Dr. Corina Teodor

Institutul de Cercetări Socio-Umane "Gheorghe Șincai"

Dr. Corina Teodor

Cercetător ştiinţific, gr. II cu jumătate de normă

Corina Teodor este cercetător științific al Institutului de Cercetări Socio-Umane Gh. Șincai al Academiei Române și conf.univ.dr. la Universitatea Petru Maior. Autoare a unei lucrări de licență despre relația carte/societate în Transilvania în secolul al XVII-lea, ceea ce a atras ulterior alte subiecte de cercetare despre impactul lecturii în comunitățile ardelene în sec. XVII-XX.

Teza de doctorat a analizat evoluția istoriografiei ecleziastice ardelene în perioada 1850-1920, preferându-se o perspectivă comparată a celor două linii confesionale, ortodoxă și greco-catolică, a interferențelor și divergențelor dintre istoricii celor două grupări confesionale.

Alte teme de cercetare, pornind de la un material arhivistic inedit, au analizat evoluția structurilor ecleziastice locale, îndeosebi a protopopiatului greco-catolic și cel ortodox al Mureșului, în secolele XVIII-XX. A editat și lucrări de restituire istoriografică, precum și volume colective de studii, în colaborare.
Lista lucrărilor publicate:

A. Cărţi:
1. Corina Teodor, Coridoare istoriografice. O incursiune în universul scrisului ecleziastic românesc din Transilvania anilor 1850-1920, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2003, 515 p, ISBN 973-610-203-3
2. Corina Teodor, O istorie din fărâme: protopopiatul greco-catolic al Mureșului la începutul secolului XX, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2017, 508 p., ISBN 978-606-543-804-0
B. Volume coordonate:
1. Petru Maior şi iluminismul Europei Centrale, coordonatori Cornel Sigmirean și Corina Teodor, Tîrgu Mureş, Editura Universităţii „Petru Maior”, 2011, 254 p., ISBN 978-606-581-013-6
2. Itineraries beyond Borders of Cultures, Identities and Disciplines, coordonatori Carmen Andraș, Cornel Sigmirean și Corina Teodor, Sibiu, Editura Astra Museum, 2012, 260 p., ISBN 978-973-8993-95-2.
3. In honorem Vasile Dobrescu. Societate și cultură în epoca modernă, coordonatori Cornel Sigmirean și Corina Teodor, Sibiu, Editura Astra Museum, 2013, 359 p., ISBN 978-606-8520-62-9.
4. In memoriam Grigore Ploeșteanu. Studii și evocări, coordonatori Vasile Dobrescu, Cornel Sigmirean și Corina Teodor, București, Editura Academiei Române, 2014, 570 p., ISBN 978-973-27-2419-4
5. Pompiliu Teodor și lumea prin care a trecut, volum coordonat de Corina Teodor, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2016, 257 p., ISBN 978-606-543-682-4.
6. Cler, biserică și societate în Transilvania sec. XVII-XX, coordonatori Cornel Sigmirean și Corina Teodor, Cluj-Napoca/Gatineau Canada, Editura Argonaut/Symphologic Publishing, 2016, 461 p., ISBN 978-973-109-692—6 (Argonaut) și 978-1-988192-17-8 (Symphologic Publishing).
7. Corina Teodor, Georgeta Fodor, Maria Tătar-Dan, Fábián István (coord.), Din grădina Hesperidelor: în amintirea profesorului Adrian Husar, Târgu Mureș, Editura University Press, 2018, 206 p. ISBN 978-973-169-552-5.
C. Ediţii:
1. Ioan Lupaş, Biserica ortodoxă română din Transilvania şi unirea religioasă în cursul veacului al XVIII-lea, îngrijirea ediţiei, introducere şi note de Corina Teodor, Tîrgu Mureş, Editura Tipomur, 2004, 136 p., ISBN 973-8021-79-0
2. Pompiliu Teodor, Cu faţa la vânt, îngrijirea ediţiei şi introducere de Corina Teodor, Cluj-Napoca, Editura Limes, 2011, 372 p., ISBN 978-973-726-548-7.
3. Vasile Dobrescu, Eseuri și rostiri istorice, ediție îngrijită de Mariana Ploeșteanu și Corina Teodor, Tîrgu Mureș, Editura Veritas, 2013, 244 p., ISBN 973-99705-9-1
D. Cursuri:
1. Corina Teodor, Istoria medie universală. Evul mediu timpuriu, Tîrgu Mureş, Universitatea „Petru Maior”, 2003, 63 p.
2. Pompiliu Teodor, Introducere în istoria istoriografiei universale, ediție revăzută şi îngrijită de Corina Teodor, Tîrgu Mureş, Universitatea „Petru Maior”, 2004 şi 2005, 205 p.
3. Corina Teodor, Proiecte de unitate europeană în evul mediu, Tîrgu Mureş, Universitatea „Petru Maior”, 2008, 155 p.
4. Corina Teodor, Introducere în istoria medievală universală, Tîrgu Mureş, Universitatea „Petru Maior”, 2015, 209 p.
5. Corina Teodor, Introducere în istoria medievală a românilor, Tîrgu Mureș, Universitatea „Petru Maior”, 2015, 152 p.
E. Studii în volume:
1. Corina Turc, Furtul de carte în Ţările Române, în vol. Studii de istorie a Transilvaniei, coordonatori Sorin Mitu și Florin Gogâltan, Cluj, 1994, p. 139-143..
2. Corina Turc, Orizonturi şi preocupări culturale în activitatea lui Inochentie Micu Klein, în vol. De la Umanism la Luminism, coordonator Ioan Chiorean, Tîrgu Mureş, 1994, p. 111-118.
3. Corina Turc, A. D. Xenopol şi noua interpretare a epocii fanariote, în vol. A. D. Xenopol. Omul şi opera, coordonator Grigore Ploeşteanu, Tîrgu Mureş, 1995, p. 31-43.
4. Corina Turc, Nation et confession dans l'opinion des représentants de l'Eglise orthodoxe et gréco-catholique en Transylvanie (dans la seconde moitié du XIXe siecle), în vol. Ethnicity and Religion in Central and Eastern Europe, edited Maria Crăciun și Ovidiu Ghittta, Cluj, Cluj University Press, 1995, p. 292-301, ISBN 973-96280-7-9.
5. Corina Turc, Câteva aspecte privind veneraţia Fecioarei Maria în lumea românească (sec. XVII-XIX), în vol. Viaţă privată, mentalităţi colective şi imaginar social în Transilvania, coordonatori Sorin Mitu și Florin Gogâltan, Asociația istoricilor din Transilvania și Banat, Muzeul Țării Crișurilor, Cluj-Oradea, 1996, p. 145-156, ISBN 973-96280-5-2.
6. Corina Turc, Domnia lui Constantin Brâncoveanu în opera istorică a lui Nicolae Iorga, în vol. Interferenţe istorice şi culturale româno-europene, Academia Română, Institutul de cercetări socio-umane Tîrgu Mureș, coordonator Grigore Ploeşteanu, Tîrgu Mureş, 1996, p. 25-42, ISBN 973-97357-0-3.
7. Corina Teodor, Between Sagunaʼs Model and Parochial Reality. The Case of the Orthodox Archpriest District of Tg. Mureş in the Second Half of the 19th Century, în vol. Church and Society in Central and Eastern Europe, edited by Maria Crăciun și Ovidiu Ghitta, Cluj, European Studies Foundation Publishing House, 1998, p. 103-114, ISBN 973-98268-5-7.
8. Corina Teodor, Profesorul Iuliu Maior. De la catedră la amvon, în vol. Reghinul Cultural. Studii şi articole, IV, coordonatori Grigore Ploeșteanu și Marin Șara, Reghin, 1999, p. 123-134, ISBN 973-0-00830-2.
9. Corina Teodor, O carte ortodoxă din anii Unirii Ecleziastice: Chiriacodromionul (Alba Iulia, 1699), în vol. 300 de ani de la unirea bisericii româneşti din Transilvania cu biserica Romei, coordonatori Gheorghe Gorun și Ovidiu Horea Pop, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2000, p. 117-124, ISBN 973-8095- 75-1.
10. Corina Teodor, Un dascăl de formaţie şaguniană: Simeon Popescu, în vol. Reghinul cultural. Studii şi articole, V, coordonatori Grigore Ploeșteanu și Marin Șara, Reghin, 2001, p. 166-178. ISBN 973-0-02260-7.
11. Corina Teodor, Între credinţă şi speranţă – Alexandru Todea, protopop grecocatolic al Reghinului, în vol. Reghinul cultural. Studii şi articole, VI, coordonatori Grigore Ploeșteanu și Marin Șara, Reghin, 2002, p. 239-246, ISBN 973-0-02916-4.
12. Corina Teodor, Secvenţe istorice la o aniversare, în vol. Reghinul cultural. Studii şi articole, VII, coordonatori Grigore Ploeșteanu și Marin Șara, Reghin, 2004, p. 13-19, ISBN 973-0-03041-3.
13. Corina Teodor, Note pe marginea unei biografii: Protopopul Ioan Roşca, în vol. Reghinul cultural. Studii şi articole, VII, coordonatori Grigore Ploeșteanu și Marin Șara, Reghin, 2004, p. 308-312. ISBN 973-0-03041-3.
14. Corina Teodor, Augustin Bunea în atenţia Academiei Române, în vol. Şcoala Ardeleană, II, coordonator Ioan Chindriş, Oradea, Editura Episcop Vasile Aftenie, 2007, p. 180-184.
15. Corina Teodor, În numele cunoaşterii, cuvânt înainte la vol. Bibliografia cărţilor, albumelor, hărţilor editate în jud. Mureş, 2001-2005, editor Anna Vintilă, Tîrgu Mureş, 2008, p. 3-4.
16. Corina Teodor, Reading at the feminine. An analysis from the romanian society of the XVII th- XVIII th centuries, în vol. Lucrările simpozionului internaţional Cartea. România. Europa, ediția I, 20-23 septembrie 2008, București, Editura Biblioteca Bucureştilor, 2009, p. 327-337.
17. Corina Teodor, Note pentru un portret: Alexandru Papiu Ilarian – istoric, prefaţă la vol. lui Alexandru Ciubîcă, Bustul revoluţionarului şi cărturarului Alexandru Papiu-Ilarian din Tîrgu Mureş, Tîrgu Mureş, 2009, p. 7-10 (s.ed, s.ISBN) .
18. Corina Teodor, La originile presei savante ardelene: Archiv pentru filologie şi istorie (1867-1872), în vol. lucrările conferinţei Comunicare, context, interdisciplinaritate. Studii şi articole, coordonator Iulian Boldea, Tîrgu Mureş, Editura Universităţii Petru Maior, 2010, p. 24-28,
19. Corina Teodor, Petru Maior de la nume la renume. Lecturi în vremuri iluministe şi preromantice, în vol. Petru Maior şi iluminismul Europei centrale, coordonatori Cornel Sigmirean și Corina Teodor, Tîrgu Mureş, Editura Universităţii Petru Maior, 2011, p. 215-233, ISBN 978-606-581-013-6.
20. Corina Teodor, Magistrul nostru. Sau despre erudiție și rafinament istoriografic, în vol. Pompiliu Teodor, Cu faţa la vânt, Cluj-Napoca, Editura Limes, 2011, p. 19-20, ISBN 978-973-726-548-7.
21. Corina Teodor, Despre femei, cu dragoste, în Georgeta Fodor, Destine comune: viața femeilor între public și privat. Țara Românească, Moldova și Transilvania (sec.XV-XVII), Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2011, p. 13-16, ISBN 978-973-109-310-9.
22. Corina Teodor, From the History of Reading: a Balance of Research from the Past Decades, în vol. Culture, Elites and European Integration. Culture, Elites et Intégration européenne, coordonatori Iulian Boldea, Cornel Sigmirean, Simion Costea, vol. III History, ed. Cornel Sigmirean, Paris, Editura Prodifmultimedia, 2011, p. 101-108, ISBN 978-2-7497-0112-7, EAN 978-2-749701127.
23. Corina Teodor, Din istoria lecturii: un bilanț al cercetărilor din ultimele decenii, în vol. Perspectives on European Integration between Tradition and Modernity, coordonatori Iulian Boldea, Cornel Sigmirean și Simion Costea, Tîrgu Mureș, Editura Universității Petru Maior, 2011, p. 862-867, ISBN 978-606-581-011-2.
24. Corina Teodor, Orthodoxy with pedigree: Andrei Şaguna’s perception in the Romanian interwar historiography, în Carmen Andraș, Cornel Sigmirean, Corina Teodor (coordonatori), Itineraries beyond Borders of Cultures, Identities and Disciplines, Sibiu, Editura Astra Museum, 2012, p. 131-142., ISBN 978-973-8993-95-2.
25. Corina Teodor, Colaborator cu mai multe voci despre presa mureșeană și gazetari din jud. Mureș în vol. Istoria jurnalismului din România în date. Enciclopedie cronologică, coordonator Marian Petcu, Iași, Editura Polirom, 2012, p. 55, 59, 93, 97, 168, 178, 182, 193, 232, 331, 334, 364, 394, 391, 423, 427, 435, 443, 448, 450, 464, 498, 501, 518, 520, 524, 539, 549, 557, 559, 572, 599, 603, 604, 613, 617, 619, 622, 645, 688, 701, 815, 861, 865-866, 872, 916, 965-966, 974, ISBN 978-973-46-3067-7.
26. Corina Teodor, Istorie și adevăr. Din discursul generației interbelice, în vol. conferinței Communication, Context, Interdisciplinarity, ed.II, coordonator Iulian Boldea, Tîrgu Mureș, Editura Universității Petru Maior, 2013, p. 1196-1203, ISSN 2069-3389.
27. Corina Teodor, Afinități istoriografice în opera lui Vasile Netea, în volumul Vasile Netea. Istorie și națiune. Studii și evocări, coordonatori Dimitrie Poptămaș și Cornel Sigmirean, Tîrgu Mureș, Editura Universității „Petru Maior”, 2013, p. 21- 28, ISBN 978-606-581-057-0.
28. Corina Teodor, Meridianul istoriei. Discurs asupra istoriei la elita istoriografică din Transilvania secolului al XIX-lea, în vol. Universități, intelectuali și cultură în Transilvania secolului al XIX-lea, coordonator Cornel Sigmirean, Sibiu, Editura Astra Museum, 2013, p. 145-174, ISBN 978-606-8520-38-4.
29. Corina Teodor, Interferențe, în vol. Aproape de scenă. George Banu, coordonatori Iulian Boldea și Ștefana Pop-Curșeu, București, Editura Curtea Veche, 2013, p. 213-215, ISBN 978-606-588-624-7.
30. Corina Teodor, Pariul cu memoria sau despre cei de ieri și cei de azi, cuvânt înainte la Ana Todea, Portrete mureșene. Dicționar biobibliografic, Tîrgu Mureș, 2013, p. 5-6, ISBN 978-973-0-14068-2.
31. Corina Teodor, Historiographical Sympathies and Antipathies: Nicolae Iorga and the Transylvanians, în vol. In-between Difference and Diversity: Studies of Cultural and Intellectual History, coordonatori Carmen Andraș și Cornel Sigmirean, Sibiu, Editura Astra Museum, 2013, p. 35-53, ISBN 978-606-8520-63-6.
32. Corina Teodor, Lupaș, profesorul. Pe marginea unor însemnări inedite ale istoricului, în vol. In honorem Vasile Dobrescu. Societate și cultură în epoca modernă, coordonatori Cornel Sigmirean și Corina Teodor, Sibiu, Editura Astra Museum, 2013, p. 307-324, ISBN 978-606-8520-62-9.
33. Corina Teodor, Notă asupra ediției. Eseuri și rostiri istorice, în vol. Vasile Dobrescu, Eseuri și rostiri istorice, ediție îngrijită de Mariana Ploeșteanu și Corina Teodor, Tîrgu Mureș, Editura Veritas, 2013, p. 5-8, ISBN 973-99705-9-1.
34. Corina Teodor, Beyond the front line. Dilemmas and responsiveness during World War I in Greek Catholic Eparchy of Tirgu Mureş, în vol. conferinței Contemporary Perspectives on European Integration between Tradition and Modernity, coordonatori Iulian Boldea, Cornel Sigmirean, Tîrgu Mureș, Editura Universității Petru Maior, 2013, p. 1012-1019, ISBN 978-606-581-011-2.
35. Corina Teodor, Istorii în palimpsest, în vol. In memoriam Grigore Ploeșteanu. Studii și evocări, coordonatori Vasile Dobrescu, Cornel Sigmirean și Corina Teodor, București, Editura Academiei Române, 2014, p. 37-47.
36. Corina Teodor, Istoricii ardeleni după 1918: preliminarii pentru o sinteză, în volumul The Proceedings of the International Conference Communication, Context, Interdisciplinarity, ed. The Alpha Institute for Multicultural Studies, Tîrgu Mureș, Petru Maior University Press, 2014, vol. III, History, p. 33-39, ISSN 2069-3389.
37. Corina Teodor, Of Hungarian Greek Catholic Diocese of Hajdudorog: The Greek-Catholic/Orthodox Speech, în volumul Discourse and Counter-discourse in Cultural and Intellectual History, coordonatori Carmen Andraș și Cornel Sigmirean, Sibiu, Editura Astra Museum, 2014, p. 332-361, ISBN 978-606-733-022-9.
38. Corina Teodor, Dincolo de captivitatea noii episcopii de Hajdudorog: reacții politice din protopopiatul greco-catolic al Mureșului, în vol. Intelectualii: ideologii și destin politic, coordonator Cornel Sigmirean, Tîrgu Mureș, Editura Arhipelag XXI, 2015, p. 151-181, ISBN 978-606-8624-28-0.
39. Corina Teodor, Dilemmi d´identità: fra Blaj e Hajdudorog. Sequenze di storia del decanato greco-cattolico di Mureș, în vol. Dal cuore dell´Europa. Omaggio al professor Cesare Alzati per il compimento dei 70 anni, a cura di Ioan-Aurel Pop, Ovidiu Ghitta, Ioan Bolovan, Ana Victoria Sima, Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2015, p. 309-319, ISBN 978-606-8694-03-0 și ISBN 978-973-595-839-8.
40. Corina Teodor, Pro și contra lui Petru Maior. Secvențe polemice din istoriografia ardeleană interbelică, în vol. Petru Maior și prietenii. Lucrările Simpozionului național desfășurat la Reghin în perioada 28 februarie-1 martie 2014, editor Laura Stanciu, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2015, p. 41-50, ISBN 978-606-543-611-4.
41. Corina Teodor, Ratio et fides: Alexandru Todea – the greek catholic Archpriest of Reghin (1945-1948), în vol. Elites and South-East European Culture, ed. by Iulian Boldea și Cornel Sigmirean, Roma, Edizioni Nuova Cultura, 2015, p. 153-161, ISBN 978-88-6812-488-5.
42. Corina Teodor, Tutun, tămâie și alte fumuri ardelene, în vol. Viața cotidiană în Sibiul secolelor XIX-XX, coordonatori Mihaela Grancea și Ioan Popa, Sibiu, Editura Astra Museum, 2015, p. 77-82, ISBN 978-606-733-077-9.
43. Corina Teodor, Childhood in war time. Considerations regarding some archive documents, în vol. The Proceedings of the International Conference Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity, ed. Iulian Boldea,vol. 2, Tîrgu Mureș, Editura Arhipelag XXI, 2015, p. 37-45, ISBN 987-606-93692-5-8.
44. Corina Teodor, Căsătorii în cumpănă. Dispăruți fără urmă pe frontul primului război mondial, în vol. Familia creștină. Fundamente antropologice, iubire și sexualitate în celibat și căsătorie, coordonatori Alexandru Buzalic, Călin Ioan Dușe, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2016, p. 267-276, ISBN 978-606-37-0042-2.
45. Corina Teodor, Boundaries in the Ecclesiastic Discourse at the End of the 19 th Century and the Beginning of the 20 th Century: „Uniate”, „United” or „Greek-Catholic”?, în vol. Crossing Borders: Insights into the Cultural and Intellectual History of Transylvania (1848-1948), coordonatori Carmen Andraș și Cornel Sigmirean, Cluj-Napoca, Editura Argonaut & Symphologic Publishing, Gatineau, Canada, 2016, p. 263-280, ISBN 978-973-109-691-9 și 978-1-988193-13-0.
46. Corina Teodor, Istoricii ardeleni după 1918. Convergențe cu istoricii din Vechiul Regat, în vol. Istorie și istorici la Universitatea din București: dimensiuni instituționale – proiecte intelectuale, coordonatori Florentina Nițu, Florin Müller, Remus Nică, București, Editura Universității București, 2016, p. 153-166, ISBN 987-606-16-0716-7.
47. Corina Teodor, „Hoții de cărți”. Clerici români acuzați de plagiat la începutul sec. XX („The Book Thieves”. Romanian Clerics accused of plagiarism at the beginning of the 20 th Century), în vol. Convergent Discourses. Exploring the Contexts of Communication, editori Iulian Boldea și Dumitru-Mircea Buda, Tîrgu Mureș, Editura Arhipelag XXI, 2016, p. 74-81, ISBN 978-606-8624-17-4.
48. Corina Teodor, O lume de sate și preoți în Ardeal. Protopopiatul greco-catolic al Mureșului la începutul veacului XX, în vol. Cler, biserică și societate în Transilvania sec. XVII-XX, coordonatori Cornel Sigmirean și Corina Teodor, ClujNapoca/ Gatineau Canada, Editura Argonaut/Symphologic Publishing, 2016, p. 198-234.
49. Corina Teodor, Secvențe din istoria bisericii cuprinse în „Hronica românilor...” a lui Gheorghe Șincai, în vol. Gheorghe Șincai sub semnul Luminilor, coordonator Dimitrie Poptămaș, Tîrgu Mureș, Editura NICO, 2016, p. 365-369, ISBN 978-606-8785-15-8.
50. Corina Teodor, Petru Maior în atenția laicilor și clericilor în anii interbelici, în vol. Petru Maior și prietenii. Lucrările simpozionului național desfășurat la Reghin în perioada 2-3 septembrie 2016, editor Laura Stanciu, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2018, p. 187-197, ISBN 978-606-543-919-1.
51. Corina Teodor, Un protopop greco-catolic în vâltoarea vremurilor: Dionisie Decei, în vol. Nicolae Bocșan. Istoria sub semnul Generozității și Umanității, coord. Ioan-Aurel Pop, Ioan Bolovan, Mihaela Bedecean, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2018, p. 334-349, ISBN 978-606-37-0408-6.
52. Corina Teodor, Profesorul Adrian Husar: o necesară restituire istoriografică, în vol. Din grădina Hesperidelor: în amintirea profesorului Adrian Husar, coord. Corina Teodor, Georgeta Fodor, Maria Tătar-Dan, Fábián István, Târgu Mureș, Editura University Press, 2018, p. 15-24. ISBN 978-973-169-552-5.
53. Corina Teodor, Puterea unui simbol: Mihai Viteazu în istoriografia română interbelică, în vol. Actele Unirii, coord. Cornel Sigmirean, Cristina Preutu, Silviu P. Moldovan, București, Editura Hamangiu, 2018, p.136-149. ISBN 978-606-27-1256-3.
54. Corina Teodor, Petru Maior în istoriografia postbelică, în vol. Petru Maior și prietenii. Lucrările simpozionului național desfășurat la Reghin în 7-8 septembrie 2018, editor Laura Stanciu, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2020, p. 179-200.
55. Corina Teodor, The Romanian Historians and Womanʼs History: contributions from the Early 20 th Century, în vol. Humanities in the Spotlight, coord. Luminița Chiorean, Cristina Nicolae, Cristian Lako, Lambert Academic Publishing, 2019, p. 102-112. ISBN 978-620-0-48128-3.
F. Studii în reviste de specialitate:
1. Corina Turc, Destin livresc în secolul al XVII-lea în sudul Transilvaniei, în Sargetia, 1988-1991, Deva, XXI-XXIV, p. 163-171.
2. Corina Turc, Aurel Rustoiu, Podul de la Drobeta în conştiinţa posterităţii (sec. XVI-XVII), în Analele Banatului, seria arheologie-istorie, Timișoara, II, 1993, p.329-334.
3. Corina Turc, Cartea şi preţuirea ei. Atitudini individuale şi colective în Transilvania sec. al XVII-lea, în Marisia, Tîrgu Mureș, XXIII-XXIV, 1994, p. 203-212.
4. Corina Turc, Interdicţia de înstrăinare a cărţii româneşti prin blesteme, în Caietele David Prodan, Cluj, 1994, nr. 1, p. 72-77.
5. Corina Turc, Note pentru un portret: Regina Maria şi Marea Unire, în Cele Trei Crişuri, Oradea, 1995, nr. 3-4, p. 12.
6. Corina Turc, Domnia lui Constantin Brâncoveanu în istoriografia italiană. Câteva repere, în Marisia, Tîrgu Mureș, XXV, 1996, p. 89-104.
7. Corina Turc, Constantin Brâncoveanu în istoriografia română a secolului al XVII-lea și a primei jumătăți a secolului al XVIII-lea (I), în Studia Universitatis Babeş-Bolyai, seria Historia, Cluj-Napoca, 1996, nr. 1-2, p. 81-116.
8. Corina Turc, Constantin Brâncoveanu în istoriografia română a secolului al XVII-lea și a primei jumătăți a secolului al XVIII-lea (II), în Studia Universitatis Babeş-Bolyai, seria Historia, Cluj-Napoca, 1997, nr. 1-2, p. 107-123.
9. Corina Teodor, The Orthodox Church and Andrei Şaguna’s Post Enlightenment, în Historické Štúdie, Bratislava, nr.39, 1998, p. 125-140.
10. Corina Teodor, Sub privirile celorlalţi: preotul în comunitate, în Anuarul Institutului de cercetări socio-umane „Gheorghe Şincai”, Tîrgu Mureş, 1998, p.220-239.
11. Corina Teodor, Un spirit polemic: Alexandru Sterca Şuluţiu, în Anuarul Institutului de cercetări socio-umane „Gheorghe Şincai”, Tîrgu Mureş, II, 1999, p. 116-126.
12. Corina Teodor, Andrei Şaguna – retrospectivă istoriografică, în Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca, II, 1999, p. 123-148.
13. Corina Teodor, O completare necesară: Andrei Şaguna – istoric al bisericii, în Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca, III, 1999, p. 113-134.
14. Corina Teodor, O bibliotecă parohială din Ardealul veacului XX, în Studia Universitatis Petru Maior, Seria Historia, Tîrgu Mureș, 1, 2001, p. 80-93.
15. Corina Teodor, Istoria istoriografiei ecleziastice româneşti din Transilvania la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX. Principalele direcţii, în Anuarul Institutului de cercetări socio-umane „Gheorghe Şincai”, Tîrgu Mureş, III-IV, 2000-2001, p. 50-76.
16. Corina Teodor, De la tradiţia lecturii la partizanatul confesional: Chiriacodromionul (1699) în mediile ardelene ale secolului al XVIII-lea, în Libraria. Studii și cercetări de bibliologie, I, Tîrgu Mureş, 2002, p. 87-97.
17. Corina Teodor, Din istoria confesională a românilor târgumureşeni (secolul al XVIII – lea – începutul secolului al XX-lea), în Studia Universitatis Petru Maior, Seria Historia, Tîrgu Mureș, 2, 2002, p. 121-144.
18. Corina Teodor, Din dosarul istoriei ecleziastice româneşti din Transilvania: istoricul profesor, în Anuarul Institutului de cercetări socio-umane „Gheorghe Şincai”, Tîrgu Mureş, V-VI, 2002-2003, p. 149-168.
19. Corina Teodor, Abandonarea izolată a confesionalismului. Istoricul profesionist George Bariţiu, în Marisia. Studii și materiale, XXVII, Tîrgu Mureş, 2003, p. 217-228.
20. Corina Teodor, Augustin Bunea – un istoric exemplar, în Libraria. Studii şi cercetări de bibliologie, II, Tîrgu Mureş, 2003, p. 113-121.
21. Corina Teodor, Chiriacodromionul (Alba Iulia, 1699). An orthodox book from the years of the ecclesiastical union, în Studia Universitatis Petru Maior, Seria Historia, Tîrgu Mureș, 3, 2003, p. 52-62.
22. Corina Teodor, Din istoria cărţii religioase româneşti: Tipăriturile de la Buda, în Simpozion [Comunicările celui de al XII-lea Simpozion al cercetătorilor români din Ungaria], redactor și editor responsabil Maria Berényi, Gyula, XXX, 2003, p. 43-53.
23. Corina Teodor, Keith Hitchins şi pasiunea unei vieţi: istoria României, în Studia Universitatis Petru Maior, seria Historia, Tîrgu Mureș, 4, 2004, p. 232-243.
24. Corina Teodor, Raţiuni de stat şi strategii matrimoniale în Moldova lui Ştefan cel Mare, în Anuarul Institutului de cercetări socio-umane „Gheorghe Şincai”, Tîrgu Mureş, VII, 2004, p. 9-19.
25. Corina Teodor, Discurs istoric şi ideologie politică în Studii şi materiale de istorie medie (1956-1962), în Anuarul Institutului de cercetări socio-umane „Gheorghe Şincai”, Tîrgu Mureş, VIII-IX, 2005-2006, p. 348-356.
26. Corina Teodor, Terra incognita, dialog cu Keith Hitchins, în Vatra, Tîrgu Mureș, nr 7, 2006, p. 30-35.
27. Corina Teodor, Laudatio profesorului Keith Hitchins, în Vatra, Tîrgu Mureș, nr.7, 2006, p. 41-43.
28. Corina Teodor, Augustin Bunea şi Academia Română, în Studia Universitatis Petru Maior, Seria Historia, Tîrgu Mureș, 7, 2007, p. 131-136.
29. Corina Teodor, Lectura la feminin. O analiză dinspre societatea românească a secolelor XVII-XVIII, în Libraria. Studii şi cercetări de bibliologie, VII, Tîrgu Mureş, 2008, p. 199-212
30. Corina Teodor, Patrimoniul cultural şi tentaţia redefinirii. O perspectivă istoriografică, în Studia Universitatis Petru Maior, Seria Historia, Tîrgu Mureș, 8, 2008, p. 253-262.
31. Corina Teodor, Scrisori de odinioară: un amplu proiect şagunian, în Vatra, Tîrgu Mureș, nr.1-2, 2009, p. 124-126.
32. Corina Teodor, Eleganţa diplomatului de cursă lungă, în Vatra, Tîrgu Mureș, nr.5-6, 2009, p. 134-136.
33. Corina Teodor, Prin oglinzi paralele: lecturi feminine în mediul românesc urban şi în cel rural din secolul al XIX-lea, în Studia Universitatis Petru Maior, seria Historia, Tîrgu Mureș, nr. 9, 2009, p. 43-58.
34. Corina Teodor, Preliminarii didactice la Sibiu în secolul al XIX-lea: reflecţii pe marginea unui manuscris de istorie ecleziastică, în Libraria. Studii și cercetări de bibliologie, Tîrgu Mureş, VIII, 2009, p. 192-200.
35. Corina Teodor, Siluete feminine în epoca şaguniană. Secvenţe din discursul elitar şi din realitatea parohială, în Annales Universitatis Apulensis, Series Historica, 14/I, Alba Iulia, 2010, p. 189-197.
36. Corina Teodor, Recitind opera lui Petru Maior. Câteva voci ale generaţiei romantice, în Studia Universitatis Petru Maior, Seria Historia, Tîrgu Mureș, nr. 10, 2010, p. 58-69.
37. Corina Teodor, Petru Maior în atenţia filologilor. Din istoria unui început, în Anuarul Institutului de cercetări socio-umane „Gheorghe Şincai”, Tîrgu Mureş, XIII, 2010, p. 135-149.
38. Corina Teodor, Miniaturi biografice: Pompiliu Teodor, în Annales Universitatis Apulensis, Series Historica, 15/I, Alba Iulia, 2011, p. 373-385.
39. Corina Teodor, From the History of Reading. Examples from the Romanian World (the XVIIth and the XVIIIth Centuries), în Studia Universitatis Petru Maior, seria Historia, Tîrgu Mureș, 2011, nr.11, p. 11-22.
40. Corina Teodor, A Manuscript of Ecclesiastical History in 19th Century, Sibiu, în Anuarul Institutului de cercetări socio-umane „Gheorghe Şincai”, Tîrgu Mureş, XIV, 2011 p. 193-199.
41. Corina Teodor, A Model of Historiographic Reconciliation: The Reception Speech of Ioan Lupaș at the Romanian Academy, în International Journal of Communication Research, Iași, vol.1, oct-dec.2011, p. 375-379.
42. Corina Teodor, Le maschere della storia: storiografia ecclesiastica della Transilvania. Riassunto degli ultimi due decenni, în Anuarul Institutului de cercetări socio-umane „Gheorghe Șincai”, Tîrgu Mureș, XV, 2012, p. 5-22.
43. Corina Teodor, Il professore Iuliu Maior. Dalla cattedra allʼambone, în Studia Universitatis Petru Maior, seria Historia, Tîrgu Mureș, 2012, nr.1/12, p. 39-46.
44. Corina Teodor, Afinități istoriografice în opera lui Vasile Netea, în Libraria. Studii și cercetări de bibliologie, Tîrgu Mureș, 2012, p. 183-193.
45. Corina Teodor, Laudatio pentru conferirea titlului de Doctor Honoris Causa al Universității Petru Maior profesorului Mihai Bărbulescu, în Vatra, Tîrgu Mureș, nr.12, 2012, p.64-66.
46. Corina Teodor, Când politica deschide calea istoriei. Cazul istoriografiei ecleziastice ardelene, în History and Politics, Revistă de Istorie și Politică, editată de Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Chișinău, 2012, nr. 2, p. 68-79.
47. Corina Teodor, From the Theological Speech of a Teacher influenced by Șaguna: Simeon Popescu, în International Journal of Communication Research, Iași, vol.3, issue 2, april/june 2013, p. 127-133.
48. Corina Teodor, Destine clericale în spatele unei noi frontiere ecleziastice. Protopopiatul greco-catolic al Tîrgu Mureșului la începutul sec. XX, în Anuarul Institutului de cercetări socio-umane „Gheorghe Șincai”, Tîrgu Mureș, XVI, 2013, p. 143-153.
49. Corina Teodor, Laudatio per il conferimento del titolo di Doctor Honoris Causa dell´ Università Petru Maior alla professoressa Giovanna Motta, în Studia Universitatis Petru Maior, seria Historia, Tîrgu Mureș, nr.1/2013, p. 73-80.
50. Corina Teodor, Still verba volant: Rumors during World War I. Reflections on several archival documents, în Studia Universitatis Petru Maior, seria Historia, Tîrgu Mureș, nr. 1, 2014, p. 59-64.
51. Corina Teodor, Marriages in Balance: Missing Without a Trace on the Front of World War I. Records of the Greek Catholic Deanery of Mures, în Anuarul Institutului de cercetări socio-umane „Gheorghe Șincai”, Tîrgu Mureș, 2014, XVII, p. 88-98.
52. Corina Teodor, Laudatio pentru conferirea titlului de Doctor Honoris Causa al Universității Petru Maior doamnei profesoare Giovanna Motta (Universitatea Sapienza), în Anuarul Institutului de Studii Italo-Român, vol. X, Presa Universitară Clujeană, Cluj Napoca- Roma, 2013, p. 357-364.
53. Corina Teodor, When Life is beyond Canons. Considerations on Some Archival Documents, în Anuarul Institutului de cercetări socio-umane „Gheorghe Șincai”, Tîrgu Mureș, 2015, XVIII, p.108-118.
54. Corina Teodor, Alexandru Papiu Ilarian in Regard to the Positivist Historiography, în Studia Universitatis Petru Maior, seria Historia, Tîrgu Mureș, nr. 1, 2015, p. 47-53.
55. Corina Teodor, Avram Iancu în decorul bibliografiei interbelice, în revista Origini. Romanian Roots. A review of Literature, Ideas and the Arts, Norcross (SUA), vol. XVII, part. II/2013, July-December, p. 49-52.
56. Corina Teodor, Școala latinistă sau Școala ardeleană? Opțiuni istoriografice din secolele XIX-XX, în Anuarul Institutului de cercetări socio-umane „Gheorghe Șincai”, Tîrgu Mureș, 2016, XIX, p. 121-134.
57. Corina Teodor, Istoriografia română ardeleană și discursul național sub semnul romantismului, în Studia Universitatis Petru Maior, seria Historia, Tîrgu Mureș, 2017, p. 21-42.
58. Corina Teodor, Istoriografia română și discursul național. Considerații despre 1 Decembrie 1918, în Anuarul Institutului de cercetări socio-umane „Gheorghe Șincai”, Tg. Mureș, XXI, 2018, p. 101-121.
G. Recenzii ştiinţifice
1. Corina Teodor, recenzie la Marie. Le culte de la Vierge dans la société médiévale. Études réunies par la Dominique-Iogna Prat, Eric Palazzo, Daniel Russo (Paris, Beauchesne, 1996, 620 p.), în Anuarul Institutului de cercetări socio-umane „Gheorghe Șincai”, Tîrgu Mureș, I, 1998, p. 310-312.
2. Corina Teodor, recenzie la Les élites urbains au Moyen Age (Rome, 1997, 461 p.), în Anuarul Institutului de cercetări socio-umane „Gheorghe Șincai”, Tîrgu Mureș, I, 1998, p. 313-315.
3. Corina Teodor, recenzie la L´Etat moderne et les élites XIII-XVIII siècles. Apports et limites de la methode prosopographique. Actes du colloque international CNRS – Paris, I, 16-19 oct. 1991, ed. par Jean Philippe Genet (Günther Lottes, Paris, 1996, 488 p.), în Anuarul Institutului de cercetări socio-umane „Gheorghe Șincai”, Tîrgu Mureș, I, 1998, p. 315-317.
4. Corina Teodor, recenzie la Gisela Bock, Femeia în istoria Europei: din evul mediu până în zilele noastre (Iași, Editura Polirom, 2002, 356 p.), în Anuarul Institutului de cercetări socio-umane „Gheorghe Șincai”, Tîrgu Mureș, V-VI, 2002-2003, p. 541-543.
5. Corina Teodor, recenzie la Ana Todea, Fülöp Maria, Monica Avram, Oameni de știință mureșeni (Tîrgu Mureș, 2004, 477 p.), în Libraria. Studii și cercetări de bibliologie, Tîrgu Mureș, IV, 2005, p. 289-290.
6. Corina Teodor, recenzie la Alexandru Zub, Romanogermanica. Secvențe istoriografice (Iași, Editura Universității Al. Ioan Cuza, 2006, 222 p.), în Libraria. Studii și cercetări de bibliologie, Tg. Mureș, V, 2006, p. 279-281.
7. Corina Teodor, recenzie la Vasile Dobrescu, Funcții și funcționalități în sistemul de credit românesc din Transilvania până la primul război mondial (Tîrgu Mureș, Editura Universității Petru Maior, 2006, 367 p.), în Libraria. Studii și cercetări de bibliologie, Tîrgu Mureș, V, 2006, p. 292-294.
8. Corina Teodor, recenzie la Aurelia Felea, Europa est-centrală în secolele IX-XII (Cluj, Editura Limes, 2007, 343 p.), în Libraria. Studii de bibliologie, Tîrgu Mureș, VII, 2008, p. 366-368.
9. Corina Teodor, recenzie la Jean François Dubost, Marie de Médicis. La reine devoilée, (Paris, Ed. Payot&Rivages, 2009), în Studia Universitatis Petru Maior, Seria Historia, Tîrgu Mureș, nr. 10, 2010, p. 223-225.
10. Corina Teodor, recenzie la Ioan-Aurel Pop, Sorin Șipoș, Silviu Dragomir și dosarul diplomei cavalerilor ioaniți (Cluj-Napoca, Centrul de studii transilvane, 2009, 209 p.), în Studia Universitatis Petru Maior, seria Historia, Tîrgu Mureș, 2011, nr.11, p. 319-321.
11. Corina Teodor, recenzie la Philippe Poirrier, Introduction a lʼhistoriographie (Paris, Éditions Belin, 2009, 192 p.), în Studia Universitatis Petru Maior, seria Historia, Tîrgu Mureș, 2011, nr.11, p. 321-324.
12. Corina Teodor, recenzie la Sergiu Musteață, Educația națională între discursul politic și identitar în Republica Moldova (Chișinău, Editura Pontos, 2010, 363 p.), în Anuarul Institutului de cercetări socio-umane „Gheorghe Șincai”, Tîrgu Mureș, XIV, 2011, p. 311-314
13. Corina Teodor, recenzie la Rodica Dună, Eu, Autorul. Reprezentările auctoriale în literatură și pictură. Din Antichitate până în Renaștere (București, Editura Tracus Arte, 2010, 401 p.), în Libraria. Studii şi cercetări de bibliologie, X, Tîrgu Mureş, 2011, p. 338-341.
14. Corina Teodor, recenzie la Principesa Margareta a României, Carte regală de bucate (Bucureşti, Editura Curtea Veche, 2010, 208 p.), în Studia Universitatis Petru Maior, seria Historia, Tîrgu Mureș, 2012, p.167-168.
15. Corina Teodor, recenzie la Silviu Borș, Biblioteca Centrală a Asociațiunii. 1861-1950 (Sibiu, Editura Info Art Media, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2011, 392 p.), în Studia Universitatis PetruMaior, seria Historia, Tîrgu Mureș, 2012, p. 168-170.
16. Corina Teodor, recenzie la Georgeta Fodor, Destine comune: viața femeilor între public și privat. Țara Românească, Moldova și Transilvania. Secolele XV-XVII (ClujNapoca, Editura Argonaut, 2011, 363 p.), în Libraria. Studii și cercetări de bibliologie, Tîrgu Mureș, 2012, p. 322-325.
17. Corina Teodor, recenzie la La dimension humaine de l’histoire. L’Heritage intellectuel de Alexandru Duţu, sous la direction de Laurenţiu Vlad (Iaşi, Institutul European, 2013, 370 p.), în Anuarul Institutului de cercetări socio-umane „Gheorghe Șincai”, Tîrgu Mureș, 2013, p. 213-215.
18. Corina Teodor, recenzie la Stefan Bollmann, Elke Heidenreich, Le donne che leggono sono pericolose (Milano: Editura Rizzoli, 2007, 149 p.), în Anuarul Institutului de cercetări socio-umane „Gheorghe Șincai”, Tîrgu Mureș, XVII, 2014, p. 183-186.
19. Corina Teodor, recenzie la Silviu Borș, Biblioteca Centrală a Asociațiunii. 1861-1950, (Sibiu, Editura Info Art Media, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2011, 392 p.), în Lumină lină. Revistă de spiritualitate și cultură românească, an XX, nr. 1, ian.-mart. 2015, New York, p. 110-112.
20. Corina Teodor, recenzie la Istoria Banatului. Studii privind particularitățile unei regiuni transfrontaliere, coordonator Victor Neumann (București, Editura Academiei Române, 2015, 620 p.), în Anuarul Institutului de cercetări socio-umane „Gheorghe Șincai”, Tîrgu Mureș, XVIII, 2015, p. 246-250.
21. Corina Teodor, recenzie la Vasile Silviu Muntean, Istoricul protopopiatului ortodox român din Sighișoara până în secolul al XIX-lea (Cluj-Napoca, Editura Grinta, 2013, 491 p.), în Anuarul Institutului de Istorie George Barițiu, Cluj-Napoca, LIV, 2015, p. 408-412.
22. Corina Teodor, recenzie la Narcis Mihai Martiniuc, Veșminte liturgice creștine în epoca bisericii vechi (secolele I-VI p.Chr) (Tîrgu-Lăpuș, Editura Galaxia Gutenberg, 2016, 417 p.), în Studia Universitatis Petru Maior, seria Historia, Tîrgu Mureș, 2016, p. 124-125.

Abonează-te la newsletterul Institutului de Cercetări Socio-Umane "Gheorghe Șincai"

© 2016-2022 www.icsumures.ro - Toate drepturile rezervate. Powered by Digitally.Plus