Anuar

Institutul de Cercetări Socio-Umane "Gheorghe Șincai"

Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Şincai” al Academiei Române

Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Şincai” al Academiei Române din Tîrgu Mureş (ISSN 1454-5284) este o publicaţie academică anuală, care apare din anul 1998, recenzată în sistemul double blind, indexat în bazele de date internaționale CEEOL și EBSCO. Anuarul acceptă articole în limba română şi în limbi de circulaţie internaţională. Revista are secţiuni de istorie medie, modernă şi contemporană, studii culturale şi studii literare, recenzii, eseuri critice şi note de lectură. Anuarul publică articole legate de istoria estului şi centrului Europei, studii culturale comparate, istoria intelectualilor, imagologie, identitate, istorie socială, politică sau diplomatică, relaţii culturale şi confesionale.
Consiliul științific

Acad. Dan Berindei, președinte de onoare al Secției de Științe Istorice și Arheologie a Academiei Române
Acad. Eugen Simion, preşedintele Secţiei de Filologie şi Literatură a Academiei Române
Acad. Ioan-Aurel Pop, directorul Centrului de Studii Transilvane al Academiei Române, membru titular al Academiei Române
Dorina N. Rusu, membru corespondent al Academiei Române
Keith Hitchins, profesor emerit Champaign - Illinois University, Urbana, USA, membru de onoare al Academiei Române
Rakesh Batabyal, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, India
David Espey, University of Pennsylvania, S.U.A.
Vesna Goldsworthy, Kingston University, Londra, Marea Britanie
Claude Karnoouh, Centre National de Recherches Scientifiques, Paris, Franţa
Universitatea Catolică Saint Joseph din Beyrouth (Liban)
Gheorghe Cojocaru, Directorul Institutului de Istorie al Academiei de Științe a Moldovei, Chișinău


Colectiv de redacție

Redactor şef

Dr. Cornel Sigmirean

Secretar de redacție

Dr. Nicoleta Sălcudeanu

Redactori

Dr. Iulian Boldea
Dr. Anca Şincan
Dr. Marian Zăloagă
Dr. Corina Teodor
Dr. Simon Zsolt
Dr. Novák Csaba Zoltán
Dr. Maria Costea
Dr. Maria Tătar Dan


Instrucțiuni pentru autori

Articolele vor avea între 8 şi 15 pagini (22,9x16,3 cm); textul articolului va fi editat în Microsoft Word cu caractere Times New Roman, font de 11, spaţiere la un rând. Notele vor fi scrise cu caractere de 10, dispuse în subsolul paginii, şi vor respecta Chicago Style (Chicago-Style Citation Guide)

Articolele vor fi însoţite de:
- un rezumat în limba engleză care va avea între 150 şi 300 de cuvinte;
- traducerea în limba engleză a titlului articolului;
- cuvintele cheie în limba engleză;
- menţionarea afilierii academice a autorului (gradul, funcţia ocupată, instituţia la care este angajat).

Articolele vor fi trimise prin e-mail la adresa: secretariat.icsumures@academia-cj.ro


Etica publicării


Reviste

Abonează-te la newsletterul Institutului de Cercetări Socio-Umane "Gheorghe Șincai"

© 2016-2022 www.icsumures.ro - Toate drepturile rezervate. Powered by Digitally.Plus