Dr. Iulian BOLDEA

Institutul de Cercetări Socio-Umane "Gheorghe Șincai"

Dr. Iulian BOLDEA

Cercetător ştiinţific, gr. III, cu jumătate de normă.

Iulian Boldea, n. la 2 martie 1963, Luduş (Mureş). Cercetător ştiinţific la Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Şincai” al Academiei Române. Domenii de interes: Istoria literaturii române, Istoria elitelor culturale, Literatura comparată.

Studii. Liceul teoretic „Al. Papiu-Ilarian”, Tîrgu Mureş (1981), Facultatea de Filologie a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca (1989). Doctorat în filologie, la aceeaşi universitate (1996).

Activitatea profesională. Redactor şi redactor şef-adjunct al revistei “Echinox” (1987-1989). Profesor de literatura română la Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu-Mureş, decan al Facultăţii de Ştiinţe şi Litere, conducător de doctorat, director al Consiliului Ştiinţific al Şcolii Doctorale de Studii Literare. Membru al CNATDCU, expert-evaluator CNCS, ANCS şi ARACIS. Redactor al revistei „Vatra” şi director al revistei Studia Universitatis „Petru Maior”. Philologia. Membru în colegiul de redacţie al mai multor publicaţii ştiinţifice româneşti şi străine, membru în jurii naţionale şi în numeroase comisii de concurs la nivel academic. Director al Editurii Arhipelag XXI şi al revistelor Alpha şi Journal of Romanian Literary Studies. Colaborează frecvent la importante reviste de cultură din ţară şi din străinătate. A publicat trei volume de poezie şi mai multe cărţi de critică literară şi eseu, în ţară şi în străinătate: Metamorfozele textului, Dimensiuni critice, Faţa şi reversul textului (I.L. Caragiale şi Mateiu I. Caragiale), Ana Blandiana, Vârstele criticii, Istoria didactică a poeziei româneşti, Teme şi variaţiuni, De la modernism la postmodernism, Critici români contemporani, Romanian Literary Perspectives and European Confluences, Modernism and Postmodernism in Romanian Poetry. A Brief Outline etc. A colaborat la numeroase volume colective din ţară şi străinătate. A colaborat la Kindlers Literatur Lexikon (Metzler, Stuttgart/ Weimar, 2009). Preşedinte al Comitetului de organizare al mai multor conferinţe ştiinţifice internaţionale.

Afilieri. Membru al Uniunii Scriitorilor din România, al PEN Club România şi al Asociaţiei Române de Istoria Presei (ARIP).

Premii şi distincţii. Marele premiu al revistei “Astra”, 1988; Premiul revistei “Vatra” la Festivalul “Octavian Goga”, Ciucea, 1988; Premiul pentru debut al revistei “Poesis”, 1994; Premii ale Uniunii Scriitorilor din Romania, Filiala Târgu-Mureş (1996; 1998; 2000; 2002; 2004; 2006; 2009; 2011). Ordinul „Meritul pentru învăţământ”, în grad de Ofiţer, 2004; Premiul de excelenţă al revistei „Ambasador”, 2004; Premiul de excelenţă „Superlativele culturale ale anului 2005”, Radio Difuziunea Română, Studioul Regional din Târgu-Mureş, 2006; Premiul special al Festivalului internaţional „Lucian Blaga”, Alba-Iulia, 4-6 mai 2007, Marele Premiu al Festivalului Naţional „Lucian Blaga”, Târgu-Mureş, 2008; Premiul de excelenţă şi Distincţia „Fibula de la Suseni”, din partea Prefecturii judeţului Mureş, 2009, Premiul Academiei Române (2011); Premiul special „Lucian Blaga” al Academiei Române (2013), premiul pentru critică literară al revistei „Poesis”, 2014. Cetăţean de onoare al oraşului Luduş (jud. Mureş).

Website:
http://ro.wikipedia.org/wiki/Iulian_Boldea
http://www.ad-astra.ro/whoswho/view_profile.php?user_id=1246&lang=ro
http://www.upm.ro/scoala_doctorala/conducatori/i-boldea.html
http://ro.metapedia.org/wiki/Iulian_Boldea
http://www.usr-tgmures.ro/index.php?id=11
http://www.ludusonline.ro/prof-univ-dr-iulian-boldea


Lista lucrărilor publicate:

I. CĂRŢI PUBLICATE (UNIC AUTOR)

A. În străinătate
1. Romanian Literary Perspectives and European Confluences, Edition Asymetria, Paris, France, 2011.
2. Modernism and Postmodernism in Romanian Poetry. A brief Outline, Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, 2015.
B. În România
1. Metamorfozele textului (Orientări în literatura română de azi), Editura Ardealul, 1996.
2. Faţa şi reversul textului (I.L.Caragiale şi Mateiu I. Caragiale), Editura Ardealul, 1998.
3. Dimensiuni critice, Editura Universităţii “Petru Maior”, 1998.
4. Timp şi temporalitate în opera lui Eminescu, Editura Ardealul, 2000.
5. Ana Blandiana (monografie critică), Editura Aula, 2000.
6. Simbolism, modernism, tradiţionalism, avangardă, Editura Aula, 2002.
7. Scriitori români contemporani, Editura Ardealul, 2002.
8. Poezia clasică şi romantică, Editura Aula, 2002.
9. Poezia neomodernistă, Editura Aula, 2005.
10. Istoria didactică a poeziei româneşti, Editura Aula, 2005.
11. Vârstele criticii, Editura Paralela 45, 2005.
12. Poeţi români postmoderni, Editura Ardealul, 2006.
13. Teme şi variaţiuni, Editura Ideea Europeană, Bucureşti, 2008.
14. Aproximaţii, Editura Contemporanul, Bucureşti, 2010.
15. De la modernism la postmodernism, Editura Universităţii „Petru Maior”, Târgu Mureş, 2011.
16. Critici români contemporani, Editura Universităţii „Petru Maior”, Târgu Mureş, 2011.
17. Ipostaze şi lecturi critice, University Press, Târgu Mureş, 2018.

II. CĂRŢI PUBLICATE (CO-AUTOR)

A. În străinătate
1. The New Central and East European Culture, Shaker Verlag, Aachen, Germany, 2006
2. Kindlers Literatur Lexikon, Metzler, Stuttgart / Weimar, 2009
3. Litterature, Communication, Interculturality (Al. Cistelecan, Iulian Boldea, Eugeniu Nistor editors), Edition Asymetria, Elancourt, France, 2011
4. Culture, Elites and European Integration. Communication (coord. Iulian Boldea, Cornel Sigmirean, Simion Costea), PRODIFMULTIMEDIA Publishing House, Paris, 2011
5. Memory, Identity and Intercultural Communication (coord. Iulian Boldea), Edizioni Nuova Cultura, Roma, 2012
6. Specialized Languages and Conceptualization (coord. Doina Butiurcă, Attila Imre, Inga Druţă), Lambert Academic Publishing, Saarbrucken, 2013
7. Elites and the South-East European Culture (coord.: Iulian Boldea. Cornel Sigmirean), Edizioni Nuova Cultura, Roma, Italia, 2015,
8. Screening Ethnicity in the Classroom through Movies (coord. Smaranda Ştefanovici). Lambert Academic Publishing: Germany
9. Il risorgimento italiano e i movimenti nazionali in Europa (coord. Giordano Altarozzi, Cornel Sigmirean), Edizioni Nuova Cultura, Roma, Italia, 2013
10. The Romanian Literary Canon. Dimensions and Perspectives, în vol. Humanities in the spotlight, Lambert Publishing House, 2019
B. În România
1.Un destin istoric: Biserica română unită, Revista „Vatra”, 1999
2. Competiţia continuă. Generaţia 80 în texte teoretice, Ed. Paralela 45, 1999
3. Întoarcerea învinsului, vol. editat de Aurel Sasu şi Mircea Petean, Ed. Limes, 2001
4.Portret de grup cu Laurenţiu Ulici, Ed. Dacia, 2002
5.Înapoi la lirism, Ed. Ardealul, 2005
6.The New Central and East European Culture, Shaker Verlag, Aachen, Germany, 2006
7. Meridian Blaga (coord. Irina Petraş), 7, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2007;
8.Studii de gen. Eseuri şi articole (coord. Tatiana Iaţcu), Editura Universităţii „Petru Maior”, Târgu Mureş, 2007;
9.Intelectualii şi societatea modernă. Repere central-europene (coord. Cornel Sigmirean), Editura Universităţii „Petru Maior”, Târgu Mureş, 2007;
10.Scriitorul şi trupul său (coord. Marta Petreu), Biblioteca Apostrof, Cluj-Napoca, 2007
11.Comunicarea dintr-o perspectivă multidiciplinară (coord. Mihai Ardelean, Dorin Suciu), Editura University Press, Târgu Mureş, 2007
12.Poetul for ever: Ion Mureşan (coord. Iulian Boldea), Editura Ardealul, Târgu Mureş, 2008.
13.Starea prozei (coord. Irina Petraş), Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2008;
14.Ion Ianoşi – 80 (coord. Aura Christi şi Alexandru Ştefănescu), Editura Europress Group, Bucureşti, 2008.
15.Arcade (coord. Iulian Boldea, Eugeniu Nistor, Ileana Sandu), Editura Ardealul, Târgu Mureş, 2008.
16.Nicolae Balotă, Peregrin prin patria cuvintelor (coord. Iulian Boldea), Ed. Europress, 2009;
17.Opera blagiană – Filosofie şi destin (Volum coordonat, prefaţat şi îngrijit de Eugeniu Nistor şi Iulian Boldea), Editura Ardealul, Târgu Mureş, 2009
18.Ion Budai-Deleanu 250. Ţiganiada azi (coord. Irina Petraş), Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2010.
19.Virgil Nemoianu – 70 (coord. Iulian Boldea), Editura Paralela 45, Piteşti, 2010
20.Comunicare, context, interdisciplinaritate (coord. Iulian Boldea), Editura Universităţii „Petru Maior”, 2010
21.Educaţie şi comunicare, Editura Universităţii „Petru Maior”, 2010
22.B. Fundoianu sau încercarea paradoxului (coord. Dorin Ştefănescu), Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2010
23.Petru Maior şi iluminismul Europei Centrale (coord. Cornel Sigmirean şi Corina Teodor), Editura Universităţii „Petru Maior”, Târgu Mureş, 2011
24.Spiritul critic la Liviu Petrescu (coord. Sanda Cordoş), Editura Limes, Cluj-Napoca, 2011
25.Ştefan Aug. Doinaş. Repere critice (coord. Iulian Boldea), Editura Dacia XXI, Cluj-Napoca, 2011
26.Mircea Ivănescu – 80 (coord. Al. Cistelecan), Ed. Paralela 45, Piteşti, 2011
27.Ion Pop -70 (coord. Sanda Cordoş), Editura Paralela 45, Piteşti, 2011
28.Petru Maior şi iluminismul Europei Centrale (coord. Cornel Sigmirean, Corina Teodor), Editura Universităţii Petru Maior, Târgu Mureş, 2011
32.Intercultural Perspectives on European Integration between Tradition and Modernity, Editura Universităţii Petru Maior, Târgu Mureş, 2011
33.Al Cistelecan sau bucuria exegezei (coord. Iulian Boldea, Aurel Pantea), Editura Limes, ClujNapoca, 2012
34.Comunicare, context, interdisciplinaritate 2 (coord. Iulian Boldea), Editura Universităţii „Petru Maior”, Târgu Mureş, 2012
35.Vasile Netea – istorie şi naţiune (coord. Dimitrie Poptămaş şi Cornel Sigmirean), Editura Universităţii „Petru Maior”, Târgu Mureş, 2013.6
36.Experienţe didactice în context multicultural, Editura Mentor, Târgu Mureş, 2013
37.Intineraries beyond Borders of Cultures, Identities and Disciplines (coord. Carmen Andras, Cornel Sigmirean, Corina Teodor), Editura Astra Museum, Sibiu, 2012
38.Caietele Blaga, Ed. XXXIII, Editura Altip, Alba Iulia, 2013
39.Lucian Blaga. Discurs poetic şi discurs filosofic (Autori: Iulian Boldea, Eugeniu Nistor), Editura Ardealul, Târgu Mureş, 2013
40.Eugen Simion - 80 (coord. Lucian Chisu, Gheorghe Chivu, Andrei Grigor), Editura Tracus Arte, Bucuresti, 2013
41.Aproape de scenă, George Banu (coord. Iulian Boldea, Ştefana Pop-Curşeu), Editura Curtea-Veche, Bucureşti, 2013
42.In-between Difference and Diversity: Studies of Cultural and Intellectual History (coord. Carmen Andraş, Cornel Sigmirean), Editura „Astra Museum”, Sibiu, 2013
43.Mircea Muthu. În orizontul sintezei (coord.: Iulian Boldea), Editura Arhipelag XXI, Târgu Mureş, 2014
44.Aurel Pantea. Ultimul taliban (poetica neantului), (coord.: Iulian Boldea), Editura Arhipelag XXI, Târgu Mureş, 2014
45.Norman Manea – departe şi aproape, (coord.: Iulian Boldea, Claudiu Turcuş), Editura Arhipelag XXI, Târgu Mureş, 2014
46.Intelectualii: ideologii şi destin politic (coord.: Cornel Sigmirean), Arhipelag XXI, 2015
47. Cornel Moraru – critică şi raţionalitate (coord.: Iulian Boldea), Editura Arhipelag XXI, 2015
48. Comunicare şi multiculturalitate (coord.: Iulian Boldea, Cornel Sigmirean), Editura Universităţii „Petru Maior”, 2015;
49. Ion Vianu, Mărturii şi mărturisiri. Convorbiri cu Iulian Boldea, Editura Arhipelag XXI, Târgu Mureş, 2015
50. The Imaginary as Breaking and Radicality. Romanian Avantgarde in three Poetic Representations, în vol. Iulian Boldea, Cornel Sigmirean (coord.), Comunicare şi multiculturalitate, Editura Universităţii „Petru Maior”, 2015.
51. The Etics of Realism in Ion Agârbiceanu Prose, în vol. Alina Popa, Florea Ionceoaia (coord.), Proceedings of thr 2nd CommScie International Conference Challenges for Sciences and Society in Digital Era, Iaşi, Editura plm, Iaşi, 2015.
52. Gheorghe Şincai şi problemele limbii române literare, în vol. Gheorghe Şincai sub semnul Luminilor, Editura Vatra veche, Tîrgu Mureş, 2016.
53. Imaginea preotului în proza lui Ion Agârbiceanu, în vol. Cler, biserică și societate în Transilvania sec. XVII-XX, coord. Cornel Sigmirean, Corina Teodor, Ed. Argonaut, Cluj-Napoca (România), Symphologic Publishing, Gatineau (Canada), 2016.
54. Iulian Boldea, Al. Cistelecan, Cornel Moraru (coord.), Critici literari și eseiști români. Dicționar selectiv, Arhipelag XXI, Tîrgu Mureş, 2016, ISBN 978-606-93692-2-7, 632 de pagini;
55.Iulian Boldea, Al. Cistelecan, Cornel Moraru (coord.), Dicționar de critică şi teorie literară, Editura Arhipelag XXI, Tîrgu Mureş, 2016, ISBN 978-606-93694-3-4, 475 de pagini.
56. De la dihotomie la relevanţă estetică, în vol. Cum citesc bărbaţii cărţile femeilor (Coord. Lia Faur, Şerban Axinte), Editura Polirom, Iaşi, 2017.
57. Cenaclul unei generaţii poetice, în vol. Cenaclul de Luni - 40, coord. Ion Bogdan Lefter, Călin Vlasie, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 2017.
58.Reveriile muzicalităţii, în vol. Ştefan Petică – 140. Restituiri (coord. Nicoleta Presură Călina), Editura Universitaria, Craiova, 2017.
59. O parabolă a exilului interior, în volumul Răzbunarea barbarilor (coord. Dorin Popescu), Editura Ideea Europeană, 2017.
60. Sensibilitățile romantismului și istoria națională, în vol. Confesiune, cultură, națiune. Perspectivă istorică (coord. Iulian Boldea, Cornel Sigmirean), Argonaut Publishing, Cluj-Napoca, 2018.
61. The Nation's Construction in Literature. From the Cultural Model of 1848 to the Junimist Model, în vol. Confesiune, cultură, națiune. Perspectivă istorică (coord. Iulian Boldea, Cornel Sigmirean) Argonaut Publishing, Cluj-Napoca, 2018.
62. Perenitatea comparatismului, în vol. Intersecţii comparatiste (coord. Mihaela Ursa), Editura Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2018.
63. Permanenţele empatiei critice, în vol. Mircea Braga. În mijlocul utopiei culturale asumate (coord. Diana Câmpan), Editura Aeternitas, Alba Iulia, 2018.
64. Ion Agârbiceanu şi spaţiul ardelean, în volumul Transilvania din cuvinte (Coord. Irina Petraş), Editura Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2018.
65. Gheorghe Crăciun and the Consciousness of Literature, în volumul Iulian Boldea, Dumitru-Mircea Buda, Cornel Sigmirean (Editors), Mediating globalization: Identities in Dialogue, Arhipelag XXI Press, 2018, p. 28-39, eISBN: 978-606-93692-8-9
66. Emil Botta. The Masks of Suffering, în volumul Iulian Boldea, Cornel Sigmirean, Dumitru-Mircea Buda (Editors), The Challenges of Communication. Contexts and Strategies in the World of Globalism, Arhipelag XXI Press, Tirgu Mures, 2018, p. 12-19, ISBN: 978-606-8624-00-6
67. Iulian Boldea, Lecţia demnităţii, în volumul Din grădina Hesperidelor: În amintirea profesorului Adrian Husar, University Press, Târgu Mureş, 2018, ISBN 978-973-169-552-5
68. Iulian Boldea, Andrei Pleşu – Writing and Living, în volumul Iulian Boldea, Cornel Sigmirean (coord.), Identity and Dialogue in the Era of Globalization, Arhipelag XXI Press, Târgu Mureș, 2019, ISBN: 978-606-8624-19-8, p. 23-29
69. Romanian Prison Autobiography, în vol. Iulian Boldea, Cornel Sigmirean, Dumitru-Mircea Buda (Editors), Multiculturalism through the Lenses of Literary Discourse, Tîrgu-Mureș, Mureș, 2018, eISBN: 978-606-8624-14-3.

III. EDIŢII CRITICE ÎNGRIJITE

1. Emil Botta, O sută şi una de poezii (Antologie, studiu introductiv şi selecţie de referinţe critice de Iulian Boldea), Editura Academiei, Bucureşti, 2019.
2. Tudor Arghezi, O sută şi una de poezii (Antologie, studiu introductiv şi selecţie de referinţe critice de Iulian Boldea), Editura Academiei, Bucureşti, 2020.

IV. EDITARE/ COORDONARE VOLUME PROCEEDINGS

1. Iulian Boldea (coord.), European Integration between Tradition and Modernity - 1, Editura Universităţii Petru Maior, Târgu Mureş, 2005
2. Iulian Boldea (coord.), European Integration between Tradition and Modernity - 2, Editura Universităţii Petru Maior, Târgu Mureş, 2007
3. Iulian Boldea (coord.), European Integration between Tradition and Modernity - 3, Editura Universităţii Petru Maior, Târgu Mureş, 2009
4. Iulian Boldea (coord.), European Integration between Tradition and Modernity - 4, Editura Universităţii Petru Maior, Târgu Mureş, 2011
5. Iulian Boldea (coord.), European Integration between Tradition and Modernity - 5, Editura Universităţii Petru Maior, Târgu Mureş, 2013
6. Iulian Boldea (coord.), European Integration between Tradition and Modernity - 6, Editura Universităţii Petru Maior, Târgu Mureş, 2015
7. Iulian Boldea (coord.), Comunicare, context, interdisciplinaritate (coord. Iulian Boldea), Editura Universităţii „Petru Maior”, 2010
8. Iulian Boldea, Cornel Sigmirean (Editor), Contemporary Perspectives on European Integration between Tradition and Modernity, Editura Universităţii „Perru Maior”, 2013
9. Iulian Boldea (Editor), Studies on Literature, Discourse and Multicultural Dialogue, Editura Arhipelag XXI, Tg. Mureş, 2013, ISBN: 978-606-93590-3-7.
10. Iulian Boldea (coord.), Globalization and intercultural Dialogue. Multidisciplinary Perspectives, Literature, Editura Arhipelag XXI, 2014, 978-606-93691-3-5, 1685 p.
11. Iulian Boldea (coord.), The Contexts of Communication. Identity and Interculturality Today, Arhipelag XXI Press, Tîrgu-Mureș, ISBN 978-606-8624-29-7
12. Iulian Boldea (Editor), Identities in Metamorphosis. Literature, Discourse and Multicultural Dialogue, Arhipelag XXI Press, 2014, ISBN: 978-606-93691-9-7
13. Iulian Boldea (coord.), Debates on Globalization. Approaching National Identity through Intercultural Dialogue. Proceedings of the 2nd International Conference ”Globalization between Intercultural Dialogue and National Identity”, Tîrgu Mureș, 2015, ISBN 987-606-93692-5-8, p. 34-47, Arhipelag XXI Press, 2015
14. Iulian Boldea (coord.), Debates on Globalization. Approaching National Identity through Intercultural Dialogue. Proceedings of the 2nd International Conference ”Globalization between Intercultural Dialogue and National Identity”, Tîrgu Mureș, 2015, ISBN 987-606-93692-5-8, p. 34-49, Arhipelag XXI Press, 2015
15. Iulian Boldea (coord.), Discourse as a Form of Multiculturalism in Literature and Communication, ISBN 978-606-8624-21-1, Arhipelag XXI Press, 2015
16. Iulian Boldea (coord.), Globalization and National Identity. Studies on Strategies of Intercultural Dialogue, Tîrgu Mureș, Arhipelag XXI Press, 2016, ISBN 978-606-8624-03-7
17. Iulian Boldea, Dumitru-Mircea Buda (Editors), Convergent Discourses. Exploring the Contexts of Communication, Arhipelag XXI Press, Tîrgu Mureș, 2016, ISBN: 978-606-8624-17-4
18. Iulian Boldea, Cornel Sigmirean (Editors), Multicultural Representation. Literature and Discours as Form of Dialogue, Tîrgu-Mureș, Mureș, Arhipelag XXI Press, 2016, ISBN: 978-606-8624-16-7
19. Iulian Boldea¸ Cornel Sigmirean (coord.), Debating Globalization. Identity, Nation and Dialogue, Tîrgu Mureș, 2017, ISBN 978-606-8624-01-3
20. Iulian Boldea (coord.), Literature, Discours and the Power of Multicultural Dialogue, Tîrgu-Mureș, Mureș, 2017, eISBN: 978-606-8624-12-9
21. Iulian Boldea, Cornel Sigmirean (Editors), Mediating Globalization: Identities in Dialogue, TîrguMureș : Arhipelag XXI Press, 2018 eISBN: 978-606-93692-8-9
22. Iulian Boldea, Cornel Sigmirean, Dumitru-Mircea Buda (coord.), The Challenges of Communication, Contexts and Strategies in the World of Globalism - 5th Edition, 2018, ISBN: 978-606-8624-00-6
23. Iulian Boldea (Editor), Literature as Mediator. Intersecting Discourses and Dialogues in a Multicultural World, Tîrgu-Mureș, Mureș, 2018, eISBN: 978-606-8624-14-3
24. Iulian Boldea, Cornel Sigmirean (coord.), Identity and Dialogue in the Era of Globalization, Arhipelag XXI Press, Târgu Mureș, 2019, ISBN: 978-606-8624-19-8
25. Iulian Boldea, Cornel Sigmirean, Dumitru-Mircea Buda (Editors), Multiculturalism through the Lenses of Literary Discourse, Tîrgu-Mureș, Mureș, 2018, eISBN: 978-606-8624-14-3

V. ARTICOLE PUBLICATE (ISI, BDI)

1. Ion Mureșan, Transylvanian Review, Volume 23, Issue 3, Pages 100-107, Published 2014, articol ISI
2. Politics and Religion. Challenges and Ideological Openings, în revista Journal for the Study of Religions and Ideologies, Vol. 16, Issue: 47, Pages: 104-109 Published: SUM 2017
3. Retrieving tradition: Ion Pillat and Vasile Voiculescu, în vol. Globalization and intercultural dialogue : multidisciplinary perspectives / ed.: Iulian Boldea - Tîrgu-Mureş, ISBN 978-606-93691-3, Arhipelag XXI Press, 2014
4. Globalization and Intercultural Communication, în vol. Globalization and intercultural dialogue : multidisciplinary perspectives / ed.: Iulian Boldea - Tîrgu-Mureş, ISBN 978-606-93691-3, Arhipelag XXI Press, 2014, articol ISI Proceedings
5. Alexandru Macedonski. Poetry between Illusion and Reality, Proceedings of the European Integration between Tradition and Modernity, vol. 5, Editura Universităţii „Petru Maior”, 2013, articol ISI Proceedings 2013, ISBN 978-606-581-095-2, articol ISI Proceedings
6. Imagology, Globalism and Interculturalism, în vol. Proceedings of the European Integration between Tradition and Modernity, vol. 5, Editura Universităţii „Petru Maior”, 2013,ISBN 978-606-581-095-2
7. Multiculturalism, Identity and Interculturality, în vol. Iulian Boldea (Coord.)Studies on Literature, Discourse and Multicultural Dialogue, Arhipelag XXI Press, Tîrgu-Mureș, Mureș, 2013, ISBN: 978-606-93590-3-7, Arhipelag XXI Press, 2013
8. Ana Blandiana. Lucidity as Exigency of the Self, în vol. Iulian Boldea (Coord.) Studies on Literature, Discourse and Multicultural Dialogue, Arhipelag XXI Press, Tîrgu-Mureș, Mureș, 2013, ISBN: 978-606-93590-3-7, Arhipelag XXI Press, 2013, articol ISI Proceedings
9. Retrieving tradition: Ion Pillat and Vasile Voiculescu, în vol. Globalization and intercultural dialogue : multidisciplinary perspectives / ed.: Iulian Boldea - Tîrgu-Mureş, ISBN 978-606-93691-3, Arhipelag XXI Press, 2014, articol ISI Proceedings
10. Memory, Identity and Intercultural Communication, în vol. Proceedings of the International Conference Communication, context, interdisciplinarity, Editura Universității Petru Maior, Târgu Mureş, 2012, ISSN 2069 – 3389, articol ISI Proceedings
11. Caragiale and the World of the Press, în vol. în vol. Proceedings of the International Conference Communication, context, interdisciplinarity, Editura Universității Petru Maior, Târgu Mureş, 2012, ISSN 2069 – 3389, articol ISI Proceedings
12. Theatricality and estethism in Radu Stanca’s Poetry, în vol. The Proceedings of the European Integration between Tradition and Modernity Congress, Editura Universităţii "Petru Maior", Volume Number 4, 2011, ISBN 978-606-581-011-2, articol ISI Proceedings
13. Strategies and Communication Techiques in Negociations, în vol. , în vol. The Proceedings of the European Integration between Tradition and Modernity Congress, Editura Universităţii "Petru Maior", Volume Number 4, 2011, ISBN 978-606-581-011-2, articol ISI Proceedings
14. E.M. Cioran and the Aporias of Communications, în vol. Proceedings of the International Conference Communication, context, interdisciplinarity, Editura Universității Petru Maior, Târgu Mureş, 2010, ISSN 2069 – 3389 articol ISI Proceedings
15. Aporia of Identity in his Work: E.M. Cioran, în vol. The Proceedings of the European Integration between Tradition and Modernity Congress, Editura Universităţii "Petru Maior", Volume Number 3, 2009, ISSN 1844-2048, articol ISI Proceedings,
16. Sacred and Profane Poetry of Tudor Arghezi, în vol. The Proceedings of the European Integration between Tradition and Modernity Congress, Editura Universităţii "Petru Maior", Volume Number 2, 2007, ISSN 1844-2048, articol ISI Proceedings
17. Tradition and Modernity in the Poetry of Ştefan Aug. Doinaş, în vol. The Proceedings of the European Integration between Tradition and Modernity Congress, Editura Universităţii "Petru Maior", Volume Number 1, 2005, ISSN 1844-2048, articol ISI Proceedings
18. Ion Agîrbiceanu’s Prose, between Realism and Fantastic, în vol. Iulian Boldea (Coordinator), Discourse as a Form of Multiculturalism in Literature and Communication, Tîrgu-Mureș, Mureș, 2015, ISBN: 978-606-8624-21-1, Arhipelag XXI Press, 2015, articol ISI Proceedings
19. Vintilă Horea and the epic Parable of Exile, în vol. Debating Globalization. Identity, Nation and Dialogue, Pages: 21-25, 2017.
20. E. Lovinescu and the Art of Portrait, în revista Journal of Romanian Literary Studies, nr. 1, 2011, pp. 46-58, ISSN 2248-3004.
21. Mircea Eliade – Meanings of Autobiographical Discourse, în revista Journal of Romanian Literary Studies, nr. 2, 2012, pp. 62-67, ISSN 2248-3004.
22. E.M. Cioran. History, Exile and Melancholy, în revista Journal of Romanian Literary Studies, nr. 3/2013, pp. 52-58, ISSN 2248-3004.
23. The Diaphanous Existence, în revista Journal of Romanian Literary Studies, nr. 3/ 2013, pp. 85-86, ISSN 2248-3004.
24. Emil Brumaru or the Universe of Intimacy, în „Journal of Romanian Literary Studies”, nr. 4, 2014, p.15-20, ISSN 2248-3004
25. Florin Iaru. The Appeal to Irony, în „Journal of Romanian Literary Studies”, nr. 5, 2014, p.12-19, ISSN 2248-3004
26. Memory, Exile, Identity: Norman Manea, în „Journal of Romanian Literary Studies”, nr. 6, 2015, p. 42-46, ISSN 2248-3004
27. Geo Dumitrescu - Interrogation and Sarcasm, în „Journal of Romanian Literary Studies”, nr. 7, 2015, p. 28-33, ISSN 2248-3004
28. Tudor Arghezi. The drama of the poetical knowledge, în „Journal of Romanian Literary Studies”, nr. 8, 2016, p. 35-39, ISSN 2248-3004
29. Mircea Eliade. The escape from the labyrinth, în „Journal of Romanian Literary Studies”, nr. 9, 2016, p. 22-29, ISSN 2248-3004
30. Literary Criticism between Irony, Bookishness and Empathy, în „Journal of Romanian Literary Studies”, nr. 10, 2017, p. 27-35, ISSN 2248-3004
31. Revery and Musicality: Ştefan Petică, în „Journal of Romanian Literary Studies”, nr. 11, 2017, p. 42-47, ISSN 2248-3004
32. Subjectivity of erudition: Nicolae Balotă, în „Journal of Romanian Literary Studies”, nr. 12, 2017, p.34-41, ISSN 2248-3004
33. Erudition as an Aesthetic Experience, în „Journal of Romanian Literary Studies”, nr. 13, 2018, p. 25-32, ISSN 2248-3004
34. Dana Dumitriu: Evocation and Lucidity, în „Journal of Romanian Literary Studies”, nr. 14, 2018, p. 12-17, ISSN 2248-3004
35. Virgil Nemoianu – the Calm of Rationality, în „Journal of Romanian Literary Studies”, nr. 15, 2018, p. 12-17, ISSN 2248-3004
36. Albert Béguin and the Romantic Dream, în „Journal of Romanian Literary Studies”, nr. 15, 2018, p. 19-28, ISSN 2248-3004
37. Limbajul comediei şi comedia limbajului, în Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”, 1997
38. Canonul în literatura română, în revista “Studia Universitatis Petru Maior”, nr. 1, 2002
39. Modele ontopoetice eminesciene, în revista Studia Universitatis “Petru Maior”, Series Philologia, nr. 2, 2003
40. Nichita Stănescu. Cunoaştere şi mit poetic în 11 elegii, în revista Studia Universitatis “Petru Maior”, Series Philologia, nr. 3, 2004
41. Ştefan Aug. Doinaş şi poetica neomodernistă, în revista Studia Universitatis „Petru Maior”. Series Philologia, nr. 4, 2005
42. Mircea Cărtărescu. Paradigme ale imaginarului liric, în revista Studia Universitatis „Petru Maior”. Series Philologia, nr.5, 2006
43. Portretistica lui E. Lovinescu, în revista Studia Universitatis „Petru Maior”. Series Philologia, nr. 6, 2007
44. Cornel Munteanu, Românii din Ungaria, în revista Studia Universitatis „Petru Maior”. Series Philologia, nr. 6, 2007
45. 119. Liviu Georgescu, Piatră şi lumină, în revista Studia Universitatis „Petru Maior”. Series Philologia, nr. 6, 2007
46. Marin Sorescu – spectacularul ironic, în revista Studia Universitatis „Petru Maior”. Series Philologia, nr. 7, 2008
47. Ion Ianoşi – între autori şi opere, în revista Studia Universitatis „Petru Maior”. Series Philologia, nr. 7, 2008
48. Paul Cornea – intelectualitate şi raţionalitate, în revista Studia Universitatis „Petru Maior”. Series Philologia, nr. 7, 2008
49. Reprezentări ale imaginarului în avangarda poetică românească, în revista Studia Universitatis „Petru Maior”. Philologia, nr. 8, 2009
50. Nicolae Balotă, Caietul albastru, în revista Studia Universitatis „Petru Maior”. Philologia, nr. 8, 2009
51. Gheorghe Crăciun, Aisbergul poeziei moderne, în revista Studia Universitatis „Petru Maior”. Philologia, nr. 8, 2009
52. Radu Stanca. Lirismul spectacular, în Studia Universitatis „Petru Maior”, Philologia, nr. 9, 2010
53. George Bacovia si avatarurile damnării, în revista “Studia Universitatis Petru Maior. Philologia”, nr. 11, 2011
54. Alexandru Macedonski. Structuri ale imaginarului şi arhetipuri simbolice, în revista “Studia Universitatis Petru Maior. Philologia”, nr. 11, 2011
55. Minimalist Transitivity. The Borders of the Poetic Language, în revista Studia Universitatis „Petru Maior”. Philologia, nr.12, 2012
56. George Banu, The Trilogy of the Removal: The Rest, the Night, the Oblivion (Romanian Book Publishing House, 2010), în revista Studia Universitatis „Petru Maior”. Philologia, nr.12, 2012
57. Ion Barbu. The Ecstasy of Geometry, în revista Studia Universitatis „Petru Maior”. Philologia, nr.14, 2013
58. Ana Blandiana, Patria mea A4, Editura Humanitas, Bucureşti, 2010, în revista Studia Universitatis „Petru Maior”. Philologia, nr.14, 2013
59. Sandu Frunză, Dumnezeu şi Holocaustul la Elie Wiesel, Editura Contemporanul, Bucureşti, 2010, în revista Studia Universitatis „Petru Maior”. Philologia, nr.14, 2013
60. “The War Generation”. Two Lyrical Approaches: Geo Dumitrescu and Ion Caraion, în „Studia Universitatis Petru Maior. Philologia”, nr. 16, 2014
61. Petre Grimm, Scrieri de istorie literară, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2012, în „Studia Universitatis Petru Maior. Philologia”, nr. 16, 2014
62. Alexandru Muşina. Postmodern Scenographies, în „Studia Universitatis Petru Maior. Philologia”, nr. 17, 2014
63. Ana Blandiana, Fals tratat de manipulare, Editura Humanitas, Bucureşti, 2013, în „Studia Universitatis Petru Maior. Philologia”, nr. 17, 2014
64. Mircea Braga, Rătăcind prin canon, Editura Tipo Moldova, Iaşi, 2013, în „Studia Universitatis Petru Maior. Philologia”, nr. 17, 2014
65. Insurgent Poetry: Mircea Dinescu, în „Studia Universitatis Petru Maior. Philologia”, nr. 18, 2015
66. Dan Cristea, Citind cărţile de azi, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 2014, în „Studia Universitatis Petru Maior. Philologia”, nr. 18, 2015
67. Gabriela Adameşteanu, Anii romantici, Editura Polirom, Iaşi, 2014, în „Studia Universitatis Petru Maior. Philologia”, nr. 18, 2015
68. Eros and Thanatos in Ileana Mălăncioiu’s Poetry, în „Studia Universitatis Petru Maior. Philologia”, nr. 19, 2015
69. Tania Radu, Chenzine literare, Editura Humanitas, Bucureşti, 2014, în „Studia Universitatis Petru Maior. Philologia”, nr. 19, 2015
70. Nichita Danilov, Portrete fără ramă, Editura Tracus Arte, Bucureşti, 2012, în „Studia Universitatis Petru Maior. Philologia”, nr. 19, 2015
71. Virgil Mazilescu and Oneiric Skepticism, în „Studia Universitatis Petru Maior. Philologia”, nr. 20, 2016, p. 22-29
72. The everyday Reality as Story and Parable, în „Studia Universitatis Petru Maior. Philologia”, nr. 21, 2016, p. 16-22
73. The 80st Generation. The Moment of the „Monday Literary Circle”, în „Studia Universitatis Petru Maior. Philologia”, nr. 22, 2017, p. 10-17, ISSN 1582-9960
74. La Echinox, în atelier. Corespondenţă Marian Papahagi-Ion Pop. 1969-1981, în „Studia Universitatis Petru Maior. Philologia”, nr. 22, 2017, p. 157-159, ISSN 1582-9960
75. Victor Ieronim Stoichiţă, Despărţirea de Bucureşti. O povestire, în „Studia Universitatis Petru Maior. Philologia”, nr. 22, 2017, p. 161-163, ISSN 1582-9960
76. Marta Petreu. Lucidity Between Thoroughness and Challenge, în „Studia Universitatis Petru Maior. Philologia”, nr. 23, 2017, p. 9-18, ISSN 1582-9960
77. Gabriela Gheorghişor, Cristian Popescu. Arlechinada tragică, în „Studia Universitatis Petru Maior. Philologia”, nr. 23, 2017, p. 168-171, ISSN 1582-9960
78. Mircea Cărtărescu, Solenoid, în „Studia Universitatis Petru Maior. Philologia”, nr. 23, 2017, p. 172-175, ISSN 1582-9960
79. The Poetry of Lamentation and Rebellion, în „Studia Universitatis Petru Maior. Philologia”, nr. 24, 2018, p. 12-21, ISSN 1582-9960
80. Irina Petraş, Viaţa mea de noapte. Fragmente onirice, Editura Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2017, în „Studia Universitatis Petru Maior. Philologia”, nr. 24, 2018, p. 193-195, ISSN 1582-9960
81. Sanda Cordoş, Ion Vinea. Scriitor între lumi și istorii, Editura Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2017, în „Studia Universitatis Petru Maior. Philologia”, nr. 24, 2018, p. 199-201, ISSN 1582-9960
82. Vasile Netea - Interview as Dialogical Vocation, în „Studia Universitatis Petru Maior. Philologia”, nr. 25, 2018, p. 5-12, ISSN 1582-9960
83. Angela Martin, Ascensiuni interioare, Editura Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2016, în „Studia Universitatis Petru Maior. Philologia”, nr. 25, 2018, p. 187-189, ISSN 1582-9960
84. Sorin Lavric, Glasuri din bolgie, Editura Ideea Europeană, Bucureşti, 2018, în „Studia Universitatis Petru Maior. Philologia”, nr. 25, 2018, p. 193-195, ISSN 1582-9960
85. Ion Vlasiu: The Art of Evocation, în revista „Journal of Romanian Literary Studies”, nr. 16, 2019, p. 90-96, ISSN 2248-3004
86. Romulus Guga. Realism and Parable, în revista „Journal of Romanian Literary Studies”, nr. 17, 2019, p. 109-113, ISSN 2248-3004
87. Şt. O. Iosif. The Rhetoric of Memory, în revista „Journal of Romanian Literary Studies”, nr. 18, 2019, p. 69-75, ISSN 2248-3004
88. Mask Configurations in Mateiu I. Caragiale’s Work, în revista „Journal of Romanian Literary Studies”, nr. 19, 2019, p. 67-81, ISSN 2248-3004
89. Marin Sorescu – poetul, în revista “Echinox”, nr. 4, aprilie 1988
90. Mitul iubirii-pasiune şi poezia lui Eminescu, în revista “Steaua”, nr. 10, 1988
91. Reflecţii asupra spiritului critic, în revista “Vatra”, nr. 2, febr. 1994
92. Sensurile moftului în opera lui I.L.Caragiale, în revista “Vatra”, nr. 9, sept.1994
93. Rebreanu şi categoria organicului, în revista “Vatra”, nr. 6, iunie 1994
94. Dumitru Ţepeneag – autorul şi personajele lui, în revista “Vatra”, nr. 9, sept. 1994
95. Leonid Dimov – manierism, oniric şi baroc, în revista “Familia”, nr. 9, sept. 1994
96. Sacru şi profan în poezia lui Vasile Voiculescu, în revista “Poesis”, nr. 1, ian. 1994
97. Ştefan Augustin Doinaş – tragicul apolinic , în revista “Poesis”, nr. 4, 1994
98. Bacovia şi utopia romantică, în revista “Vatra”, nr. 3, martie, 1995
99. Matei Călinescu – rigoarea şi poezia criticii, în revista “Vatra”, nr. 4, 1995
100. Ilie Constantin şi geometria cuvântului, în revista “Vatra”, nr. 2, febr. 1996
101. Lecturi bacoviene, în revista “Vatra”, nr. 4, aprilie, 1996
102. Treptele devenirii critice (Livius Ciocârlie), în revista “Vatra”, nr 1, ian. 1997
103. Literatura şi provocarea realităţii, în revista “Vatra”, nr. 10, oct., 1997
104. Caragiale şi “realismul ironic”, în revista “Vatra”, nr. 12, dec. 1997
105. Gelu Ionescu – analiză şi interpretare, în revista “Vatra”, nr. 11-12, 1996
106. Confesiune şi rigoare etică, în revista “Vatra”, nr. 8, august, 1998
107. Ştefan Bănulescu – realism şi reprezentare fantastică, în revista “Familia”, nr. 9, 1999
108. Nicolae Manolescu sau utopia criticii, în revista “Familia”, nr. 11-12, 1999
109. O posibilă viziune asupra prozei româneşti contemporane, în revista “Vatra”, nr. 4, aprilie 2000
110. Cunoaşterea ca revelaţie şi asceză poetică, în revista “Familia”, nr. 3, martie 2000
111. Efigia spiritului creator, în revista “Vatra”, nr. 8, august, 2000
112. Biografie şi ficţiune, în revista “Vatra”, nr. 5, mai 2000
113. Fenomenologia ideilor religioase, în revista “Vatra”, nr. 6-7, 2000
114. Adevărul şi temeiurile lui, în revista “Vatra”, nr. 10-11, 2000
115. Al. Paleologu – literatură şi experiment, în revista “România literară”, nr. 44, 2001
116. Centrul şi marginea, în revista “România literară”, nr. 51-52, 2001
117. Avatarurile eului creator, în revista “Familia”, nr. 5, mai 2001
118. Rebreanu şi poetica romanului, în revista “Convorbiri literare”, nr. 10, 2001
119. Andrei Pleşu şi parabola privirii, în revista “România literară”, nr. 7, 2002
120. Mircea Mihăieş – portret în palimpsest, în revista “România literară”, nr. 12, 2002
121. Paradoxurile revizuirii critice, în revista “România literară”, nr. 14, 2002
122. Schiţă de portret. Studiu despre eseistica lui H.R. Patapievici, în revista “Vatra”, nr. 1, 2003
123. Între viaţă şi texte, în revista “Vatra”, nr. 2-3, 2003
124. O istorie a blestemului, în revista “Vatra”, nr. 4-5, 2003
125. Gravitatea calofiliei. Studiu despre poezia Marianei Codruţ, în revista “Vatra”, nr.6-7, 2003
126. Dualitatea imaginarului liric. Eseu depre poezia lui Augustin Pop, în revista “Vatra”, nr. 8-9, 2003
127. Ion Caraion şi poetica negativităţii, în revista „Familia”, nr. 7-8, 2004
128. Efectul de palimpsest, în revista „România literară”, nr. 33, 2004
129. Universul intimităţii, în revista „România literară, nr. 37, 2004
130. Scenografia senzorialităţii, în revista „Vatra”, nr. 1-2, 2005
131. Anti-lumea unui sceptic, în revista „Vatra”, nr. 3-4, 2005
132. Ionesco şi onto-retorica, în revista „Vatra”, nr. 3-4, 2005
133. Publicistica lui Eugen Ionescu, în revista „Vatra”, nr. 3-4, 2005
134. Între realitate şi ficţiune, în revista „Vatra”, nr. 5-6, 2005
135. Teatralitatea limbajului poetic: Emil Botta, în revista „Convorbiri literare”, nr. 9, 2005
136. Ion Stratan. Gravitate şi gratuitate textuală, în revista „Poesis”, nr. 178-179-180, oct., nov., dec., 2005
137. Postmodernismul românesc. Schiţă recapitulativă, în revista „Observator cultural”, nr. 41, 2005
138. Luciditate şi adevăr poetic: Mariana Marin, în revista “Familia”, nr.11-12, nov.-dec. 2005
139. Frenezia senzorialităţii: Nicolae Labiş, în revista „Convorbiri literare”, nr. 12, 2005
140. Blaga şi "chipurile tăcute ale veşniciei", în revista "Caiete critice", nr. 7-8 (213-214), 2005
141. O istorie a valorilor literaturii române, în revista „Vatra”, nr. 1-2, 2006
142. România între tradiţie şi modernitate, în revista „Vatra”, nr. 7, 2006
143. Polemica şi civilizaţia ei, în revista „Vatra”, nr. 8, 2006
144. Călătoriile unui proletcultist în lumea contrastelor, în revista „Vatra”, nr. 10, 2006 Portretistica lui E. Lovinescu, în revista Studia Universitatis „Petru Maior”. Series Philologia, nr. 6, 2007
145. Memorialistica lui Mircea Eliade, în revista “Limba română”, nr. 1-3, 2007
146. Presa românească din Ungaria, în revista „Vatra”, nr-1-2, 2007
147. Ianuş. Marcă înregistrată, în revista „Vatra”, nr. 4, 2007
148. Critica literară şi universitatea, în revista „Vatra”, nr. 7, 2007
149. Livresc şi parodic în poezia lui Mircea Cărtărescu, în revista “Limba română”, nr. 4-6, 2007
150. Raţionalitatea interpretării, în revista „Vatra”, nr. 7, 2007
151. În căutarea alterităţii, în revista „Vatra”, nr. 7, 2007
152. Romantism şi simbolism în poezia lui Alexandru Macedonski, în revista “Limba română”, nr. 7-9, 2007
153. Gheorghe Crăciun şi poezia tranzitivă, în revista „Vatra”, nr. 7, 2007
154. Limite şi interdicţii, în revista „Vatra”, nr. 7, 2007
155. Cuvânt şi destin poetic, în revista „Vatra”, nr.8, 2007
156. Ion Minulescu şi măştile poeziei, în revista “Limba română”, nr. 10-12, 2007
157. Scepticismul metodic, în revista „Vatra”, nr. 9, 2007
158. Gheorghe Crăciun şi substanţialitatea conceptelor critice, în revista „Vatra”, nr. 9, 2007
159. Paradisul anamnetic¸ în revista „Vatra”, nr.11, 2007
160. Destinul în trei mii de semne¸ în revista „Vatra”, nr.12, 2007
161. Caligrafiile trecutului, în revista „Convorbiri literare”, nr. 5, 2007
162. Arta portretului, în revista „Contemporanul. Ideea Europeană”, nr. 5, 2007
163. Un simbolist aproape uitat: Ştefan Petică, în revista „Contemporanul. Ideea Europeană”, nr. 9, 2007
164. Sinesteziile elegiace: Dimitrie Anghel, în revista „Contemporanul. Ideea Europeană”, nr.10, 2007
165. Geo Bogza – solemnitatea insurgenţei, în revista „România literară”, nr. 47, 2008
166. Ion Mureşan – poetul for ever, în revista „Vatra”, nr. 1-2, 2008
167. Revelaţiile imaginarului, în revista „Vatra”, nr. 1-2, 2008
168. Poeme de trecere, în revista „Vatra”, nr. 3, 2008
169. Satul românesc. Identitate colectivă şi globalizare, în revista „Vatra”, nr. 5, 2008
170. Marin Sorescu – măştile lirismului, în revista „Contemporanul.Ideea Europeană”,
171. nr.10, 2008
172. Livresc şi melancolie, în revista „Vatra”, nr. 6-7, 2008
173. Bacovia. Reprezentările eului poetic, în revista “Limba română”, nr. 1-2, 2008
174. Desene de stampă japoneză, în revista „Contemporanul.Ideea Europeană”, nr.8, 2008
175. Ana Blandiana şi extazul privirii, în revista „Vatra”, nr. 8, 2008
176. Andrei Bodiu. Expertizele singurătăţii, în revista „Vatra”, nr. 9, 2008
177. Cerneala memoriei, în revista „Vatra”, nr. 9, 2008
178. George Coşbuc – metamorfozele lirismului (1), în revista „Limba română”, nr. 5-6, 2008;
179. George Coşbuc – metamorfozele lirismului (2), în revista „Limba română”, nr. 7-8, 2008;
180. Marin Sorescu şi „teatrul de idei”, în revista „Contemporanul.Ideea Europeană”, nr.11, 2008
181. Ion Pillat. Reverie şi rememorare, în revista „Contemporanul.Ideea Europeană”, nr.5, 2008
182. Solemnitatea insurgenţei, în revista „Contemporanul.Ideea Europeană”, nr.3, 2008
183. Exultanţa imaginarului: Ilarie Voronca, în revista „Contemporanul.Ideea Europeană”, nr.6, 2008
184. Desene de stampă japoneză, în revista „Contemporanul.Ideea Europeană”, nr.8, 2008
185. Distanţările necesare, în revista „Contemporanul.Ideea Europeană”, nr.12, 2008
186. Poezia lui Alexandru Lungu, în revista „Limba română”, nr. 7-8, 2009 (Chişinău, Republica Moldova)
187. Costache Conachi şi neoclasicismul poetic românesc, în revista „Limba română”, nr. 7-8, 2009 (Chişinău, Republica Moldova)
188. Grigore Vieru – valoare şi adevăr poetic, în revista „Limba română”, nr. 1-4, 2009 (Chişinău, Republica Moldova)
189. Lirica românească premodernă, în revista „Limba română”, nr. 7-8, 2009 (Chişinău, Republica Moldova)
190. Retorica sacralităţii, în revista „România literară”, nr. 16, 2009
191. Eseistica lui Ştefan Aug. Doinaş, în revista „România literară”, nr. 25, 2009
192. Cealaltă faţă a criticii literare, în revista „România literară”, nr. 32, 2009
193. Cioran şi boala, în revista „Vatra”, nr. 1-2, 2009
194. Canonul literar. Limite şi ierarhii, în revista „Viaţa Românească”, nr. 3-4, 2009
195. Istoria literaturii ca vocaţie şi provocare, în revista „Apostrof”, nr. 1, 2009
196. Geometriile umbrei, în revista „Vatra”, nr. 3, 2009
197. Emil Botta şi măştile poeziei, în revista „Contemporanul. Ideea europeană”, nr.3, 2009
198. Meandrele singurătăţii, în revista „Vatra”, nr. 5-6, 2009
199. Despărţirea de „Echinox”, în revista „Vatra”, nr. 5-6, 2009
200. Ion Bogdan Lefter faţă cu postmodernismul, în revista „Vatra”, nr. 7-8, 2009
201. Peisajul ca revelaţie a sinelui, în revista „Vatra”, nr. 1, 2010
202. Analize şi atitudini, în revista „Vatra”, nr. 1, 2010
203. Provocările criticii, în revista „Vatra”, nr. 2, 2010
204. Calea către sine a lui Alexandru Paleologu, în revista „Vatra”, nr. 3-4, 2010
205. Vocaţia comparatismului, în revista „Vatra”, nr. 5-6, 2010
206. Dualismul poetic paşoptist. Grigore Alexandrescu, în revista „Limba română”, nr. 3-4, 2010
207. Retorica peisajului şi fascinaţia vizualităţii în Pastelurile lui Vasile Alecsandri, în revista „Limba română”, nr. 5-6, 2010
208. Vocaţia comparatismului, în revista „Vatra”, nr. 5-6, 2010
209. Critica la persoana I, în revista „Vatra”, nr. 8-9, 2010
210. Tentaţia sintezei teoretice, în revista „Vatra”, nr. 10-11, 2010’
211. Critică şi înţelegere, în revista „Vatra”, nr. 12, 2010
212. Credibilitatea criticii, în revista „Vatra”, nr. 12, 2010
213. Bătăliile câştigate, în revista „Vatra”, nr. 1, 2011
214. Critica literară între luciditate şi scepticism, în revista „Vatra”, nr. 2, 2011
215. Melancolie şi reverie, în revista „Vatra”, nr. 9-10, 2011
216. O sinteză despre literatura exilului, în revista „Vatra”, nr. 11, 2011
217. Semnul poeziei, în revista „Vatra”, nr. 9-10, 2011
218. Sorin Alexandrescu şi paradoxurile eseului, în revista „Vatra”, nr. 11-12, 2011
219. Un model al spiritului polemic, în revista „Vatra”, nr. 3-4, 2011
220. Uneltele poeziei, în revista „Vatra”, nr. 12, 2011
221. Critica de empatie, în revista “Limba română”, nr. 1-2, 2011
222. Ion Pop. Caligrafii şi reverie, în revista “Limba română”, nr. 1-2, 2011
223. Exilul ca situaţie-limită, în revista “România literară”, nr.41, 2011
224. Ion Pop, poetul, în revista “România literară”, nr. 35, 2011
225. Mircea Horia Simionescu - dimensiuni ale prozei, în revista “România literară”, nr. 28, 2011
226. Recursul la concept, în revista “Contrafort”, nr.7-8, 2011
227. Schiţă de portret. G. Dimisianu, în revista “România literară”, nr. 12, 2011
228. Bacovia şi fiorul insertului fabulos, în revista Contemporanul. Ideea europeană, nr.9, 2011
229. George Bacovia. Metamorfozele damnării, în revista “Contemporanul. Ideea europeană”, nr.9, 2011
230. Rigoarea şi supleţea criticii literare, în revista “Contemporanul. Ideea europeană”, nr.5, 2011
231. Sentimentul erotic bacovian, în revista “Contemporanul. Ideea europeană”, nr.8, 2011
232. Teatrul sorescian şi metafizica tragicului, în revista “Contemporanul. Ideea europeană”, nr.10, 2011
233. Cezar Baltag – o lirică a esenţelor, în revista „Vatra”, nr. 1-2, 2012
234. Elitele în capcanele istoriei, în revista „Vatra”, nr. 4-5, 2012
235. Etica distanţării, în revista „Vatra”, nr. 6-7, 2012
236. Norman Manea şi estetica sa, în revista „Vatra”, nr. 6-7, 2012
237. Şerban Foarţă. Manierismul ludic, în revista „Vatra”, nr. 8-9, 2012
238. Caragiale şi lumea presei, în revista „Vatra”, nr. 10, 2012
239. Exigenţă şi devoţiune, în revista „România literară”, nr. 11, 2012
240. Melancolii în palimpsest, în revista „România literară”, nr. 15, 2012
241. Caligrafiile memoriei, în revista „România literară”, nr. 22, 2012
242. Caligrafiile memoriei, în revista „România literară”, nr. 22, 2012
243. Livrescul în stare pură, în revista „România literară”, nr. 36, 2012
244. Hermeneutica ideilor filosofice, în revista „Limba română”, nr. 3-4, 2012
245. Mariana Bojan. Fantezism şi melancolie, în revista „Limba română”, nr. 7-8, 2012
246. Adrian Popescu: livrescul ca spiritualizare, în revista „Limba română”, nr. 9-10, 2012
247. Fiziologia inefabilului¸ Nichita Stănescu – arhitectura erosului, în revista „Contemporanul. Ideea europeană”, nr. 2, 2012
248. Nichita Stănescu – arhitectura erosului, în revista „Contemporanul. Ideea europeană”, nr. 3, 2012
249. Lirica nichitastănesciană, în revista „Contemporanul. Ideea europeană”, nr. 6, 2012
250. Nichita Stănescu – metafizica elegiacă, în revista „Contemporanul. Ideea europeană”, nr. 8, 2012
251. Nichita, în revista „Contemporanul. Ideea europeană”, nr. 9, 2012
252. Vitraliile memoriei¸ în revista „Convorbiri literare”, nr. 5, 2012
253. Tensiunea conceptului, în revista „Convorbiri literare”, nr. 9, 2012
254. Şcoala, azi, în revista „Vatra”, nr. 1-2, 2013
255. Ludicul avangardist, în revista „Vatra”, nr. 1-2, 2013
256. Echilibrul şi limitele, în revista „Vatra”, nr. 3, 2013
257. Literatura ca individualitate, în revista „Vatra”, nr. 3, 2013
258. Transdisciplinaritate şi interculturalitate, în revista „Vatra”, nr. 6-7, 2013
259. Abisalul oniric, în revista „Vatra”, nr. 6-7, 2013
260. Tentaţia confesiunii, în revista „Vatra”, nr. 8-9, 2013
261. E.M. Cioran. History and Exile, în revista European Academic Research, vol. I. 6. sept. 2013
262. Existenţa ca ultraj şi expiere, în revista „Vatra”, nr. 8-9, 2013
263. Adevărul ca parabolă, în revista „România literară”, nr. 29, 2013
264. Seducţia istoriei literare, în revista „România literară”, nr. 33, 2013
265. Obsesia identităţii, în revista „România literară”, nr. 35, 2013
266. Scriitura ca depoziţie, în revista „România literară”, nr. 43, 2013
267. Vocaţia sintezei, în revista „Familia”, nr. 7-8, 2013
268. Parabola ca adevăr sacru, în „Limba română”, nr.1, 2014, p.90-94, ISSN 0235-9111
269. Actualitatea criticii, în „Limba română”, nr.4, 2014, p.49-53, ISSN 0235-9111
270. Cornel Moraru – un critic al ideilor, în „Vatra”, nr. 1-2, 2014, p.113-16ISSN 1220-6334
271. În orizontul sintezei, în „Vatra”, nr. 3, 2014, p.54-56
272. Memorie şi identitate multiculturală, în „Vatra”, nr. 4-5, 2014, p.149-151
273. Lectura ca ieşire din labirint, în „Vatra”, nr. 6-7, 2014, p.132-135
274. Cică nişte cronicari…, în „Steaua”, nr. 3-4, 2014, p. 10-11, ISSN 0039 – 0852
275. Trecutul ca poveste, în „România literară”, nr. 10, 2014, p. 11-12, ISSN 122 - 6318
276. Despre eroi şi himere, în „România literară”, nr. 12, 2014, p. 6-7, ISSN 122 - 6318
277. Recursul la memorie, în „România literară”, nr. 29, 2014, p. 16-17, ISSN 122 - 6318
278. Între analiză şi creaţie, în „Contemporanul”, nr. 3, 2014, p. 16-17, ISSN 1220 - 9864
279. Literatura ca spectacol, în „Contemporanul”, nr. 4, 2014, p. 25-27, ISSN 1220 - 9864
280. Fracturi postmoderne, în „Convorbiri literare”, nr. 3, 2014, p. 106-108, ISSN 0010-8243
281. Critica literară – limite şi consolări, în „Observator cultural”, nr. 722, 16 mai, 2014, p. 106-108, ISSN 0010-8243
282. Alexa Visarion – prim-plan, în „Vatra”, nr. 8-9, 2014, p.42-43
283. Iluziile şi deziluziile prozei scurte, în „Vatra”, nr. 8-9, 2014, p. 72-74
284. Portretul unui cărturar: Nicolae Balotă, în „Vatra”, nr. 8-9, 2014, p.143-145
285. Ion Vartic-70, în „Vatra”, nr. 10, 2014, p.143-145, p. 90-91
286. Primul război mondial. Reprezentări narative, în Anuarul Institutului de cercetări socio-umane „Gheorghe Şincai”, I, Târgu Mureş
287. Dan C. Mihăilescu, I.L. Caragiale şi caligrafia plăcerii. Despre eul din scrisori, Editura Humanitas, Bucureşti, 2012, Anuarul Institutului de cercetări socio-umane „Gheorghe Şincai”, I, Târgu Mureş
288. Lecturi fidele, în „Vatra”, nr. 11-12, 2014, p. 114-115
289. Memoria ca palimpsest, în „Vatra”, nr. 1-2, 2015, p. 91-97
290. Iulian Boldea, Între hermeneutică şi memorialistică, în „Vatra”, nr. 5, 2015, p.36-40
291. Doi scriitori români de origine armeană: Varujan Vosganian şi Ştefan Agopian, în „Vatra”, nr. 6, 2015, p.75-79
292. Dincolo de cotidian, în „Vatra”, nr. 7-8, 2015, p.93-96
293. Agârbiceanu în ediţie nouă, în „Vatra”, nr. 7-8, 2015, p. 156-157
294. Mărturisirea ca mărturie, în „Vatra”, nr. 9, 2015, p. 83-84
295. Generaţia’27: itinerarii identitare, în „Communication interculturelle et littérature”, nr. 22, 2015, p. 113-132, ISSN : 1844-6965, Casa Cărţii de Ştiinţă, ClujNapoca, 2015
296. Eugène Ionesco – intransigenţă şi valoare, în revista „Limba română” (Chişinău), nr. 3-4, 2015, p. p. 24-29, ISSN 0235-9111
297. Mircea Eliade – ideologie şi cultură, în revista „Limba română” (Chişinău), nr.5-6, 2015, p. p. 124-130, ISSN 0235-9111
298. Între extreme, în revista „Limba română” (Chişinău), nr.5-6, 2015, p. 131-137, ISSN 0235-9111
299. The oneiric Poetry in Romanian Literature. Leonid Dimov and Emil Brumaru, în Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Şincai” al Academiei Române din Târgu Mureş ¸Vol. XVIII, 2015, ISSN 1454-5284
300. Luminiţa Corneanu, Leonid Dimov. Un oniric în Turnul Babel, Editura Cartea Românească, 2014, în Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Şincai” al Academiei Române din Târgu Mureş¸ Vol. XVIII, 2015, ISSN 1454-5284
301. Negaţia diafană, în revista „România literară”, nr. 6, 2015, p. 7, ISSN 1220-6318
302. Ileana Mălăncioiu – poetica traumei, în revista „România literară”, nr. 11, 2015, p. 10
303. Marta Petreu la aniversară, în revista „România literară”, nr. 12, 2015, p. 12
304. Vibraţia himerică a realului, în revista „România literară”, nr. 15-16, 2015, p. 9, ISSN 1220-6318
305. Ceremoniile intimităţii, în revista „România literară”, nr. 26, 2015, p. 11.
306. Luciditatea ca formă a ficţiunii, în revista „România literară”, nr. 29, 2015, p. 7-8.
307. Neoexpresionsimul transilvan in doua ipostaze lirice, in revista "Vatra", nr.10-11, 2015, p.61-67
308. Întâlnirea cu nevăzutul, in revista "Vatra", nr.10-11, 2015, p. 125-126
309. Gramatica fiinţării, in revista "Vatra", nr.12, 2015, p. 94-95
310. Neoexpresionsimul transilvan in doua ipostaze lirice, in revista "Vatra", nr.10-11, 2015, p.61-67
311. Întâlnirea cu nevăzutul, in revista "Vatra", nr.10-11, 2015, p. 125-126
312. Gramatica fiinţării, in revista "Vatra", nr.12, 2015, p. 94-95
313. Faţa şi reversul scriiturii, în „Vatra”, nr. 1-2, 2016, p. 90-95
314. Faţa şi reversul scriiturii, în „Vatra”, nr. 1-2, 2016, p. 90-95
315. Angela Marinescu. Autoscopie şi negativitate, în „Vatra”, nr. 3-4, 2016, p. 156-160
316. Exilul literar românesc, între traumă şi luciditate, în „Vatra”, nr. 5, 2016, p.75-79
317. Evocare Roland Barthes, în revista „România literară”, nr. 3, 2016, p. 15, ISSN 1220-6318
318. Iluminările traumei, în revista „România literară”, nr. 10, 2016, p. 12, ISSN 1220-6318
319. Portretul unui damnat postmodern, în revista „România literară”, nr. 14, 2016, p. 15, ISSN 1220-6318
320. Carte şi tipar în Transilvania (secolele XV-XVI), în revista „România literară”, nr. 14, 2016, p. 15, ISSN 1220-6318
321. Iulian Boldea, Mircea Martin and the Vocation of Nuance, în vol. Iulian Boldea (coord.), Globalization and National Identity. Studies on Strategies of Intercultural Dialogue, Tîrgu Mureș, 2015, ISBN 978-606-8624-03-7, p. 34-49
322. Iulian Boldea, Romanian postmodernist Prose. Evolution plan, în vol. Iulian Boldea, Dumitru-Mircea Buda (Editors), Convergent Discourses. Exploring the Contexts of Communication, Arhipelag XXI Press, Tîrgu Mureș, 2016, ISBN: 978-606-8624-17-4, p. 49-56
323. Iulian Boldea, The Aesthetic Symbolism – Dimitrie Anghel, în vol. Iulian Boldea, Dumitru-Mircea Buda (Editors), Convergent Discourses. Exploring the Contexts of Communication, Arhipelag XXI Press, Tîrgu Mureș, 2016, ISBN: 978-606-8624-17-4, p. 68-74
324. George Vulturescu. Schiţă de portret, în „Vatra”, nr. 6, 2016, p.72-74
325. Critică şi confesiune: Livius Ciocârlie, în „Vatra”, nr. 7-8, 2016, p.116-119
326. Adevărul ca interogaţie: Leon Volovici, în „Vatra”, nr. 9-10, 2016, p.102-104
327. De la Ioan Es. Pop cetire, în „Vatra”, nr. 11-12, 2016, p.166-169
328. Critica – formă de ironie, în „Vatra”, nr. 1-2, 2017, p. 180-182
329. Portret de grup cu poeţi optzecişti, în „Vatra”, nr. 3-4, 2017, p. 154-158
330. Metamorfozele comparativismului, în „Vatra”, nr. 5-6, 2017, p.157-159
331. Memoria arhetipurilor, în „Vatra”, nr. 7, 2017, p. 83-85
332. O poetică a renunţării, în „Vatra”, nr. 8, 2017, p. 66-67
333. Geometria ca nuanţă, în „Vatra”, nr. 9-10, 2017, p. 99-102
334. Raţionalitatea ca interogaţie, în „Vatra”, nr. 9-10, 2017, p. 166-169
335. Ion Vlasiu: arta rememorării, în „Vatra”, nr. 11-12, 2017, p. 98-104
336. Frică şi luciditate, în „Vatra”, nr. 11-12, 2017, p. 135-137
337. Cenaclul de Luni – istoria unei stări de spirit, în revista „România literară”, nr. 9-10, 2017, p. 12, ISSN 1220-6318
338. Apărarea şi ilustrarea literaturii, în revista „România literară”, nr. 7, 2017, p. 9, ISSN 1220-6318
339. Gândire mitică şi gândire critică în poezia lui Eminescu, în revista „Studii de Ştiinţă şi Cultură”, Vol. XIII, nr. 1 (48), p. 129-136, ISSN 1841-1401
340. La Echinox, în atelier, în revista „Studii de Ştiinţă şi Cultură”, Vol. XIII, nr. 2 (49), p. 169-170, ISSN 1841-1401
341. Vintilă Horea and the epic Parable of Exile, în vol. Iulian Boldea¸ Cornel Sigmirean (coord.), Debating Globalization. Identity, Nation and Dialogue, Tîrgu Mureș, 2017, ISBN 978-606-8624-01-3, p. 21-25
342. Reinventarea ficţiunii, în „Vatra”, nr. 1-2, 2018, p. 100-102
343. Feeria cotidianului, în „Vatra”, nr. 1-2, 2018, p. 147-149
344. La porţile diafanului, în „Vatra”, nr. 4-5, 2018, p. 77-80
345. Un autoportret spiritual, în „Vatra”, nr. 4-5, 2018, p. 117-119
346. O jumătate de veac de echinoxism, în „Vatra”, nr. 6-7, 2018, p. 154-155
347. Metaforele spectaculare ale durerii, în „Vatra”, nr. 8-9, 2018, p. 157-158
348. În labirintul Bibliotecii, în „Vatra”, nr. 10-11, 2018, p. 120-125
349. Între bolgie şi azur, în „Vatra”, nr. 10-11, 2018, p. 175-177
350. Între probitate şi orgoliu, în „Vatra”, nr. 12, 2018, p. 75-77
351. Istoria literară între vocaţie şi provocare, în revista „România literară”, nr. 39, 2018, p. 17-18, ISSN 1220-6318
352. Vasile Netea - A Consciousness of his Time, în Anuarul Institutului de Cercetări socio-umane „Gheorghe Şincai”, XXI, 2018, ISSN 1454 – 5284
353. Nicolae Balotă, Abisul luminat, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 2018, în Anuarul Institutului de Cercetări socio-umane „Gheorghe Şincai”, XXI, 2018, ISSN 1454 – 5284
354. În spaţiul sintezei, în revista „Vatra”, nr. 1-2, 2019, p. 104-106
355. Stenogramele neantului, în revista „Vatra”, nr. 3-4, 2019, p. 157-159
356. Critică şi context, în revista „Vatra”, nr. 5, 2019, p. 86-89
357. Intransigenţa ca rafinament, în revista „Vatra”, nr. 5, 2019, p. 92-94, ISSN 1220-6334
358. Exerciţii de fidelitate, în revista „Vatra”, nr. 6-7, 2019, p. 133-135, 2019
359. Fascinaţia şi utopia criticii, în revista „Vatra”, nr. 8-9, 2019, p. 63-69
360. Formele absenţei, în revista „Vatra”, nr. 8-9, 2019, p. 71-73
361. Reveriile şi provocările poeziei, în revista „Vatra”, nr. 10-11, 2019, p. 110-112
362. Discreţia ca stare de spirit, în revista „Vatra”, nr. 12, 2019, p. 38-40
363. Provocările istoriei literare, în revista „Limba română” (Chişinău), nr.1, 2019, p.103-107, ISSN 0235-9111
364. Proza lui Pavel Dan în contextul literaturii interbelice, în Anuarul Institutului de Cercetări socio-umane „Gheorghe Şincai”, XXII, 2019, ISSN 1454 – 5284
365. Daniel Moşoiu Acordul fin. Convorbiri cu Alexandru Vlad, Editura Şcoala Ardeleană, 2019, în Anuarul Institutului de Cercetări socio-umane „Gheorghe Şincai”, XXII, 2019, ISSN 1454 – 5284
366. In the identity’s labyrinth, în revista „Acta Marisiensis. Philologia”, nr. 1, 2019, p. 5-11, ISSN 1480-9950.
367. The eternal return to the eminescian text, în revista „Acta Marisiensis. Philologia”, nr. 1, 2019, p. 124-127, ISSN 1480-9950
368. The mirror games of memory, în revista „Acta Marisiensis. Philologia”, nr. 1, 2019, p. 131-133, ISSN 1480-9950
369. Romulus Guga. Parabolă şi realism, în „Alternanţe” (Munchen), Anul IV, Nr. 2 (11), aprilie 2016, p. 20-22, ISSN 2198-0144
370. Avatarurile unei biografii: Ion Ianoşi, în „Alternanţe” (Munchen), Anul IV, Nr. 3 (12), iulie 2016, p. 27-29, ISSN 2198-0144
371. Cronica unui apocalips neanunţat, în „Alternanţe” (Munchen), Anul IV, Nr. 4 (13), iulie 2016, p. 21-24, ISSN 2198-0144
372. Teatralitate şi utopie, în „Alternanţe” (Munchen), Anul V, Nr. 1 (14), ianuarie 2017, p. 21-23, ISSN 2198-0144
373. Geometrie şi nuanţă, în „Alternanţe” (Munchen), Anul V, Nr. 2 (15), aprilie 2017, p. 17-19, ISSN 2198-0144
374. Dincolo de paradox, în „Alternanţe” (Munchen), Anul V, Nr. 3 (16), iulie 2017, p. 15-17, ISSN 2198-0144
375. Andrei Pleşu – plăcerea scriiturii, în „Alternanţe” (Munchen), Anul VI, Nr. 1 (18), ianuarie 2018, p. 17-21, ISSN 2198-0144
376. Mircea Ivănescu – tentaţia livrescului, în „Alternanţe” (Munchen), Anul VI, Nr. 2 (19), aprilie 2018, p. 17-20, ISSN 2198-0144
377. Sub semnul permanenţei, în revista „Contemporanul. Ideea Europeană”, nr. 1, 2019, p. 28-29
378. Ficţiunea ca adevăr al vieţii, în revista „Contemporanul. Ideea Europeană”, nr. 2, 2019, p. 15-16

VI. STUDII, ARTICOLE ÎN REVISTE NECOTATE

1. Interogaţie şi scepticism: Simona Popescu, în revista „Apostrof”, nr.11-12, 2005
2. Reziduuri şi reverii, în revista „Apostrof”, nr. 6, 2007
3. Imaginarul şi noaptea, în revista „Apostrof”, nr. 4, 2007
4. Rujul şi icoanele, în revista „Apostrof”, nr. 5, 2007
5. Interogaţii apocrife, în revista „Apostrof”, nr. 9, 2007
6. Aporiile trupului, în revista „Apostrof”, nr.8, 2007
7. Poeme cu îngeri, în revista „Apostrof”, nr. 8, 2008
8. O coborâre în infern, în revista „Apostrof”, nr. 9, 2008
9. Ceremonialul melancoliei, în revista „Apostrof”, nr. 10, 2008
10. Cinismul exasperat, în revista „Apostrof”, nr. 11, 2008
11. Nordul cuvintelor, în revista „Apostrof”, nr. 1, 2008
12. Litanii în piaţa centrală, în revista „Apostrof”, nr. 2, 2008
13. Ritualul confesiunii, în revista „Apostrof”, nr. 3, 2008
14. Poetul în forul roman, în revista „Apostrof”, nr. 4, 2008
15. Poeme de amor, în revista „Apostrof”, nr. 5, 2008
16. Caligramele melancoliei, în revista „Apostrof”, nr. 6, 2008
17. Reveriile cotidianului, în revista „Apostrof”, nr. 7, 2008
18. Poeme din Amnios, în revista „Apostrof”, nr. 12, 2008
19. Istoria literaturii ca vocaţie şi provocare, în revista „Apostrof”, nr. 1, 2009
20. Rigor mortis, în revista „Apostrof”, nr. 2, 2009
21. Poezia lui Vasile Dan, în revista „Apostrof”, nr. 3, 2009
22. Etică şi confesiune, în revista „Apostrof”, nr. 4, 2009
23. Literatura română şi iluziile ei, în revista „Apostrof”, nr. 6, 2009
24. Fascinaţia eseului, în revista „Apostrof”, nr. 7, 2009
25. Textualism, hiperconştiinţă, artefact, în revista „Apostrof”, nr. 8, 2009
26. Memorie şi adevăr, în revista „Apostrof”, nr. 9, 2009
27. Paradoxuri şi interogaţii, în revista „Apostrof”, nr. 2, 2010
28. Poeme postistorice, în revista „Apostrof”, nr. 2, 2010
29. Fascinaţia spiritului critic, în revista „Apostrof”, nr. 3, 2010
30. Umilinţa şi orgoliul scrisului, în revista „Apostrof”, nr. 4, 2010
31. Memoriile unui mare singuratic, în revista „Apostrof”, nr. 5, 2010
32. Modelul şi exemplul, în revista „Apostrof”, nr. 6, 2010
33. Poeme pentru o stare, în revista „Apostrof”, nr. 7, 2010
34. Elegii aproximative, în revista „Apostrof”, nr. 8, 2010
35. Un critic al ideilor literare, în revista „Apostrof”, nr. 9, 2010
36. Seducţia trecutului, în revista „Apostrof”, nr. 10, 2010
37. Hermeneutica îndoielii¸ în revista „Apostrof”, nr. 11, 2010
38. Exigenţa lecturii, în revista „Apostrof”, nr. 12, 2010
39. Cartea îndepărtării, în revista “Apostrof”, nr. 3, 2011
40. Elie Wiesel şi etica responsabilităţii, în revista “Apostrof”, nr. 5, 2011
41. Neliniştile discursului filosofic, în revista “Apostrof”, nr. 2, 2011
42. Nevoia de armonie, în revista “Apostrof”, nr. 1, 2011
43. O lecţie de demnitate, în revista “Apostrof”, nr. 9, 2011
44. O patrie în A4, în revista “Apostrof”, nr. 4, 2011
45. Realităţi româneşti, confluenţe europene, în revista “Apostrof”, nr. 11, 2011
46. Sub zodia nuanţei, în revista “Apostrof”, nr. 7, 2011
47. Restabilirea binelui, în revista “Apostrof”, nr. 10, 2011
48. Spiritul de fineţe, în revista “Apostrof”, nr. 8, 2011
49. Comunismul, Marx şi alte fantasme, în revista „Apostrof”, nr. 1, 2012
50. Discernământ şi rigoare critică, în revista „Apostrof”, nr. 2, 2012
51. Ana Blandiana – mirajul călătoriei, în revista „Apostrof”, nr. 3, 2012
52. Jurnal de criză, în revista „Apostrof”, nr. 4, 2012
53. Focul mărunt al confesiunii, în revista „Apostrof”, nr. 5, 2012
54. Gelu Ionescu – portret la 75 de ani, în revista „Apostrof”, nr. 6, 2012
55. Subversiunile acvaticului, în revista „Apostrof”, nr. 7, 2012
56. Ludicul şi livrescul, în revista „Apostrof”, nr. 8, 2012
57. Vocaţia teatrului, în revista „Apostrof”, nr. 9, 2012
58. O restituire necesară, în revista „Apostrof”, nr. 10, 2012
59. Mady sau „înscenările“ destinului, în revista „Apostrof”, nr.2, 2013
60. Concepte şi imagini critice, în revista „Apostrof”, nr.4, 2013
61. Cronica unei vieţi, în revista „Apostrof”, nr.5, 2013
62. Pierderea speranţei, în revista „Apostrof”, nr.6, 2013
63. Fantasma istoriei literare, în revista „Apostrof”, nr.7, 2013
64. Ludicul şi livrescul, în revista „Apostrof”, nr.8, 2013
65. Caligrafii caragialiene, în revista „Apostrof”, nr.9, 2013
66. Mircea Zaciu – un nou epistolar, în revista „Apostrof”, nr.10, 2013
67. George Banu – 70, în revista „Apostrof”, nr.11, 2013
68. O viziune integratoare, în „Apostrof”, nr. 1, 2014, p. 19
69. Caligrafiile penumbrei, în „Apostrof”, nr. 2, 2014, p. 13
70. Textul şi umbra lui, în „Apostrof”, nr. 3, 2014, p. 3-4
71. Memoria ca palimpsest, în „Apostrof”, nr. 4, 2014, p. 19-20
72. Poetul şi „simpatiile” lui critice, în „Apostrof”, nr. 5, 2014, p. 12
73. Mircea Scarlat, în „Apostrof”, nr. 6, 2014, p. 24-25
74. Primul război mondial: reprezentări narative, în „Apostrof”, nr. 7, 2014, p. 8-9
75. O voce singulară, în „Apostrof”, nr. 9, 2014, p. 15-16
76. În orizontul lecturii, în „Apostrof”, nr. 10, 2014, p. 11-12
77. Rătăciţi în canon, în „Apostrof”, nr. 11, 2014, p. 8-9
78. Poeme cu Marx, în Litart, nr.1/2011
79. Radicalitatea confesiunii, în Litart, nr.2/2011
80. Despre poezia carcerală, în Litart, nr.3/2011
81. Armonia conceptelor, în Litart, nr.4/2011
82. Etica memoriei la Elie Wiesel, în Litart, nr.5/2011
83. Ana Blandiana, caligrafiile transcendenței, în Litart, nr.6/2011
84. Odihnă, noapte, uitare, în Litart, nr.7/2011
85. Paradoxurile ”omului recent”, în Litart, nr. 8/2011
86. Între viață și cărți, în Litart, nr.9/2011
87. Metafizica ochiului, în Litart, nr.10/2011
88. Dinspre Est spre Vest, în Litart, nr.1/2012
89. Un critic al ideilor literare, în Litart, nr.2/2012
90. Memoria teatrului, în Litart, nr.3/2012
91. Memoria ca palimpsest, în Litart, nr.4/2012
92. Caragiale, contemporanul nostru, în Litart, nr. 5/2012
93. Nostalgia neuitării, în Litart, nr.6-7/2012
94. Gelu Ionescu – schiță de portret, în LitArt, nr.8/2012
95. Șerban Foarță – 70, în Litart, nr.9/2012
96. Caragiale și presa, în Litart, nr.10/2012
97. Centenar N. Steinhardt, în Litart, nr.11/2012
98. Calitatea de martor, în Litart, nr.1/2013
99. Literatura română și iluziile ei, în Litart, nr.2/2013
100. Lucian Blaga, filosofie și poezie, în Litart, nr.4/ 2013
101. Memoriile unui cărturar, în Litart, nr.5/2013
102. Poezia lui Ioanichie Olteanu, în Litart, nr.12/2012
103. Parabolă și adevăr, în Litart, nr.6/2013
104. Portrete de ieri și de azi, în Litart, nr.8/2013
105. Un dialog epistolar exemplar, în Litart, nr.9/2013
106. O sinteză necesară, în Litart, nr.10/2013
107. Discursul îndrăgostit. Emil Brumaru, în Litart, nr.11/2013
108. Mircea Muthu – 70, în Litart, nr.1/2014
109. Intransigența criticii, în Litart, nr. 2/2014
110. Cronica literară, încotro?, în Litart, nr. 3/2014
111. Exil și memorie, în Litart, nr.4/2014
112. Scenografia amintirii, în Litart, nr.5/2014
113. Ieșirea din labirint, în Litart, nr.6/2014
114. În orizontul lecturii, în Litart, nr.7/2014
115. Rafinament și reverie critică, în Litart, nr.8/2014
116. Spovedania ca inițiere, în Litart, nr.9/2014
117. Interpretarea ca mărturie, în Litart, nr.10/2014
118. Paradoxul de a fi român, în Litart, nr.1/2010
119. Exerciții de admirație, în Litart, nr.2/2010
120. Un autoportret spiritual, în Litart, nr.4/2010
121. Etica memoriei, în Litart, nr.5/2010
122. Fascinația trecutului, în Litart, nr.6/2010
123. E.M. Cioran între identitate și ruptură, în Litart, nr.8/2010
124. Scrisori întredeschise, în Litart, nr.9/2010
125. In-between Difference and Diversity: Studies of Cultural and Intellectual History (coord. Carmen Andraş, Cornel Sigmirean), Editura „Astra Museum”, Sibiu, 2013
126. Visul şi taina în Craii de Curtea-Veche, în revista “Târnava”, nr. 6-7-8, 1995
127. Poezia lui Ion Horea, în revista “Târnava”, nr. 4-5, 1995
128. Utopia insulei sau timpul paradisiac, în revista “Târnava”, nr. 9-10, 1995
129. Nicolae Manolescu – portretul interior, în revista “Luceafărul”, nr. 34, 1995
130. Ethosul tragic, în revista “Luceafărul”, nr. 43, 1995
131. Ion Vlasiu – reflecţie şi confesiune, în revista “Luceafărul”, nr. 16, 1996
132. Lirica lui Radu Gyr, în revista “Luceafărul”, nr. 16, 1996
133. Teatralitate şi ficţiune: Mateiu I.Caragiale, în revista “Dacia literară”, nr. 26 (3), 1997
134. Teatralitate şi ficţiune: Mateiu I. Caragiale, în revista “Dacia literară”, nr. 27 (4), 1997
135. Pavel Chihaia şi „treptele nedesăvârşirii”, în revista “Luceafărul”, nr. 19, 1996
136. Identitate şi alteritate în poezia lui Nichita Stănescu, în revista “Discobolul”, nr. 6, 1998
137. Feţele caragialismului, în revista “Târnava”, nr. 44-45, 1998
138. Critica şi provocarea literaturii, în revista “Discobolul”, nr. 9, 1998
139. Între moft şi masca tragică, în “Buletinul ştiinţific” al Universităţii “Petru Maior”, mai 1998
140. Epicul evocator (Ion Vlasiu), în revista “Târnava”, nr. 46-47 (5-6, 1998)
141. Memorie epică şi adevăr romanesc, în vol. Anuarul Institutului de cercetări socio-umane „Gheorghe Şincai”, I, Târgu Mureş, 1998
142. Comparatism şi fenomenologie critică, în vol. Anuarul Institutului de cercetări socioumane „Gheorghe Şincai”, II, Târgu Mureş, 1999
143. Timpul poeziei şi al visului în opera lui Eminescu, în revista “Târnava”, nr. 4-5-6, 1999
144. Timp şi eros în poezia lui Eminescu, în revista “Târnava”, nr. 3, 1999
145. Blaga şi matricea stilistică, în revista “Luceafărul”, nr. 5 (451), serie nouă, 9 februarie 2000
146. Lucian Blaga – ficţiunea memorialistică, în revista “Târnava”, nr. 1-2-3, 2000
147. Literatura românească târgumureşeană postbelică, în revista “Târnava”, nr. 1-2-3, 2000
148. Vedere şi viziune, în revista “Cuvîntul”, anul VI (XI), nr. 6 (278), iunie 2000
149. Melancolie şi meditaţie lirică, în revista “Luceafărul”, nr. 12, 2000
150. Oratoria ca document uman, în revista “Dacia literară”, nr. 4, 2001
151. Contemplaţie şi viziune lirică, în revista “Luceafărul”, nr. 37, 2001
152. Paradigme ale eseisticii româneşti, în revista “Târnava”, nr. 3-6, 2001
153. Mircea Cărtărescu – repere ale poeziei, în revista “Luceafărul”, nr. 33, 2001
154. Ilie Constantin – scriituri în palimpsest, în revista “Târnava”, nr. 1-2, 2001
155. Calea către sine – Marin Sorescu, în revista “Luceafărul”, nr. 14, 2002
156. Poezia, azi?. Studiu despre poetica postmodernistă, în revista “Euphorion”, nr.1-2, 2003
157. Sensuri ale ermetismului în poezia lui Ion Barbu, în revista “Târnava”, nr.1-2-3, 2003
158. Cercul literar de la Sibiu. Două ipostaze lirice, în revista “Euphorion”, nr. 5-6, 2003
159. Scriitori români ai exilului, în revista “Viaţa Românească”, nr. 3-4, 2003
160. Între poetica limitei şi poetica insurgenţei, în revista „Viaţa Românească”, nr. 8-9, 2004
161. Cezar Baltag şi poetica limitei, în revista „Caietele de la Mediaş”, nr. 3, 2005
162. Generaţia războiului” în două reprezentări lirice, în revista „Târnava”, nr. 84-85-86 (1-2-3), 2005
163. Teatralitatea şi măştile lirismului: Radu Stanca, în revista “Arca”, nr.10-11-12, 2005
164. Blaga şi "chipurile tăcute ale veşniciei", în revista "Caiete critice", nr. 7-8 (213-214), 2005
165. Ana Blandiana şi mirajul călătoriei, în Anuarul Institutului de cercetări socio-umane „Gheorghe Şincai”, X, 2007
166. Epicul şi ficţiunea, în revista „Discobolul”, nr. 109-110-111, 2007
167. Alternative relative, în revista „Viaţa Românească”, nr. 5, 2007
168. Mircea Cărtărescu şi paradigmele postmodernităţii, în revista „Viaţa Românească”, nr. 5, 2007
169. Aurel Pantea. Radicalismul poetic, în revista „Euphorion”, nr. 3, 2007
170. Liviu Ioan Stoiciu. Silogismele cotidianului, în revista „Caietele de la Mediaş”, nr. 1, 2007
171. Matei Vişniec. Scenografia aşteptării, în revista Ramuri, nr. 4, 2007
172. Canonul literar. Limite şi ierarhii, în revista „Viaţa Românească”, nr. 3-4, 2009
173. Dimensiuni ale sacrului în poezia lui Tudor Arghezi, în revista „Tabor”, An II, nr. 10, ianuarie 2009
174. N. Steinhardt – drumul spre adevăr, în revista „Tabor”, An III, nr. 4, iulie 2009
175. Spiritualitate şi poezie : Vasile Voiculescu, în revista ”Tabor”, nr. 4, 2010
176. Epifanii şi candori, în revista „Verso”, nr. 83, 2010
177. Un cărturar: Dan Horia Mazilu, în revista „Acolada”, nr. 7-8, 2010
178. Demonstraţie şi analogie, în revista „Orizont”, nr. 8, 2010
179. Ioan Alexandru-iluminările poeziei, în revista “Tabor”, nr. 11, 2011
180. Literatura română, azi şi mâine, în revista „Mozaicul”, nr. 6, 2012
181. Hermeneutica ideilor filosofice: Gheorghe Vlăduţescu, în revista „Biblioteca
182. Bucureştilor”, nr. 2, 2012
183. Cele două voci ale erosului eminescian, în revista “Târnava”, nr. 2, febr. 1994
184. Visul şi taina în Craii de Curtea-Veche, în revista “Târnava”, nr. 6-7-8, 1995
185. Poezia lui Ion Horea, în revista “Târnava”, nr. 4-5, 1995
186. Utopia insulei sau timpul paradisiac, în revista “Târnava”, nr. 9-10, 1995
187. Nicolae Manolescu – portretul interior, în revista “Luceafărul”, nr. 34, 1995
188. Ethosul tragic, în revista “Luceafărul”, nr. 43, 1995
189. Ion Vlasiu – reflecţie şi confesiune, în revista “Luceafărul”, nr. 16, 1996
190. Lirica lui Radu Gyr, în revista “Luceafărul”, nr. 16, 1996
191. Teatralitate şi ficţiune: Mateiu I.Caragiale, în revista “Dacia literară”, nr. 26 (3), 1997
192. Teatralitate şi ficţiune: Mateiu I. Caragiale, în revista “Dacia literară”, nr. 27 (4), 1997
193. Pavel Chihaia şi „treptele nedesăvârşirii”, în revista “Luceafărul”, nr. 19, 1996
194. Identitate şi alteritate în poezia lui Nichita Stănescu, în revista “Discobolul”, nr. 6, 1998
195. Feţele caragialismului, în revista “Târnava”, nr. 44-45, 1998
196. Critica şi provocarea literaturii, în revista “Discobolul”, nr. 9, 1998
197. Între moft şi masca tragică, în “Buletinul ştiinţific” al Universităţii “Petru Maior”, mai 1998
198. Epicul evocator (Ion Vlasiu), în revista “Târnava”, nr. 46-47 (5-6, 1998)
199. Memorie epică şi adevăr romanesc, în vol. Anuarul Institutului de cercetări socio-umane „Gheorghe Şincai”, I, Târgu Mureş, 1998
200. Comparatism şi fenomenologie critică, în vol. Anuarul Institutului de cercetări socioumane „Gheorghe Şincai”, II, Târgu Mureş, 1999
201. Timpul poeziei şi al visului în opera lui Eminescu, în revista “Târnava”, nr. 4-5-6, 1999
202. Timp şi eros în poezia lui Eminescu, în revista “Târnava”, nr. 3, 1999
203. Blaga şi matricea stilistică, în revista “Luceafărul”, nr. 5 (451), serie nouă, 9 februarie 2000
204. Lucian Blaga – ficţiunea memorialistică, în revista “Târnava”, nr. 1-2-3, 2000
205. Literatura românească târgumureşeană postbelică, în revista “Târnava”, nr. 1-2-3, 2000
206. Vedere şi viziune, în revista “Cuvîntul”, anul VI (XI), nr. 6 (278), iunie 2000
207. Melancolie şi meditaţie lirică, în revista “Luceafărul”, nr. 12, 2000
208. Oratoria ca document uman, în revista “Dacia literară”, nr. 4, 2001
209. Contemplaţie şi viziune lirică, în revista “Luceafărul”, nr. 37, 2001
210. Paradigme ale eseisticii româneşti, în revista “Târnava”, nr. 3-6, 2001
211. Mircea Cărtărescu – repere ale poeziei, în revista “Luceafărul”, nr. 33, 2001
212. Ilie Constantin – scriituri în palimpsest, în revista “Târnava”, nr. 1-2, 2001
213. Calea către sine – Marin Sorescu, în revista “Luceafărul”, nr. 14, 2002
214. Poezia, azi?. Studiu despre poetica postmodernistă, în revista “Euphorion”, nr.1-2, 2003
215. Sensuri ale ermetismului în poezia lui Ion Barbu, în revista “Târnava”, nr.1-2-3, 2003
216. Cercul literar de la Sibiu. Două ipostaze lirice, în revista “Euphorion”, nr. 5-6, 2003
217. Scriitori români ai exilului, în revista “Viaţa Românească”, nr. 3-4, 2003
218. Între poetica limitei şi poetica insurgenţei, în revista „Viaţa Românească”, nr. 8-9, 2004
219. Cezar Baltag şi poetica limitei, în revista „Caietele de la Mediaş”, nr. 3, 2005
220. Generaţia războiului” în două reprezentări lirice, în revista „Târnava”, nr. 84-85-86 (1-2-3), 2005
221. Teatralitatea şi măştile lirismului: Radu Stanca, în revista “Arca”, nr.10-11-12, 2005
222. Blaga şi "chipurile tăcute ale veşniciei", în revista "Caiete critice", nr. 7-8 (213-214), 2005
223. Ana Blandiana şi mirajul călătoriei, în Anuarul Institutului de cercetări socio-umane „Gheorghe Şincai”, X, 2007
224. Epicul şi ficţiunea, în revista „Discobolul”, nr. 109-110-111, 2007
225. Alternative relative, în revista „Viaţa Românească”, nr. 5, 2007
226. Mircea Cărtărescu şi paradigmele postmodernităţii, în revista „Viaţa Românească”, nr. 5, 2007
227. Aurel Pantea. Radicalismul poetic, în revista „Euphorion”, nr. 3, 2007
228. Liviu Ioan Stoiciu. Silogismele cotidianului, în revista „Caietele de la Mediaş”, nr. 1, 2007
229. Matei Vişniec. Scenografia aşteptării, în revista Ramuri, nr. 4, 2007
230. Canonul literar. Limite şi ierarhii, în revista „Viaţa Românească”, nr. 3-4, 2009
231. Dimensiuni ale sacrului în poezia lui Tudor Arghezi, în revista „Tabor”, An II, nr. 10, ianuarie 2009
232. N. Steinhardt – drumul spre adevăr, în revista „Tabor”, An III, nr. 4, iulie 2009
233. Spiritualitate şi poezie : Vasile Voiculescu, în revista ”Tabor”, nr. 4, 2010
234. Epifanii şi candori, în revista „Verso”, nr. 83, 2010
235. Un cărturar: Dan Horia Mazilu, în revista „Acolada”, nr. 7-8, 2010
236. Demonstraţie şi analogie, în revista „Orizont”, nr. 8, 2010
237. Ioan Alexandru-iluminările poeziei, în revista “Tabor”, nr. 11, 2011
238. Literatura română, azi şi mâine, în revista „Mozaicul”, nr. 6, 2012
239. Valoare şi adevăr estetic, în revista „Euphorion”, nr. 1, 2015, p. 17-18
240. Ileana Mălăncioiu - vocaţia clarităţii etice, în revista „LitArt”, nr. 1, 2015, p. 3
241. Luciditate şi ficţiune, în revista „LitArt”, nr. 8-9, 2015, p. 3
242. Mircea Eliade – ideologie şi cultură, în revista „LitArt”, nr. 2, 2015, p. 2
243. „Schimbarea la faţă” a lui Emil Cioran, în revista „LitArt”, nr. 3, 2015, p. 1
244. O generaţie interbelică şi extremele ei, în revista „LitArt”, nr. 4, 2015, p. 3
245. Eugen Ionescu - intransigenţa democraţiei, în revista „LitArt”, nr. 5, 2015, p. 3
246. În labirintul ficţiunii, în revista „LitArt”, nr. 6-7, 2015, p. 3
247. Luciditate şi ficţiune, în revista „LitArt”, nr. 8-9, 2015, p. 3
248. Exilul şi cunoaşterea de sine, în revista „LitArt”, nr. 10, 2015, p. 3
249. Privirea în oglindă, în revista „LitArt”, nr. 11, 2015, p. 3
250. Firescul interpretării, în revista „Apostrof”, nr. 1, 2015, p. 7,
251. În căutarea adevărului, în revista „Apostrof”, nr. 3, 2015, p. 9
252. Partea ca întreg, în revista „Apostrof”, nr. 4, 2015, p. 8,
253. Nevoia de raţionalitate, în revista „Apostrof”, nr. 5, 2015, p. 5,
254. Un prozator de Nobel, în revista „Apostrof”, nr. 6, 2015, p. 6,
255. Unul şi multiplul, în revista „Apostrof”, nr. 6, 2015, p. 8,
256. Radicalitatea ficţiunii, în revista „Apostrof”, nr. 7, 2015, p. 9,
257. Un cerchist: Ioanichie Olteanu, în revista „Apostrof”, nr. 10, 2015, p. 7-8,
258. Dimov, la o nouă lectură, în revista „Apostrof”, nr. 11, 2015, p. 11-12
259. Vămile subiectivităţii, în revista „Apostrof”, nr. 12, 2015, p. 4-5,
260. Hermeneutica ideilor filosofice: Gheorghe Vlăduţescu, în revista „Biblioteca Bucureştilor”, nr. 2, 2012
261. Un cerchist: Ioanichie Olteanu, în revista „Apostrof”, nr. 10, 2015, p. 7-8
262. Dimov, la o nouă lectură, în revista „Apostrof”, nr. 11, 2015, p. 11-12
263. Vămile subiectivităţii, în revista „Apostrof”, nr. 12, 2015, p. 4-5,
264. E.M. Cioran – melancolie şi exil, în revista „Contemporanul. Ideea europeană”, nr. 3, martie 2015, p. 17-18
265. E.M. Cioran. Paradoxurile negativităţii, în revista „Contemporanul. Ideea europeană”, nr. 4, aprilie 2015, p. 22-23
266. Cioran şi vocaţia solitudinii, în revista „Contemporanul. Ideea europeană”, nr. 5, mai 2015, p. 14-15
267. E.M. Cioran – fiziologia ideii, în revista „Contemporanul. Ideea europeană”, nr. 9, septembrie 2015, p. 9-10
268. Văzutul şi nevăzutul, în revista „Alpha”, nr. 4-5-6, 2015, p. 16-20
269. Ion Agârbiceanu – portret în palimpsest, în revista „Alpha”, nr. 4-5-6, 2015, p. 119-130
270. Exerciţii de trecut, în revista „Apostrof”, nr. 1, 2016, p. 7
271. Scriitura ca palimpsest, în revista „Apostrof”, nr. 2, 2016, p. 9
272. Scenografiile nuanţei, în revista „Apostrof”, nr. 4, 2016, p. 11
273. Între spasm şi metafizică, în revista „Apostrof”, nr. 5, 2016, p. 8
274. Cotidianul ca poveste, în revista „Apostrof”, nr. 8, 2016, p. 7
275. Melancolii şi exasperări, în revista „Apostrof”, nr. 9, 2016, p. 12
276. Mirajul călătoriei, în revista „Apostrof”, nr. 10, 2016, p. 10
277. Luciditatea nostalgiei, în revista „Apostrof”, nr. 11, 2016, p. 6-7
278. Epistolar echinoxist, în revista „LitArt”, nr. 5, 2016, p. 1-2
279. Ion Agârbiceanu. Patosul suferinţei, în revista „LitArt”, nr. 10, 2016, p. 1-2
280. În aşteptarea epifaniei, în revista „LitArt”, nr. 8-9, 2016, p. 1-2
281. Exilul – iniţiere şi jertfă, în revista „LitArt”, nr. 5-6, 2016, p. 1-2
282. Un damnat postmodern: Cristian Popescu, în revista „LitArt”, nr. 4, 2016, p. 1-2
283. Spasmul metafizic, în revista „LitArt”, nr. 3, 2016, p. 1-2
284. Intransigenţa etică: Marta Petreu, în revista „LitArt”, nr. 2, 2016, p. 1-2
285. Revalorizarea nevăzutului, în revista „LitArt”, nr. 1, 2016, p. 1-2
286. Povară de gânduri, în revista „Târnava”, nr. 1/ 2016, p. 109-110, ISSN 1221-1702
287. Sub zodia corporalităţii, în revista „Apostrof”, nr. 1, 2017, p. 8
288. Textul ca biografie, în revista „Apostrof”, nr. 3, 2017, p. 7
289. Calea cu sens unic, în revista „Apostrof”, nr. 4, 2017, p. 9
290. Întregul şi partea, în revista „Apostrof”, nr. 5, 2017, p. 11
291. Portret (Constantin Cubleşan), în revista „Apostrof”, nr. 7, 2017, p. 10
292. Înălţare şi cădere, în revista „Apostrof”, nr. 8, 2017, p. 9
293. Mărturii şi evocări, în revista „Apostrof”, nr. 9, 2017, p. 8
294. Scenografiile durerii, în revista „Apostrof”, nr. 10, 2017, p. 10
295. Autoportret în palimpsest, în revista „Apostrof”, nr. 12, 2017, p. 7
296. Nevoia de adevăr, în revista „Euphorion”, nr. 2, 2017, p. 10
297. Minimalism şi tranzitivitate: Mircea Ivănescu, în revista „Contemporanul. Ideea Europeană”, nr. 7, 2017, p. 11-12
298. Iulian Boldea, Cotidianul ca ritual livresc, în revista „Contemporanul. Ideea Europeană”, nr. 8, 2017, p. 5-6
299. Măştile solitudinii, în revista „Contemporanul. Ideea Europeană”, nr. 9, 2017, p. 6-7
300. Apocalipse în filigran, în revista „Familia”, nr. 3, 2017, p. 86-90
301. Vocaţia nuanţei, în revista „Discobolul”, nr. 232-233-234, 2017, p. 74-78
302. Oconştiinţă interogativă, în revista „Discobolul”, nr. 229-230-231, 2017, p. 74-78
303. Maiorescu şi etica adevărului, în revista „Alpha”, nr. 7-8-9, 2017, p. 5-8, ISSN 2344- 6048
304. Logica firescului, în revista „Alpha”, nr. 7-8-9, 2017, p. 36-41, ISSN 2344-6048
305. Bătăliile canonice, în revista „LitArt”, nr. 1, 2017, p. 3
306. Redescoperirea literaturii, în revista „LitArt”, nr. 2, 2017, p. 3
307. Cenaclul de Luni şi contextul postmodernismului românesc, în revista „LitArt”, nr. 3, 2017, p. 3
308. Poezia ca radicalitate şi damnare, în revista „LitArt”, nr. 4, 2017, p. 3
309. Comparativism şi imagologie, în revista „LitArt”, nr. 5, 2017, p. 3
310. În labirintul verbului, în revista „LitArt”, nr. 6-7, 2017, p. 3
311. Adevărul ca axiomă: Titu Maiorescu, în revista „LitArt”, nr. 8-9, 2017, p. 3
312. Între Viaţă şi Text, în revista „LitArt”, nr. 10, 2017, p. 3
313. Orizonturile comparatismului, în revista „LitArt”, nr. 11, 2017, p. 3
314. Uitarea şi memoria, în revista „Apostrof”, nr. 1, 2018, p. 25
315. Între veghe şi vis, în revista „Apostrof”, nr. 2, 2018, p. 20
316. Scriitorul între lumi, în revista „Apostrof”, nr. 3, 2018, p. 13
317. Iluzia înţeleasă ca miracol, în revista „Apostrof”, nr. 4, 2018, p. 27
318. Aroma ficţională a biografiei, în revista „Apostrof”, nr. 5, 2018, p. 11
319. Eterna reîntoarcere la textul eminescian, în revista „Apostrof”, nr. 6, 2018, p. 11
320. Călătoria ca lectură a lumii, în revista „Apostrof”, nr. 7, 2018, p. 10
321. Memoria salvatoare, în revista „Apostrof”, nr. 8, 2018, p. 23
322. Ceremoniile deznădejdii, în revista „Apostrof”, nr. 9, 2018, p. 4
323. Tandreţe şi cruzime, în revista „Apostrof”, nr. 10, 2018, p. 6
324. Jocurile de oglinzi ale memoriei, în revista „Apostrof”, nr. 11, 2018, p. 8
325. La capătul drumului, în revista „Apostrof”, nr. 12, 2018, p. 4
326. Literatura română a secolului XX, între flux şi reflux estetic, în revista „Euphorion”, nr. 1, 2018, p. 14
327. Romancierul Agârbiceanu, în ediţie critică, în revista „Contemporanul. Ideea Europeană”, nr. 6, 2018, p. 14-15
328.Perspectiva transdisciplinară, în revista „Contemporanul. Ideea Europeană”, nr. 7, 2018, p. 15-16
329. În orizontul transdisciplinarităţii, în revista „Contemporanul. Ideea Europeană”, nr. 8, 2018, p. 9-10
330. Recursul la concept, în revista „Contemporanul. Ideea Europeană”, nr. 9, 2018, p. 13-14
331. Caligrafii reflexive, în revista „Discobolul”, nr. 241-242-243, 2018, p. 121-124
332. Lirismul sceptic, în revista „Discobolul”, nr. 244-245-246, 2018, p. 121-124
333. Reveria ca traumă, în revista „LitArt”, nr. 1, 2018, p. 3
334. La porţile diafanului, în revista „LitArt”, nr. 2, 2018, p. 3
335. Ficţiunea ca tragicomedie, în revista „LitArt”, nr. 3, 2018, p. 3
336. Arta dialogului, în revista „LitArt”, nr. 4, 2018, p. 3
337. Agârbiceanu – romancier, în nouă ediţie critică, în revista „LitArt”, nr. 5, 2018, p. 3
338. Dincolo de depărtare, în revista „LitArt”, nr. 6, 2018, p. 3
339. În labirintul memoriei, în revista „LitArt”, nr. 7, 2018, p. 3
340. Emil Botta – meditaţia spectaculară, în revista „LitArt”, nr. 8-9, 2018, p. 3
341. Interviurile lui Vasile Netea, în revista „LitArt”, nr. 10, 2018, p. 3
342. Între sarcasm şi tandreţe, în revista „Apostrof”, nr. 1, 2019, p. 8
343. Memoria ca adevăr al fiinţei, în revista „Apostrof”, nr. 2, 2019, p. 8-9
344. Istoria ca labirint, în revista „Apostrof”, nr. 3, 2019, p. 9
345. Ficţiunea ca document uman, în revista „Apostrof”, nr. 4, 2019, p. 8-9
346. Vrăjirea şi desvrăjirea realităţii, în revista „Apostrof”, nr. 5, 2019, p. 8
347. Iulian Boldea, O absenţă vorbitoare, în revista „Apostrof”, nr. 6, 2019, p. 6
348. Iulian Boldea, Cântece de pieire, în revista „Apostrof”, nr. 7, 2019, p. 6
349. Iulian Boldea, Recursul la iertare, în revista „Apostrof”, nr. 8, 2019, p. 6-7
350. Treceri, depărtări, tăceri, în revista „Apostrof”, nr. 9, 2019, p. 10
351. Tandreţe şi cruzime, în revista „Apostrof”, nr. 10, 2019, p. 6
352. Criticul „în stare pură”, în revista „Apostrof”, nr. 11, 2019, p. 8
353. Lucian Blaga, după un veac, în revista „Euphorion”, nr. 1, 2019, p. 15-17
354. Ironia ca probitate şi nuanţă, în revista „Euphorion”, nr. 3, 2019, p. 12-14
355. Textualism şi autenticitate, în revista „Discobolul”, nr. 250-251-252, 2019, p. 96-101
356. O poetică a spaimei, în revista „Discobolul”, nr. 253-254-255, 2019, p. 35-39
357. Revolta ca formă de viaţă, în revista „Discobolul”, nr. 256-257-258, 2019, p. 49-57
358. În orizontul eticii, în revista „Tribuna”, nr. 401, p. 8-9, ISSN 1223-8546
359. Portret în palimpsest, în revista „LitArt”, nr. 1-2, 2019, p. 3
360. Viaţa ca text, textul ca viaţă, în revista „LitArt”, nr. 3, 2019, p. 3-4
361. Obiectivitatea ca metodă de lucru, în revista „LitArt”, nr. 4-5-6, 2019, p. 3
362. Realitatea ca utopie, în revista „LitArt”, nr. 7-8-9, 2019, p. 3-4

VII. PREZENTARE SINTETICĂ A ACTIVITĂŢII DIDACTICE, DE CERCETARE ŞI MANAGERIALE

A. Rezultatele obţinute în activitatea de cercetare ştiinţifică
Cărţi publicate la edituri din străinătate (unic autor): 2
Cărţi publicate la edituri din România (unic autor): 17
Cărţi publicate la edituri din străinătate (co-autor): 10
Cărţi publicate la edituri din România (co-autor): 69
Studii, articole în reviste indexate ISI şi BDI: 378
Studii, articole în reviste necotate: 362
Editare de volume de conferinţe internaţionale indexate ISI proceedings: 25
Organizator de conferinţe internaţionale: 12
B. Rezultate obținute în activitatea de conducere de doctorat şi management al Şcolilor Doctorale
- activitatea în cadrul Şcolilor Doctorale sau în proiecte de susţinere a activităţii acesteia: Prorector. Director al Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD) al Universităţii „Petru Maior”/ Prorector-Director adjunct CSUD, Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureş.
- atragerea de tineri cercetători drd./postdoc: tutore în proiecte de cercetare ştiinţifică pentru 37 de doctoranzi şi 21 de cercetători postdoc;
-implicarea în organizarea de manifestări ştiinţifice ale Şcolilor Doctorale: Preşedinte al comitetului de organizare a 7 conferinţe internaţionale, 9 conferinţe şi simpozioane naţionale;
C. Recunoaştere în comunitatea academică
- lucrări/ prelegeri la conferinţe (key-note speaker): 7;
- citări în reviste cotate ISI, în reviste BDI, în volume relevante în plan naţional şi internaţional: 327 de citări;
- Referinţe bibliografice Google Scholars: 268.
- Indice HIRSCH: 8
- membru în comisii de interes naţional: membru CNATDCU (2012-prezent), expert CNCS/ UEFISCDI, evaluator ARACIS, membru în Comisia Permanentă ARACIS de Ştiinţe Umaniste şi Teologie; membru în Juriul Uniunii Scriitorilor din România şi al Juriului PEN România.
D. Resurse financiare atrase pentru cercetarea ştiinţifică:
15 granturi de cercetare ştiinţifică, în calitate de Director de proiect.
E. Premii şi distincţii (selectiv):
Marele premiu al revistei „Astra” (1988); Premiul pentru debut al revistei „Poesis” (1994); Ordinul „Meritul pentru învăţământ”, în grad de Ofiţer, 2004; Premiul de excelenţă şi Distincţia „Fibula de la Suseni”, din partea Prefecturii judeţului Mureş (2009); Premiul Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Târgu Mureş (1996, 1998, 2000, 2002,2004, 2009, 2011, 2012); Premiul „Vasile Conta” al Academiei Române (2011), Cetăţean de onoare al oraşului Luduş (2012); Premiul special „Lucian Blaga” al Academiei Române (2013), Premiul pentru critică literară al revistei „Poesis” (2014); Diploma de excelenţă acordată de Fundaţia Cultu”Vasile Netea”, 2014; Diplomă de excelenţă ştiinţifică acordată de Senatul Universităţii „Petru Maior” (2015); Consul „Pro Cultura”, învestit de Primăria Municipiului Tîrgu Mureş (2015); Diploma de excelenţă culturală şi Placheta „Mihai Eminescu”, acordată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş (2016); Medalia Distincţia Culturală, decernată de Academia Română (2017), Diplomă de excelenţă ştiinţifică acordată de Senatul Universităţii „Petru Maior” (2015, 2016, 2017, 2018).
F. Alte activităţi:
Cercetător ştiinţific şi membru în Consiliul ştiinţific al Institutului de Cercetări SocioUmane „Gh. Şincai” al Academiei Române; Director al Editurii Arhipelag XXI; Director al Institutului de Studii Multiculturale Alpha; Manager-Redactorţşef al revistei „Vatra”; Director al revistelor „Studia Universitatis Petru Maior. Philologia”/ Acta Marisiensis. Philologia şi „Journal of Romanian Literary Studies”. Preşedinte al Comisiei pentru denumiri în administraţia publică, în cadrul Prefecturii Mureş. Membru în Comitetul de conducere al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Târgu Mureş.
2.02.2020

Prof. univ. dr. Iulian BOLDEA

Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureş

Abonează-te la newsletterul Institutului de Cercetări Socio-Umane "Gheorghe Șincai"

© 2016-2022 www.icsumures.ro - Toate drepturile rezervate. Powered by Digitally.Plus