Dr. Narcis-Mihai MARTINIUC

Institutul de Cercetări Socio-Umane "Gheorghe Șincai"

Dr. Narcis-Mihai MARTINIUC

Asistent de cercetare

Narcis – Mihai Martiniuc este asistent de cercetare la Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Șincai” din Târgu -Mureș. Este și preot greco-catolic. A primit o bursă de cercetare doctorală de la Mănăstirea Bendictină din Chevetogne, Belgia, iar în anul 2013 a obținut titlul de doctor în istorie la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca cu o temă de arheologie creștină ce aprofundează originile, evoluția și simbolistica vestimentației clericale din epoca paleocreștină. Titlul lucrării este „Veșmintele liturgice creștine în epoca Bisericii Vechi (sec. I-VI p.Chr)”. A făcut stagii de cercetare în biblioteci din Belgia (biblioteca mănăstirii benedictine Chevetogne), Olanda (la Universitatea din Tilburg), Roma și Vatican (la Institutul Pontifical de Arheologie Creștină –PIAC- Universitatea Pontificală Urbaniană, Universitatea Pontificală Gregoriană și la Colegiul Pio Romeno).

Domenii de interes: istoria ideilor; istoria mentalităților; istoria vieții cotidiene (în special istoria costumului); aspecte ale artei și arhitecturii tradiționale; arta paleocreștină, arheologia paleocreștină; teologia și filozofia creștină; raportul creștinism/alte religii. Preocupat de problematica ritualului creștin tradițional în societatea contemporană, raportul lui cu textul sacru, precum și de raportul ritual creștin tradițional/ manifestări similare ale altor religii tradiționale (în special orientale).

Direcții de activitate: preocupat de cercetarea surselor și izvoarelor unei teme – istoriografice, arheologice sau etnografice. Pasionat de munca de teren, de identificarea, clasarea și interpretarea izvoarelor și a surselor; de aspectul practic, estetic sau religios al unui obiect de inventar arheologic – sau al unui text – de clasarea și descrierea lui printr-o abordare multidisciplinară ce rămâne deschisă și altor modalități de abordare.
Lista lucrărilor publicate:

- Bisericile din Lalibela, un unicat în istoria arhitecturii sacre - I, în Fragmentarium, martie 2002, pp. 4-5;
- Mănăstirea Moisei – artă şi spiritualitate, în Fragmentarium, martie 2002, pp.7-11;
- Bisericile din Lalibela, un unicat în istoria arhitecturii sacre - II, în Fragmentarium, aprilie –iunie 2002, pp. 4-6;
- Christosul cosmic, în Fragmentarium, aprilie-iunie 2002, pp.11-13;
- Merkava și carul de foc al lui Ilie. Implicații simbolice, biblice și iconografice, în Cultura Creștină, Blaj, anul VII Nr.3-4, 2004, pp.29-36;
- Obiecte de cult paleocreștine în documente de inventar romane și în descrieri arheologice, în Cultura Creștină, Blaj, anul IX, nr.3-4, 2006, pp.159-166
- Aspecte ale artei paleocreștine: sculptura în os și fildeș, în Studia Universitatis - Theologia Catholica, Babeș-Bolyai, nr. 3 - 2008, Cluj-Napoca, pp. 125 -143
- Veșmintele liturgice creștine în epoca Bisericii Vechi (sec. I-VI p.Chr), editura Galaxia Gutenberg, Cluj-Napoca, 2016;
- Aspecte ale unirii religioase în opera lui Gheorghe Șincai, în Anuarul Institutului de Cercetări Socio – Umane „Gheorghe Șincai” XIX, Târgu – Mureș, 2016, pp.5 – 23;
- Costumul bărbătesc din zonele etnografice Maramureș și Oaș: << mitologii naționale >>, origini, evoluție, morfologie și simbol. Sec. XVII- XX. Partea I” în Anuarul Institutului de Cercetări Socio – Umane „Gheorghe Șincai” XX, Târgu – Mureș, 2017, pp.5 – 28;
- Costumul bărbătesc din zonele etnografice Maramureș și Oaș: << mitologii naționale >>, origini, evoluție, morfologie și simbol. Sec. XVII- XX. Partea a II-a, în Anuarul Institutului de Cercetări Socio – Umane „Gheorghe Șincai” XXI, Târgu – Mureș, 2018, pp. 5 – 84
- Discursul identitar în istoriografia greco – catolică: confesiune și națiune”, în Iulian Boldea, Cornel Sigmirean (coord.), Confesiune, cultură, națiune. Perspectivă istorică, Cluj-Napoca, Argonaut Publishing, 2018, pp.13-40. ISBN: 978-973-109-818-0.;
- Merkaba într-o icoană pe sticlă din Transilvania. Origini iudaice și interpretări creștine”, în volumul conferinței internaționale „Comunication, Context, Interdisciplinarity 5 (CCI - 5)”, 2018. (ISI proceeding);
- Costumul bărbătesc din zonele etnografice Maramureș și Oaș, parte a << Costumului de vestul României >>: evoluții, << mitologii naționale >>, morfologie. Sec. XIX-XX”, în Actele Unirii, volum coordonat de Cornel Sigmirean, Cristina Preutu, Silviu B. Moldovan, Editura Hamangiu, București, 2018, pp.95-135;
- „Hipnotism și spiritism” de Vasile Suciu. Abordări din perspectivă teologică și istoriografică, în Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Șincai” XXII, Târgu –Mureș – în curs de publicare.;

Abonează-te la newsletterul Institutului de Cercetări Socio-Umane "Gheorghe Șincai"

© 2016-2022 www.icsumures.ro - Toate drepturile rezervate. Powered by Digitally.Plus