Dr. Maria Costea

Institutul de Cercetări Socio-Umane "Gheorghe Șincai"

Dr. Maria Costea

Cercetător ştiinţific.

Domenii de competenţă: istoria Relaţiilor Internaţionale în perioada contemporană. Doctor în istorie cu teza Relaţiile politico-diplomatice româno-bulgare (1938–1940), la Universitatea “Ovidius” din Constanţa. A publicat numeroase studii şi articole, precum şi 2 cărţi: România şi Bulgaria - diplomaţie şi conflict. Negocierile româno-bulgare privind problemele litigioase în perioada noiembrie 1933 - martie1940, reflectate în documentele diplomatice româneşti, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2004, Integrarea României în UE: provocări şi perspective, Iaşi, Institutul European, 2007.

A efectuat stagii de documentare ştiinţifică la Arhiva Ministerului Afacerilor Externe al României, precum şi în Franţa, Belgia, Ucraina. Face parte din colegiul de redacţie al Anuarului Institutului de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Şincai” al Academiei Române.

Abonează-te la newsletterul Institutului de Cercetări Socio-Umane "Gheorghe Șincai"

© 2016-2022 www.icsumures.ro - Toate drepturile rezervate. Powered by Digitally.Plus