Dr. Cornel Sigmirean

Institutul de Cercetări Socio-Umane "Gheorghe Șincai"

Dr. Cornel Sigmirean

Cercetător ştiinţific, gr. I.

Doctor în istorie al Universităţii din Cluj, cu teza Studenţi români la instituţiile de învăţământ din Transilvania, Ungaria şi Slovacia în perioada dualismului austro-ungar. Specialist în istoria modernă a României, a publicat 8 cărţi şi peste 60 de studii în reviste şi volume apărute în ţară şi străinătate, din care menţionăm Istoria formării intelectualităţii româneşti din Transilvania şi Banat în epoca modernă, distinsă cu Premiul „Gheorghe Bariţiu” al Academiei Române.

A participat cu comunicări ştiinţifice la simpozioane, sesiuni, colocvii naţionale şi internaţionale (Ungaria, Slovacia, Italia, Germania şi Franţa). S-a remarcat, în primul rând, prin studii privind istoria formării intelectualităţii şi a elitelor românești din Transilvania în epoca modernă. Din 1992 propune cursuri despre istoria secolului XX la Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureș.

Este conducător de doctorat la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca începând cu anul 2008. Este redactor-şef al revistelor Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Şincai" şi Studia Universitatis Petru Maior. Series Historia.


Lucrări publicate

TEZĂ DE DOCTORAT:

Studenţi români la instituţii de învăţământ superior din Transilvania, Ungaria şi Slovacia în perioada 1867-1918, 1280p., 1999, UBB Cluj-Napoca.

CĂRŢI:

1. Cornel Sigmirean, Teodor V. Păcăţian. O viaţă de cărturar, Editura Veritas, Tg-Mureş, p. 136, I.S.B.N. 973-95666-81.
2. Cornel Sigmirean, Istoria formării intelectualităţii româneşti din Transilvania şi Banat în epoca modernă. Studenţi români la universităţi din Europa Centrală şi de Vest, Presa Universitară Clujeană, 2000, 806 p., I.S.B.N. 973-8095-38-7.
3. Cornel Sigmirean, Aurel Pavel, Fundaţia „Gojdu”. 1871-2001, Editura Universităţii „Petru Maior”, Tg. Mureş, 2002, 212 p., I.S.B.N. 973-8084-48-2.
4. Cornel Sigmirean, Aurel Pavel (editori), Emanuil Gojdu - Bicentenar, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 2003, 218 p., I.S.B.N. 973-27-1040-3.
5. Cornel Sigmirean, Intelectualitatea ecleziastică. Preoţii Blajului (1806-1918), Editura Universităţii „Petru Maior”, 2007, 416 p., ISBN 978-973-7794-18-5.
6. Cornel Sigmirean (coord.), Intelectualii şi societatea modernă. Repere central-europene, Editura Universităţii „Petru Maior”, 2007, 454 p., ISBN 978-973-7794-63-5.
7. Cornel Sigmirean, Corneliu Cezar Sigmirean, România şi Ungaria în faţa Conferinţei de Pace de la Paris (1945-1947), Editura Universităţii „Petru Maior”, 2010, 295 p., ISBN 978-973-7794-94-9.
8. Cornel Sigmirean, Corina Teodor (coord.), Petru Maior şi iluminismul Europei Centrale, Editura Universităţii „Petru Maior”, Târgu Mureş, 2011, 254 p., ISBN 987-606-581-013-6.
9. Cornel Sigmirean, Iulian Boldea, Simion Costea (coord.), Culture, Elites and European Integration/Culture, Elites et integration european, (coord.)vol. III, Editions Prodifmultimédia, Paris, 2011, 142 p., ISBN 978-3-7497-0112-7.
10. Carmen Andraș, Cornel Sigmirean, (coordonatori), An imagological dictionary of the cities in Romania represented in British travel literature (1800-1940), Ed. Mentor, Târgu-Mureș, 2012, 385 p., ISBN 978-973-599-520-1.
11. Carmen Andras, Cornel Sigmirean, Corina Teodor (coord.), Itineraries Beyond Borders of Cultures, Identities and Disciplines, Sibiu, Ed. Astra-Museum, 2012, 260 p., ISBN: 978-973-8993-95-2
12. Pál-Antal Sándor, Cornel Sigmirean, Simon Zsolt (coord), A történetíró elhivatottsága. Vocaţia istoricului. Emlékkönyv Szabó Miklós születésének 80. évfordulójára. (Volum omagial în onoarea lui Szabó Miklós la 80 ani), Târgu Mureş, Editura Mentor, 2012. 464 p. ISBN: 979-973-599-571-3
13. Cornel Sigmirean (coord.), Universități, intelectuali și cultură în Transilvania secolului al XIX-lea, Ed. Astra Museun, Sibiu, 2013, 191 pag, ISBN 978-606-8520-38-4.
14. Cornel Sigmirean, Dimitrei Poptămaș (coord.), Vasile Netea. Istorie și națiune, Ed. Universității „Petru Maior”, Târgu-Mureș, 2013, 320 pag., ISBN 978-606-057-0.
15. Cornel Sigmirean, Elevi din Transilvania la Academia Militară de Honvezi „Ludovika” din Budapesta, Editura „Astra Museum”, Sibiu, 2013, 151 p., ISBN 978-606-8520-67-4
16. Cornel Sigmirean, Daniel Cain, Armand Goșu, Annemarie Sorescu-Marinković, Românii de lângă noi, Editura Corint Junior, București, 2013, ISBN 978-973-128-507-8
17. Carmen Andraș, Cornel Sigmirean (coord.), In-between Difference and Diversity: Studies of Cultural and Intellectual History, Editura „Astra Museum”, Sibiu, 2013, 263 p., ISBN 978-606-8520-63-6
18. Cornel Sigmirean, Corina Teodor (coord.), In honorem Vasile Dobrescu. Societate și cultură în epoca modernă, Editura „Astra Museum”, Sibiu, 2013, 360 p. ISBN 978-606-8520-62-9.
19. Cornel Sigmirean, Giordano Altarozzi (coord.), Il Risorgimento italiano e i movimenti nationali in Europa. Dal modello italiano alla realtà dell Europa centro-orientale, Editioni Nuova Cultura, Roma, 2013, ISBN 978-88-6812-146-4
20. Cornel Sigmirean, Iulian Boldea (coord.) Contemporany Perspectives an European Integration – between Tradition and Modernity, Editura Universității „Petru Maior”, Tîrgu Mureș, 2013, ISBN 978-606-581-095-2.
21. Cornel Sigmirean, Carmen Andras (coord.), Discourse and Counter-discourse in Cultural and Intellectual History, Ed. „ASTRA Museum”, Sibiu, 2014, 413 p. ISBN 978-606-733-022-9.
22. Vasile Dobrescu, Corina Teodor, Cornel Sigmirean (coord.), In Memoriam Grigore Ploeșteanu. Studii și evocări, București, Editura Academiei Române, 2014, 574 p., ISBN 978-973-27-2419-4.
23. Cornel Sigmirean, Intelectualii. Ideologii și destin politic,(coord), Tîrgu Mureș, Editura Arhipelag, Tîrgu Mureș, 2015, 380 p., ISBN: 978-606-8624-28-0.
24. Cornel Sigmirean, Iulian Boldea, (coord.), Elites and the South-East European Culture, Edizioni Nuova Cultura, Roma, Italia, 2015, 351 p., ISBN: 978-8-868-12488-5.
25. Iulian Boldea, Cornel Sigmirean (coord.), Comunicare şi multiculturalitate, Editura Universităţii „Petru Maior”, Tg-Mureş, 2015, ISBN 978-606-581-134-8
26. Carmen Andraș, Cornel Sigmirean, (coord.), Crossing Borders: Insights into the Cultural and Intellectual History of Transylvania (1848-1948), Cluj-Napoca, Editura Argonaut, Symphologic Publishing, Gatineau (Canada), 2016, 399 p., ISBN 978-1-988192-13-0, ISBN 978-973-109-691-9.
27. Cornel Sigmirean, Corina Teodor, (coord.), Cler, biserică și societate în Transilvania sec. XVII-XX, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, Symphologic Publishing, Gatineau (Canada), 2016, 397 p., ISBN 978-973-109-6.

STUDII PUBLICATE ÎN VOLUME:

1. Cornel Sigmirean, „Efforts to Create a Romanian System of Higher Education in Transylvania (1848-1872)”, în University and Society. A History of Higher Education in Cluj in the 20th Century, ed. Vasile Puşcaş, Cluj-Napoca, Cluj University Press, 1999, p. 21-38, I.S.B.N. 973-595-051-0.
2. Cornel Sigmirean, „The Creation of the Hungarian University in Cluj (1872)” în University and Society. A History of Higher Education in Cluj in the 20th Century, ed. Vasile Puşcaş, Cluj-Napoca, Cluj Napoca University Press, 1999, p. 39-40, I.S.B.N. 973-595-051-0.
3. Cornel Sigmirean, „Rolul fondurilor şi fundaţilor de stipendii în formarea intelectualităţii româneşti din Transilvania în perioada iluminismului”, în De la umanism la iluminism, ed. Ioan Chiorean, Tg. Mureş, 1994, p. 137-142, I.S.B.N. 973-95029-6-2.
4. Cornel Sigmirean, „Românii şi învăţământul superior din Transilvania şi Ungaria în anii 1900-1918”, în Sabin Manoilă. Istorie şi demografie, ed. Ioan Bolovan, Cluj-Napoca, 1995, p. 226-257, I.S.B.N. 973-9132-77-4.
5. Cornel Sigmirean, „Église et école. Le rôle des fondations ecclesiastique dans la formation de l'élite intellectuelle roumaine à l'epoque moderne”, în Ethnicity and Religion in Central and Eastern Europe, ed. Ovidiu Ghitta, Maria Crăciun, Cluj, 1995, p. 302-312, I S B N 973-96280-7-9.
6. Cornel Sigmirean, „Despre formarea istoricului Ilie Minea”, în vol. Ilie Minea. (1881-1943), ed. Al. Zub, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 1996, p.29-92, I.S.B.N. 973-9149-59-6.
7. Cornel Sigmirean, „Contribuţii la studierea universităţilor europene de către tinerii români ardeleni în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi în primele decenii ale secolului XX”, în Interferenţe istorice şi culturale române europene, ed. Grigore Ploeşteanu, Tg. Mureş, 1996, p. 105-124, I.S.B.N. 973-97357-0-3.
8. Cornel Sigmirean, „La constitution de l'intellectualité ecclesiastique roumaine de Transylvanie dans les institutions d'enseignement supérieur de l'Europe Centrale et de l'Ouest. Le cas de l'Université de Budapest (1806-1918)”, în Church and Society in Central and Eastern Europe, ed. Ovidiu Ghitta, Maria Crăciun, Cluj-Napoca, 1998, p. 74-102, I.S.B.N. 973-98268-5-7.
9. Cornel Sigmirean, „Universitatea din Budapesta şi formarea intelectualităţii româneşti transilvănene (1867-1918)”, în Studii istorice româno-ungare, ed. Lucian Nastasă, Fundaţia Academică „A. D. Xenopol”, Iaşi, 1999, p. 165-186, I.S.B.N. 973-9135-76-5.
10. Cornel Sigmirean, „O poartă de acces a spiritului occidental”, în vol. Un destin istoric. Biserica Română Unită, ed. Cornel Moraru, Tg-Mureş, 1999, p. 256-259, I.S.B.N. 973-98194-7-8.
11. Cornel Sigmirean, „Slujitor al bisericii şi al neamului”, în vol. Elie Câmpeanu. Omul şi faptele, ed. Grigore Ploeşteanu, Dimitrie Poptămaş, Tîrgu Mureș, p. 26-34, I.S.B.N. 973-0-00802-7.
12. Cornel Sigmirean, „Studenţi români din Reghin şi localităţile apropiate la universităţile din Europa Centrală şi de Vest”, în Reghinul cultural. Studii şi articole, ed. Grigore Ploeşteanu, Marin Şara, V, 2000, p. 203-213, I.S.B.N. 973-0-02260-7.
13. Cornel Sigmirean, „Elita eclesiastică românească din Transilvania în epoca modernă. Formarea universitară”, în vol. Slujitor al bisericii şi al neamului. Părintele Prof.univ.dr. Mircea Păcurariu membru corespondent al Academiei Române, la împlinirea vârstei de 70 de ani, ed. Alexandru Moraru, Vasile Raus, Vasile Coţea, Editura Renaşterea, Cluj Napoca, 2002, p. 594-604, I.S.B.N. 973-8248-22-1.
14. Cornel Sigmirean, „Odiseea Fundaţiei „Gojdu”. 1919-2002”, în vol. Emanuil Gojdu. Bicentenar, ed. Cornel Sigmirean, Aurel Pavel, Editura Academiei Române, 2003, p. 175-183, I.S.B.N. 973-27-1040-3.
15. Cornel Sigmirean, „Din lupta pentru recuperarea Patrimoniului Gojdu”, în vol. Cartea Bicentenarului Emanuil Gojdu 1802 - 2002, ed. Constantin Mălinaş, Oradea, 2003, p. 103-105, I.S.B.N. 973-0-03488-5.
16. Cornel Sigmirean, „Intelectualitatea transilvană şi mediile de contact cu cultura europeană”, în vol. Intelectualii şi societatea modernă. Repere central-europene, ed. Cornel Sigmirean, Editura Universităţii „Petru Maior”, 2007, 454 p., ISBN 978-973-7794-63-5.
17. Cornel Sigmirean, „Formarea elitelor intelectuale româneşti din Transilvania (1701- 1918)”, în vol. Mobilitatea elitelor in România secolului XX, coordonatori: Mihai Dinu Gheorghiu, Mihaita Lupu, Editura Paralela, Pitesti, 2008 pp. 109-124.
18. Cornel Sigmirean, „Formarea elitei clericale greco-catolice”, în vol. Călător prin istorie. Omagiu profesorului Liviu Maior la împlinirea vârstei de 70 de ani, coord. Ioan-Aurel Pop, Ioan Bolovan, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2010, p. 481-492, ISBN 978-973-7784-50-6.
19. Cornel Sigmirean, „Petru Maior. Itinerarul formării intelectuale: Târgu Mureş - Cluj - Roma - Viena”, în vol. Petru Maior şi iluminismul Europei Centrale, coord. Cornel Sigmirean, Corina Teodor, Editura Universităţii “Petru Maior”, Târgu Mureş, 2011, p.60-76. ISBN 9786055810136.
20. Cornel Sigmirean, „Biserică şi naţiune. Preliminarii la Conferinţa de Pace din 1946”, în vol. Profesioniştii noştri 2. Liviu Boar - Arhivist, istoric, profesor, coordonator: Dr. Ioan Lăcătuşu, Ed. Eurocarpatica, Sfântu-Gheorghe, 2011, p.507-524.
21. Cornel Sigmirean, „Universitatea Petru Maior”, în vol. Poveştile oraşului, Ed.Ardealul, Tîrgu Mureş, 2011, p.111-113, ISBN 978-606-92803-8-6.
22. Cornel Sigmirean, „Les révendications adressées au Conseil des Ministres des Affaires Etrangeres en ce qui concerne les voies navigables du Bassin du Danube”, în vol. Culture, Elites and European Integration/Culture, Elites et integration europeenne, coord. de Iulian Boldea, Cornel Sigmirean, Simion Costea, Editions Prodifmultimédia, Paris, 2011, p. 55-84, ISBN 978-3-7497-0112-7. EAN 7982749701127.
23. Cornel Sigmirean, „Images of reciprocity: european university cities and the romanian students. 19th century academic itineraries”, în vol. Carmen Andras, Cornel Sigmirean, Maria Costea, Elena Butoescu, Marius Crisan, Adriana Cupcea), An Imagological Dictionary of the Cities in Romania Represented in British Travel Literature (1800-1940), Târgu-Mures, Mentor, 2012, p.8-15. ISBN 978-973-599-520-1.
24. Cornel Sigmirean, „Încheierea celui de-al doilea război mondial şi incertitudinile politice asupra statului Transilvaniei”, în vol. Destin de istoric. In Honorem Dinu C. Giurescu, Ed. Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2012, p. 591-602.
25. Cornel Sigmirean, „Români la instituţiile de învăţământ militar din Austro-Ungaria” în A történetíró elhivatottsága. Vocaţia istoricului. Emlékkönyv Szabó Miklós születésének 80. évfordulójára. (Volum omagial în onoarea lui Szabó Miklós la 80 ani). Ed. Pál-Antal Sándor – Cornel Sigmirean – Simon Zsolt, Târgu Mureş, Editura Mentor, 2012, 464 p. ISBN: 979-973-599-571-3
26. Cornel Sigmirean (în colaborare cu Istvan Csucsuja), „Universitatea „Ferenc Jozsef” între anii 1972- 1919”, în vol. Istoria Universității „Babeș Bolyai”, coord. Ovidiu Ghitta, Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2012, p.69-127.
27. Cornel Sigmirea, „In Search of Identity Romanian Intelectuals and Nation Formation: Roma Latinity and Italy”, în Itineraries Beyond Borders of Cultures, Identies and Disciplines, Ed. Astra Museum, 2012, p.29-48
28. Cornel Sigmirean, „Românii din Ungaria”, în vol. Cornel Sigmirean, Daniel Cain, Armand Goșu, Annemarie Sorescu-Marinković (coautori), Românii de lângă noi, Editura Corint Junior, București, 2013, ISBN 978-973-128-507-8
29. Cornel Sigmirean, „Intelectualii români din Transilvania și universitățile din Europa (1801-1915)”, în Cornel Sigmirean (coord.) Universități, intelectuali și cultură în Transilvania secolului al XIX-lea, Editura „Astra Museum”, Sibiu, 2013, p.7-53, ISBN 978-606-8520-38-4
30. Cornel Sigmirean, „In search of the Model. The Romanians from Transylvania and the Spirit of Vienna”, în Carmen Andraș, Cornel Sigmirean (coord.), In-between Difference and Diversity: Studies of Cultural and Intellectual History, Editura „Astra Museum”, Sibiu, 2013, p.16-34. ISBN 978-606-8520-63-6
31. Cornel Sigmirean, „Nicolae Iorga și studenții români de la Budapesta. Nașterea revistei „Luceafărul”, în In honorem Vasile Dobrescu. Societate și cultură în epoca modernă, Cornel Sigmirean, Corina Teodor (coord.), Ed. Astra Museum, Sibiu, 2013, p.267-273. ISBN 978-606-8520-62-9.
32. Cornel Sigmirean, „Istoria elitelor. Perspective istoriografice”, în vol. Conferinței internaționale Statutul istoriei și al istoricilor în contemporaneitate, coord. Gabriel Moisa, Oradea
33. Cornel Sigmirean, „Press and the Construction of Nation in the Case of Transylvanian Romanians”, în vol. Iulian Boldea (coord), Language, Discourse and Multicultural, Dialoque, Editura Universității „Petru Maior”, Tîrgu Mureș, 2013, ISBN 978-606-581-096-9.
34. Cornel Sigmirean, „Românii din Transilvania și învățământul superior în prima jumătate a secolului al XIX-lea”, în vol. Universitate și politică. Evoluții instituționale și trasee europene de formare intelectuală (secolele XIX-XX), București, Editura Universității din București, 2014, p.23-36;
35. Cornel Sigmirean, coautor, „Utopia and Reality. Emil Cioran’s Idea of Nation”, în vol. Globalization and intercultural Dialogue Multidisciplinary Perspectives. Section History, Tȃrgu Mureș, Ed. Arhipelag XXI Press, 2014, p. 89-98, ISBN 978-606-93691-3-5
36. Cornel Sigmirean, „Studenți români din Transilvania la universitățile din Germania: 1801-1919”, în vol. In memoriam Grigore Ploeșteanu. Studii și evocări, coord. Vasile Dobrescu, Cornel Sigmirean, Corina Teodor, Ed. Academiei Române, București, 2014, p.296-307, ISBN 978-973-27-2419-4.
37. Cornel Sigmirean, „The Romanian Village Elite at 1900. Intellectual Universe and Social Condition”, în Communication, Context, Interdisciplinarity - 3rd Edition, Section History, Editura Universităţii Petru Maior, Tîrgu-Mureş, 2014, pp. 11-21, ISSN: 2069 – 3389.
38. Cornel Sigmirean, „Beyond bordes: Rhetoric of Modernity and National-Cultural Solidarities in the Century (1850- 1914)”, în vol. Discourse and Counter-discourse in Cultural and Intellectual History, Sibiu, Editura „ASTRA Museum”, 2014, p.75-94. ISBN 978-606-733-022-9.
39. Cornel Sigmirean, „Entropice transilvane: repere topografice pentru satul Rusu de Sus”, (coautor) în vol. Conferinței Naționale de Toponimie și Geografie Istorică Numele de locuri: memorie, patrimoniu, identitate, București, 2014.
40. Cornel Sigmirean, Affluence and Austerity.Romanian Students from Transylvania and Their Life in the European Universities (1850-1919), în „Economy and Society in Central and Eastern Europe. Territory, Population, Consumption”, edited by Daniel Dumitran, Valer Moga, LIT, Germania, 2013, p.303-310, ISBN 978-3-643-90445-4
41. Cornel Sigmirean, „Solidarietà romeno-italiene nell’ambito della gioventù universitaria al’inizio del XX secolo: ”Corda Frates”, în vol. conferinței Italia e Romania prima della Prima Guerra Mondiale, Cluj, 2014.
42. Cornel Sigmirean, Corneliu Cezar Sigmirean, „Activitatea diplomatică a României în anii 1946-1947 reflectată în presa vremii”, în Aurel Chiriac, Sorin Șipoș (coord.), Seminatores in Artium Liberalium Agro. Studia în honorem et meoriam Barbu Ștefănescu, Ed. Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2014, p.425-453. ISBN 978-973-7784-94-0.
43. Cornel Sigmirean, „Romanian Military Elites in the Austro-Hungarian Empire’s Army”, în vol. Iulian Boldea, Cornel Sigmirean (coord.), Elites and the South-East European Culture, Edizioni Nuova Cultura, Roma, Italia, 2015, pp. 21-34, ISBN: 978-8-868-12488;
44. Cornel Sigmirean, „Națiune și politică la intelectualii români din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea: repere ideologice europene”, în vol. Intelectualii. Ideologii și destin politic, Editura Arhipelag XXI, Tîrgu Mureș, 2015, pp.13-46, ISBN: 978-606-8624-28-0-885-995.
45. Cornel Sigmirean, „Universitatea din Cernăuți și formarea elitelor ortodoxe din Transilvania (1878-1919)”, în vol. Istoria ca datorie. Omagiul academicianului Ioan-Aurel Pop la împlinirea vârstei de 60 de ani, coord. Ioan Bolovan, Ovidiu Ghitta, Editura Academia Română/ Centru de Studii Transilvane, Cluj-Napoca,2015, pp. 85-95, ISBN 978-973-7784-98-8.
46. Cornel Sigmirean, „Corifeii Școlii Ardelene-portrete și memorie”, în vol. Petru Maior și prietenii. Lucrările Simpozionului Național desfășurat la Reghin în perioada 28 februarie-1 martie 2014, editor Laura Stanciu, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2015, pp.31-41, ISBN 978-606-543-611-4.
47. Cornel Sigmirean, „La belle époque: student român din Transilvania la universitățile europene”, în vol. Viața cotidiană în Sibiul secolelor XIX-XX, coordonatori Mihaela Grancea, Ioan Pop, Editura Astra Museum, Sibiu, 2015, pp.49-69, ISBN 978-606-733-077-9.
48. Cornel Sigmirean, „Viena lui Blaga: sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea”, în Profesioniștii noștri. Valentin Marica la 65 de ani, Ediție îngrijită de dr. Ioan Lăcătuș și prof. Ligia-Dalila Ghinea, Editura Eurocarpatica, Sfântu Gheorghe, 2015, pp.780-792, ISBN 978-606-8685-05-2.
49. Cornel Sigmirean, „Studenți români la institutele de comerț din Transilvania”, în vol. Economie și Istorie. Dialog și interdisciplinaritate. In honorem Ioan Lumperdean la împlinirea vârstei de 60 de ani, coordonatori Dana Bako, Iosif Marin Balog, Rudolf Graf, Răzvan V. Mustață, Editura Academia Română/Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2015, pp.373-384, ISBN 978-606-8694-10-8.
50. Cornel Sigmirean, „Evreii din Târgu Mureș. Ghetou și Holocaust”, în vol. Evrei în lagăre și ghetouri din Europa în timpul celui de al Doilea Război Mondial, coordonator Antonio Faur, Editura Academia Română/Centru de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2015, pp.71-90, ISBN 978-606-8694-08-5.
51. Cornel Sigmirean, „Nationalism and Socialism in the Political Movement of the Romanians from Austro-Hungary at the Beginning of the 20th Century”, în Iulian Boldea (ed.), Debates on Globalization. Approaching National Identity through Intercultural Dialogue. Studies and Articles. Section: History and Cultural Mentalities, Arhipelag XXI Press, Târgu Mureș, 2015, pp. 11-19, ISBN 987-606-93692-5-8.
52. Cornel Sigmirean, Gheorghe Cojocaru, „The Republic of Maramureş and the Strategy of Romania’s Sovietization Policy from the Washington Administration Perspective”, în Iulian Boldea (coord.), European Integration - Between Tradition and Modernity, Arhipelag XXI Press, Târgu Mureș, 2015;
53. Cornel Sigmirean, „Intelectualii români din Transilvani: de la proiectul Contrareformei la proiectul național”, în vol. Intelectualii politicii și politica intelectualilor, coord. Daniel Citirigă, Georgiana Țăranu, Adrian Alexandru Herța, Editura Cetatea de Scaun, 2016, ISBN 978-606-537-300-6.
54. Cornel Sigmirean, „Romanian Students at Technical Universities and the Transfer of the Modernity values in the Romanian Society from Transylvania in the “Long Century”, în Crossing Borders: Insights into the Cultural and Intellectual History of Transylvania (1848-1948), coord, Carmen Andraș, Cornel Sigmirean, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, Symphologic Publishing, Gatineau (Canada), 2016, pp. 98-117, ISBN 978-1-988192-13-0, ISBN 978-973-109-691-9.
55. Cornel Sigmirean, „Elite clericale: protopopii Blajului între anii 1835-1911”, în vol. Cler, biserică, societate în sec.XVII-XX, coord. Cornel Sigmirean, Corina Teodor, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2016, pp.177-225, ISBN 978-973-109-662
56. Cornel Sigmirean, „Istoria Institutului de Cercetări Socio-Umane „Gh. Șincai”, în vol. Cercetarea academică clujeană tradiție și performanță, editori Acad. Emil Burzo, Acad. Marius Porumb, București, Editura Academiei Române; Cluj-Napoca, Editura Mega, 2016, pp.121-132. ISBN 978-973-27-2648-8; ISBN 978-606-543-702-9.
57. Cornel Sigmirean, „Gheorghe Șincai-student la Roma și Viena” în vol. Gheorghe Șincai sub semnul luminilor, Antologie de texte și bibliografie de și despre Gheorghe Șincai, alcătuită de Dimitrie Poptămaș, Târgu Mureș, Editura Vatra Veche, 2016, pp.356-364. ISBN 978-606-8785-15-8.

STUDII PUBLICATE ÎN REVISTE:

1. Cornel Sigmirean, „Contribuţii la studiul discursului postmemorandist”, în Studia Universitatis Babes-Bolyai. Historia, 1-2, 1992, p. 125-131.
2. Cornel Sigmirean, „Istoricul Teodor. V. Păcăţian”, în Banatica, II, 12, 1993, p. 243-261
3. Cornel Sigmirean, „Teodor V. Păcăţian în perioada tribunistă”, în Revista Bistriţei, VIII, 1994, p. 173-184, I.S.B.N. 973-96800-4-6.
4. Cornel Sigmirean, „The students and the European Assertion of the National Issue”, în Transylvanian Review, vol. III, nr. 4, 1994, p. 127-143, I.S.S.N. 1221-1249.
5. Cornel Sigmirean, „Români la Universitatea din Budapesta (1900-1918). Doctorii în ştiinţe”, în Banatica, XIII, 1995, p. 127-167.
6. Cornel Sigmirean, „Studenţi şi afirmarea europeană a problemei naţionale”, în Studia Univ. Babeş-Bolyai, Historia, XXXIX, nr. 1-2, 1994, p. 169-186.
7. Cornel Sigmirean, „Studenţi români la Politehnica din Budapesta (1871-1918)”, în Revista Bistriţei, X-XI, 1997, p. 165-190.
8. Cornel Sigmirean, „Studenţii români la institutele de învăţământ superior din Slovacia”, în Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Şincai”, I, Tîrgu Mureș, 1998, p. 79-93, I.S.S.N. 1454-5284.
9. Cornel Sigmirean, „Din viaţa cotidiană a studenţimii române de la universităţile din Austro-Ungaria”, în Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Şincai”, Tîrgu Mureș, II, 1999, p. 162-174, I.S.S.N. 1454-5284.
10. Cornel Sigmirean, „Clujul universitar la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX - mediu al confluenţelor etno-confesionale, culturale şi politice”, în Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Şincai”, III, Tîrgu Mureș, 2000, p. 166-182, I.S.S.N. 1454-5284.
11. Cornel Sigmirean, „Satul şi formarea intelectualităţii româneşti în epoca modernă. Cazul comitatului Bistriţa-Năsăud”, în Revista Bistriţei, nr. 15, 2001, I.S.B.N. 973-855540-1-2.
12. Cornel Sigmirean, „Formarea universitară a intelectualităţii tehnice româneşti din Transilvania în epoca modernă”, în Studia Universitatis „Petru Maior”. Historia, 1, Tîrgu Mureș, 2001, p. 74-80, I.S.S.N. 2582-8433.
13. Cornel Sigmirean, „The Emergence of the Transylvanian Intelligentsia in the Modern Era”, în Transylvanian Review, vol. XI, no. 4, winter, 2002, p. 15-22, I.S.S.N. 1221-1249.
14. Cornel Sigmirean, „Intelectuali români din fostul comitat Mureş-Turda formaţi la universităţile din Europa Centrală şi de Vest în perioada 1867-1918”, în Studia Universitatis „Pentru Maior”. Historia, 2002, Tîrgu Mureș, 2002, p. 145-167, I.S.S.N. 1582-8433.
15. Cornel Sigmirean, „The Romanian Ecclesiastical Elite From Transylvania in the Modern Epoch. University Trening”, în Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Şincai”, V-VI, Tg-Mureş, 2002-2003, p. 20-30, I.S.S.N. 1454-5284.
16. Cornel Sigmirean, „Perspective istoriografice privind frecventarea universităţilor europene de către tinerii transilvăneni”, în Studia Universitatis „Petru Maior”, Historia, 3, Tg-Mureş, 2003, p. 134-144, I.S.S.N. 1582-8433.
17. Cornel Sigmirean, „Plămadă pentru naţiune. Opera de mecenat a lui Emanuil Gojdu”, în Magazin istoric, An. XXXVII - serie nouă - nr. 2 (431), februarie 2003, p. 57-64, I.S.S.N. 0541-881X.
18. Cornel Sigmirean, „Gheorghe Şincai student la Roma şi Viena”, în Libraria, Anuar. III, Tg-Mureş, 2004, p. 34-47, I.S.S.N. 1583-4468.
19. Cornel Sigmirean, „Studenţii Academiei de Teologie din Blaj între anii 1806 şi 1911”, în Anuarul Institutului de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, XLII, Serie Historica 2003, Editura Academiei Române, pag. 325-334, I.S.S.N. 1584-4390.
20. Cornel Sigmirean, „The History of the Romanian elites of Transylvanian society in the postcommunist historiography”, în Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Şincai” din Tîrgu Mureş, VII, 2004, p. 253-268, I.S.S.N. 1454-5284.
21. Cornel Sigmirean, „Clerul românesc din Transilvania format în universităţile din Europa Centrală şi de Vest”, în Studia Universitatis „Petru Maior”. Historia, 4, Tg-Mureş, 2004, p. 93-101, I.S.S.N. 1582-8433.
22. Cornel Sigmirean, „Dilemele modernităţii. Din viaţa studenţilor români la Budapesta”, în Studia Universitatis „Petru Maior”. Historia, 7, Tg-Mureş, 2007, p. 117-130, ISSN 1582-8433.
23. Cornel Sigmirean, „Elita românească braşoveană din epoca modernă formată la universităţile din Europa Centrală şi de Vest”, în Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Şincai”, VIII-IX, Tg-Mureş, 2005-2006, p. 70-89, I.S.S.N. 1454-5284.
24. Cornel Sigmirean, „Călătoria de studii. Roma în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în corespondenţa studentului Liciniu Pop cu canonicul I. M. Moldovan”, în Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Şincai, X, Tg-Mureş, 2007, p. 91-111, I.S.S.N. 1454-5284.
25. Cornel Sigmirean, „Student român la Academia Militară "Ludovika", în Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Şincai”, XII, 2009, p. 19-36, ISSN 1454-5284.
26. Cornel Sigmirean, „Oraşele universitare ale Europei şi studenţii români (sfârşitul secolului XIX - începutul secolului XX)”, în Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Șincai”, XIII, Tg-Mureș, 2010, p. 47-59, ISSN 1454-5284.
27. Cornel Sigmirean, „Loisirul în viaţa studenţilor români din Imperiul austro-ungar. Societăţi, baluri, serate, cafenele” în Caiete de Antropologie Istorică, nr. 15, Cluj-Napoca, 2010, pp. 115-126.
28. Cornel Sigmirean, „The Soviet Union and the Transylvanian Issue”, în Studia Universitatis „Petru Maior”. Historia, nr.11, Editura Universității Petru Maior, Tg. Mureș, 2011. p. 237-250, ISBN 1582-8433.
29. Cornel Sigmirean, „European university cities and the Romanian students 19th Century Academic itineraries”, în Transylvanian Review, vol.XX, Supliment nr.4/2011, p. 345-352.
30. Cornel Sigmirean, „Romania’s Western Frontier Under the Scrutiny of the Great Powers’ Conference of Foreign Ministers”, în Anuarul Insitutului de Cercetări Socio-Umane „Gh.Şincai”, nr. 14, 2011, p.228-280.
31. Cornel Sigmirean, „Mitteleuropa”, în Transilvania Business, nr. 14, An II, nov. 2011, p.20-21.
32. Cornel Sigmirean, „Histoire des elites. Perspectives historiographiques”, în Anuarul ICSU „Gh.Şincai”, Târgu Mureş, XV, 2012, p.90-112.
33. Cornel Sigmirean, „Nation and Nationality/ Majority and Minority in the Austrian-Hungarian Impire”, în Anuarul ICSU „Gh.Șincai”, nr. XVI/2013, p.5-19.
34. Cornel Sigmirean, „Vasile Goldiș. Anii formării intelectuale”, în Academica, An XXIII, nr. 268, februarie 2013.
35. Cornel Sigmirean, „Un mécène de la culture roumaine en Transylvanie: Vasile Stroescu”, în Transylvanian Rewiew, nr. 4/ 2015, ISSN 1221-1249
36. Cornel Sigmirean, „Dubla loialitate: ofițer român în Primul război mondial”, în Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Șincai”, vol. XVII, Tîrgu Mureș, 2014, p.7-23, ISSN 1454-5284.
37. Cornel Sigmirean, „Romanians from Transylvania and Higher Education in the First Half Nineteenth Century”, în Analele Universității din București. Științe Politice, Anul XVI-2014, nr. 1, p.99-112.
38. Cornel Sigmirean, „Contribuția Astrei la formarea elitelor transilvane”, în Revista ASTRA Reghineană – serie nouă. Publicație social-culturală și de informații, nr. 1/2014.
39. Cornel Sigmirean, „Evreii din Tîrgu Mureș: globalizare – Holocaust”, în Studia Universitatis „Petru Maior”. Historia, nr. II/ 2014, Tîrgu Mureș, p.110-123.
40. Cornel Sigmirean, Gheorghe Cojocaru, „Republica Maramureș și strategia politicii de sovietizare a României în viziunea diplomației americane”, în Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Șincai”, nr. XVIII, Tîrgu-Mureş, 2015, pp. 161-183, ISSN 1454-5284.
41. Cornel Sigmirean, „Profilul educațional al elitei politice românești din Transilvania la 1918” în Anuarul Institutului de Istorie „George Bariț”, LV, Cluj-Napoca, 2016, Supliment, ISSN 2344-2017, ISSN-L 1584-4290.
42. Cornel Sigmirean, „Proiectul național în opera istorică și filologică a lui Gheorghe Șincai”, în Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Șincai”, nr.XIX/2016. ISSN 1454-5284
43. Cornel Sigmirean, „Studenți din Transilvania la Academia Ludovika din Budapesta”, în Studia Universitatis Petru Maior. Historia, nr. 16/2016.
44. Cornel Sigmirean, „Națiune și autonomie în Transilvania secolului al XIX-lea”, în Noua Revistă a Drepturilor Omului, nr. 4/2016.

STUDII PUBLICATE ÎN REVISTE ȘI VOLUME APĂRUTE ÎN STRĂINĂTATE:

1. Cornel Sigmirean, „Les etudiants roumains aux instituts d’enseignment superieur de Slovaquie”, în Historicke Studie, 39, Bratislava, 1998, pp. 169-184.
2. Cornel Sigmirean, „Formarea intelectualităţii româneşti din Banat şi Transilvania. Studenţi români la universităţile din Ungaria între anii 1867-1918”, în vol. Simpozion. Comunicările celui de al XI-lea simpozion al cercetătorilor români din Ungaria, Gyula, 24-25 noiembrie 2001), Gyula, 2002, p. 55-64, I.S.B.N. 963-00-9597-1.
3. Cornel Sigmirean, „Rolul „Fundaţiei Gojdu” în formarea intelectualităţii româneşti în epoca modernă”, în Lumina, Institutul de Cercetări al Românilor din Ungaria, Gyula, 2002, p. 14-17.
4. Cornel Sigmirean, „Bursieri Gojdu - destine politice şi culturale”, în vol. Simpozion. Comunicările celui de al XII-lea Simpozion al cercetătorilor români din Ungaria, Gyula, 2003, p. 22-33, I.S.B.N. 963-206-866-1.
5. Cornel Sigmirean, „Istoria elitelor în istoriografia română postcomunistă”, în vol. Simpozion. Comunicările celui de-al XIII-lea Simpozion al cercetătorilor români din Ungaria, Gyula, 2004, p. 41-56, I.S.B.N.963-86530-19.
6. Cornel Sigmirean, „Școlile Blajului în istoria învaţământului si culturii româneşti”, în vol. Simpozion. Comunicările celui de-al XIV - lea Simpozion al Cercetătorilor romani din Ungaria, Gyula, 2005, p. 17-27, ISBN 963-865-3027.
7. Cornel Sigmirean, „Liviu Rebreanu student la Academia Ludovika şi ofiţer la Gyula”, în vol. Simpozion. Comunicările celui de-al XV - lea Simpozion al Cercetătorilor romani din Ungaria, Gyula, 2006, p. 23-36, ISBN 963-865-3035.
8. Cornel Sigmirean, „Student român la Budapesta (Sfârşitul secolului al XIX-lea-începutul secolului al XX-lea)”, în vol. Simpozion. Comunicările celui de-al XVI - lea Simpozion al Cercetătorilor romani din Ungaria, Gyula, Ungaria, 2007, p.58-74, ISBN 978-963-86530.
9. Cornel Sigmirean, „Un ofițer român la Regimentul 2 de Honvezi din Gyula și sentimentul dinastic”, în Simpozion. Comunicările celui de al XIX-lea simpozion al cercetătorilor români din Ungaria, 2010, p. 89-105, ISBN 978 963 86530 7 9.
10. Cornel Sigmirean, „Petru Maior. Anii de studiu”, în vol. Simpozion. Comunicările celui de al XX-lea Simpozion al Cercetărilor Române din Ungaria, Gyula, 2011, p. 8- 21.
11. Cornel Sigmirean, „A Romanian Student In Rome at the Second Half of the 19th Century”, în Iulian Boldea (coord.), Memory, Identity and Intercultural Communication, Edizioni Nuova Cultura, Roma, 2012, p. 93-120.
12. Cornel Sigmirean, „Italia și construcția națiunii”, în vol. Simposion XXII, 2013, p.825, ISBN 978-615-5369-03-2
13. Cornel Sigmirean, „Intellectual Elites and National Projects of the Balkan Peoples”, în Le Guerre Balcaniche e la fine del „Secolo-Lungo. Alti del Convengo di Târgu Mureș, (19-20 lunghi a 2012), a cuvra di Giuseppe Molta, Editioni Nuova Cultura, Roma, 2013, p.21-27, ISBN 978 888 68 12 16 86
14. Cornel Sigmirean, „The National Question in Transylvania on the Ausgleichis Eve”, în vol. Empire and nations, Roma.
15. Cornel Sigmirean, Affluence and Austerity.Romanian Students from Transylvania and Their Life in the European Universities (1850-1919), în „Economy and Society in Central and Eastern Europe. Territory, Population, Consumption”, edited by Daniel Dumitran, Valer Moga, LIT, Germania, 2013, p.303-310, ISBN 978-3-643-90445-4.
16. Cornel Sigmirean, „Conceptul de națiune și naționalitate/ majoritate minoritate la elita românilor din fostul Imperiu austro-ungar. Cazul publicistului Teodor V. Păcăția”, în vol. Simpozion, Giula, 2014.
17. Cornel Sigmirean, „Despre controverse și memorie istorică: Petru Maior, Gheorghe Șincai, Samuil Micu, Ioan Budai Deleanu”, în vol. Simpozion. Lucrările celui de al XXIV-lea Simpozion al cercetătorilor din Ungaria, Giula 2015, pp.9-20, ISBN 978-615-5369-10-0
18. Cornel Sigmirean, „Despre înființarea unei episcopii ortodoxe a românilor din Ungaria”, în vol. Simpozion, 2016, Giula, pp.55-62

Abonează-te la newsletterul Institutului de Cercetări Socio-Umane "Gheorghe Șincai"

© 2016-2022 www.icsumures.ro - Toate drepturile rezervate. Powered by Digitally.Plus