Dr. Eugeniu Nistor

Institutul de Cercetări Socio-Umane "Gheorghe Șincai"

Dr. Eugeniu Nistor

Cercetător ştiinţific, gr. III, cu jumătate de normă.

Eugeniu Nistor este profesor, cercetător ştiinţific, scriitor, publicist, editor, (n. 13. V. 1957, satul Giuluş, jud. Mureş). Licenţiat în filosofie şi jurnalism, studii postuniversitare de comunicare şi relaţii publice, doctorat în filosofie la Universitatea din Bucureşti (în 2006).

Este lector univ. dr. la Facultatea de Ştiinţe şi Litere a Universităţii „Petru Maior” din Târgu Mureş (asociat din 2000, titularizat în 2012), titular al cursurilor: Istoria filosofiei, Logică, Retorică, Etică, Fundamente ale sistemului mass-media, Introducere în relaţiile publice ş.a.; cercetător ştiinţific III la Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Şincai” al Academiei Române; director-fondator al Editurii Ardealul (întemeiată de Uniunea Scriitorilor la Târgu Mureş, în 1995); director al revistei de cultură Târnava (din 1991); redactor şef al revistei Izvoare filosofice.

A fost cooptat în colectivul de redacţie al revistelor: Privirea şi Acasă (Bucureşti), Portal-Măiastra (Tg.-Jiu), Studia Universitatis „Petru Maior”-seria Philologia şi LitArt (Tg.-Mureş), Dacica Latinitas (Madrid, Spania).

Este membru titular al Uniunii Scriitorilor din România (din 1994) şi secretar al Filialei Târgu Mureş a USR, membru al Societăţii Române de Filosofie (din 2010), preşedinte al Fundaţiei Creştin-Democrate – Filiala Mureş. Autor al volumelor de publicistică, eseu şi exegeză filosofică: Scrisori din Transilvania (1991); Nostalgia golfului (1992); Teoria blagiană despre matricea stilistică (1999, cu o prefaţă de Ioan N. Roşca); Dialoguri în Agora (2006); Conceptul de spaţiu mioritic în filosofia lui Lucian Blaga (2007, cu un cuvânt însoţitor de Acad. Gheorghe Vlăduţescu) – premiul „Vasile Conta”, pentru filosofie, al Academiei Române (în 2009); Giuluş – file de monografie (ediţii în 2008 şi 2013); Elemente de retorică şi argumentare (2011, cu un cuvânt însoţitor de Acad. Alexandru Surdu); Introducere în filosofia comunicării şi a relaţiilor publice, cu focalizare pe aspectele de criză (2011, cu o prefaţă de George David); Filosofie şi comunicare (2012, cu o prefaţă de Acad. Gheorghe Vlăduţescu); Eseuri de filosofia culturii (2013); Lucian Blaga – filosof al culturii (2014).

Abonează-te la newsletterul Institutului de Cercetări Socio-Umane "Gheorghe Șincai"

© 2016-2022 www.icsumures.ro - Toate drepturile rezervate. Powered by Digitally.Plus